Search form

Objavljen natječaj "Kompetentnost i razvoj MSP"

Od strane Ministarstva poduzetništva i obrta, objavljen je dugoočekivani poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Kompetentnost i razvoj MSP". Natječaj je objavljen nastavno na pozive "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" te "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP" koji su bili otvoreni tijekom 2015. i 22016. godine i temeljem kojih su se dodjeljivala bespovratna sredstva za slične troškove.

Pravilnik za Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Započelo izdavanje odluka za projekte iz operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja

Prema informacijama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, tijekom sljedećih nekoliko dana, započet će izdavanje konačnih odluka o dodjeli sredstava prijaviteljima projekata iz operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Programa ruralnog razvoja. Odluke bi trebale biti dodijeljene za ukupno 330 prijavitelja, a financirat će se svi projekti koji su zadovoljili kriterije Pravilnika i Natječaja.

Novi vodič o financiranju turističkog sektora kroz EU fondove

Europska komisija na svojim je mrežnim stranicama objavila novu verziju vodiča u kojem su navedene mogućnosti financiranja turističkog sektora sredstvima iz EU fondova. Vodič sadrži informacije o financiranju projekata javnog i privatnog sektora sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, ali i programa Unije - Erasmus+, Horizon 2020, Kreativna Europa, LIFE, COSME i ostalih programa.

Konačna verzija Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020.

Nakon što je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u ožujku ove godine donesena konačna Odluka o usvajanju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije za razdoblje od 2016. do 2017. godine, objavljen je i konačan nacrt dokumenta. Strategija je jedan od preduvjeta za povlačenje sredstava iz fondova EU, a sadržava ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija.

Produljeno razdoblje privremene obustave poziva za primarnu zdravstvenu zaštitu

Ministarstvo zdravlja objavilo je priopćenje kako se produljuje razdoblje privremene obustave poziva "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini", odnosno odgađa se procedura zaprimanja projektnih prijedloga. Prema novim informacijama, privremena obustava traje od 16. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 30. svibnja 2016. godine u 16:00 sati. Projektni prijedlozi zaprimali su se od rujna 2015. godine do ožujka ove godine, a uslijed potrebe za značajnijim izmjenama i dopunama poziva, produljeno je trajanje njegove obustave.

Četverodnevna radionica o pisanju i provedbi EU projekata

U organizaciji tvrtke KRUTAK d.o.o. ponovno se provodi višednevna praktična edukacija o tome kako napisati i provesti projekt financiran iz fondova EU. Radi se o intenzivnoj edukaciji na kojoj će polaznici kroz interaktivan i praktičan rad s konzultantima steći znanja i vještine o cjelokupnom procesu od izrade do provedbe projekata.

Najava natječaja za pomoćnike u nastavi u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta najavilo je natječaj iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.".

Kompetentnost i razvoj MSP

Referenca: 
KK.03.2.1.05
Datum objave: 
17.05.2016.
Status: 
Regija: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS