Search form

SAFU u Puli održao edukaciju za korisnike

Djelatnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održali su edukaciju u pulskom „Sveučilištu Jurja Dobrile“. Radi se o edukaciji na temu „Provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima“ koju je organizirana za korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ s područja Primorsko-goranske i Istarske županije. 

EkoBiz osvojio prestižnu nagradu Regiostars 2017

Prošli tjedan je u Bruxellesu u sklopu Europskog tjedna regija i gradova održana svečana dodjela nagrada RegioStars Europske komisije. Ovogodišnje natjecanje na razini EU-a stavlja naglasak na najinovativnije i inspirativne projekte koje financira EU

Uloga regionalnih koordinatora u izradi Nacionalne razvojne strategije

U prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije održan je sastanak sa regionalnim koordinatorima na temu provedbe Sporazuma o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova potpisanog na konferenciji „Dani regionalnog razvoja“ u Šibeniku.

Više od 250 biciklista krenulo je „Putem EU projekata“ od Vinkovaca do Vukovara

Više od 250 biciklista vozilo je u subotu od Vinkovaca do Vukovara u sklopu biciklijade pod nazivom „Putem EU projekata“ organizirane od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina; šesti set pitanja i odgovora

Dana 20. listopada 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 6” u okviru Poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Održan novi krug pregovora za iduće razdoblje financiranja Norveškog i EGP financijskog mehanizma

Dana, 20. listopada 2017. godine u Zagrebu je održan treći krug pregovora vezano uz definiranje programa koji će biti uključeni u Memorandume o razumijevanju o suradnji Norveškog i financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za programsko razdoblje 2014.-2021.

Potpisani novi ugovori za potporu poljoprivrednim gospodarstvima vrijedni 339 mil. kuna

U Ministarstvu poljoprivrede potpisani su novi ugovori za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva za tipove operacija 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ i 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ ukupne vrijednosti 339 milijuna kuna.

Agencija za mobilnost i programe EU predstavila svoje programe na Sajmu stipendija u Zagrebu i Rijeci

Agencija za mobilnost i programe EU sudjelovala je na 13. sajmu stipendija u Zagrebu i 6. sajmu stipendija u Rijeci, gdje je predstavila mogućnosti programa Erasmus+, Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS), Bilateralnog programa akademske mobilnosti i Obzora 2020. 

Informativni dan posvećen PRIMA i BlueMed inicijativi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva vas na Informativni dan posvećen PRIMA i BlueMed inicijativi kojem je svrha predstaviti navedene inicijative te mogućnosti prijave projekata u sklopu tih inicijativa.

Informativni dan održat će se 26. listopada 2017. s početkom u 12.15 sati u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, Zagreb).

Za modernizaciju i elektrifikaciju pruge Zaprešić-Zabok 80,8 milijuna eura iz EU

Europska komisija odobrila je sufinanciranje još jednog velikog projekta iz sektora prometa, a riječ je o projektu modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Zabok.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 80,8 milijuna eura, a nakon obnove, navedena će linija omogućiti maksimalnu brzinu putovanja od 120 km/h i skratiti vrijeme putovanja od Zagreba do Zaboka.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS