Search form

Statistika natječaja iz programa IPRAD

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavila je Izvještaj o rezultatima provedenih natječaja IPARD programa za Mjere 101, 103, 301, 302, 202 i 501. U izvješću se navodi status natječaja objavljenih u razdoblju od 2010. do 2013. godine te za svaki od njih broj prijava, iznos ulaganja i iznos isplaćenih potpora. Program IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013.

Priručnik za korisnike sredstava ESI fondova

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, objavila je publikaciju pod nazivom Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih investicijskih fondova.Kako se pokazala potreba za izradom priručnika kojim su obuhvaćene teme poput obveza korisnika EU sredstava, mjerama informiranja i vidljivosti projekata, pripreme plana nabave te ostalim pravilima i procedurama s kojima se susreću dionici uključeni u provedbu projekata, izrađena je ova publikacija koja bi trebala p

Inicijativa Europske komisije o eksploataciji rezultata FP7 i Horizon 2020 projekata

Europska komisija osnovala je novu inicijativu pod nazivom Common Exploitation Booster koja će se koristiti kao dodatan alat potpore eksploatacije rezultata projekata financiranih iz programa FP7 i Horizon 2020. Incijativa je pokrenuta i s ciljem pružanja savjeta i edukativnih programa na temu izrade poslovnog plana, ali i s ciljem boljeg umrežavanja korisnika sredstava spomenutih programa. Četiri osnovne skupine usluga koej nudi incijativa su: 

Nacrt prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na svojim je mrežnim stranicama objavilo dokument nacrta prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH za razdoblje do kraja 2020. godine. Navedeno ministarstvo predstavlja nositelja izrade ovog nacionalnog strateškog dokumenta politike regionalnoga razvoja na središnjoj razini kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske u razdoblju do 2020. godine.

Indikativni plan natječaja za 2016. godinu iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2016. godinu. Plan je objavljen s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativni plan objave natječeja podložan je promjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. 

Hrvatska u prvoj polovici 2020. godine predsjedava Europskom unijom

Svake se godine države članice Europske unije izmjenjuju kao predsjedateljice Vijeća Europske unije na razdoblje od 6 mjeseci. Tijekom tog razdoblja, predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada Unije u Vijeću. Također, u razdoblju predsjedavanja Vijećem, zemlje članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”.

Vodič za korisnike operacije 8.6.1. Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na svojim mrežnim stranicama Vodič za korisnike operacije 8.6.1. koja je namijenjena modernizaciji tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima. Cilj objave vodiča je pomoć budućim korisnicima sredstava ove operacije u pripremi dokumentacije i samoj prijavi na natječaj iz spomenute operacije. Korisnici sredstava operacije su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Javno savjetovanje o pozivu "Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu"

Ministarstvo poduzetništva i obrta je na portalu e-Savjetovanje otvorilo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu poziva "Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu". Poziv će se otvoriti s ciljem poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnim aktivnostima i pokretanju proizvodnje temeljem primijenjenih rješenja.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS