Search form

Objavljen Eurostatov Regionalni godišnjak

Eurostatov regionalni godišnjak za 2016. godinu predstavlja širok raspon statističkih tema po regijama država članica Europske unije. Objava statističkih podataka za regionalnu razinu daje nam uviđaj u njihovu raznolikost što se uzimajući u obzir samo nacionalne statistike ne može vidjeti.

Održana konferencija 25 godine LEADER pristupa

Europsko LEADER udruženje za regionalni razvoj (ELRAD) je s partnerima iz Estonije održao konferenciju povodom 25 godina LEADER pristupa u gradu Tartu u Estoniji. Gotovo 140 sudionika iz 24 Europske zemlje uključujući Lokalne akcijske grupe (LAG) je sudjelovalo na konferenciji. Tema susreta je bila provođenje 25-godišnjeg LEADER pristupa u članicama EU te budućnost samog pristupa. Zaključci konferencije će biti predani Europskoj komisiji, ostalim relevantnim institucijama EU te nacionalnim upravljačkim tijelima zemalja članica u obliku deklaracije.

Usvojen proračun Unije za 2017. godinu

Prvog prosinca 2016. godine je Europski parlament na plenarnoj sjednici usvojio proračun Europske unije za iduću 2017. godinu. Usvojeni proračun sadrži stavke koje osiguravaju bolju potporu za određene sektore a pogotovo za nezaposlene mlade i to preko Inicijative za zapošljavanje mladih kojoj je dodijeljeno 500 milijuna eura.

Interreg Europe: najavljeno otvaranje trećeg Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Na službenoj web stranici Programa Interreg Europe objavljen je datum otvaranja trećeg Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Otvaranje je zakazano za 1. ožujak 2017. godine, a prijave će se zaprimati do 30. lipnja 2017. godine. Detalji o pozivu će biti također objavljeni na službenim stranicama i to u siječnju 2017. godine. Program Interreg Europe je pokrenut s ciljem jačanja Kohezijske politike Unije u razdoblju 2014.-2020. Za to razdoblje je iz fonda za Europsku teritorijalnu suradnju namijenjeno 359 milijuna eura za Interreg Europe program. 

Održana konferencija Erasmus+ za područje mladih

U utorak 29. studenoga 2016. godine u Zagrebu je održana godišnja Erasmus+ konferencija za područje mladih. Konferencija je organizirana od strane Agencije za mobilnost i programe EU povodom objave Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu. U razdoblju od 2009. do 2016. godine proračun programa Erasmus je povećan više od trideset puta što je omogućilo da oko 15.000 mladih osoba sudjeluje kroz projekte u programu – istaknuto je na konferenciji. 

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Datum objave: 
30.11.2016.
Status: 
Regija: 

Održana konferencija Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

U utorak 29. studenog 2016 u Dvorcu Brežice u Sloveniji je održana konferencija o prekograničnoj suradnji između Slovenije i Hrvatske. Konferencija je organizirana u suradnji Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Upravljačkog tijela za program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.–2013. i 2014.–2020. i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

Objavljen sadržaj edukacijske radionice IRI

U ponedjeljak 28. studenog 2016. godine u Ministarstvu poduzetništva i obrta održana je edukacijska radionica u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI) financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Na radionici je bio predstavljen Poziv kao takav te osnovne informacije vezane za njega, ali i recentne izmjene Poziva, najčešće postavljena pitanja i odgovori te faze postupka dodjele i smjernice za prijavitelje.

Skupina na visokoj razini o budućnosti Kohezijske politike nakon 2020. godine

Europska komisija je još 2015. godine oformila Skupinu neovisnih stručnjaka na visokoj razini (High Level Group) o nadgledanju pojednostavljivanja Europskih Strukturnih i investicijskih fondova za korisnike. Zadatak Skupine je savjetovati Komisiju oko uklanjanja administrativnog tereta i pojednostavljivanja ESI fondova korisnicima.

EFSI fondovi i Plan ulaganja za Europu

Nakon prijedloga Predsjednika Europske komisije o jačanju Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI) provedene su tri evaluacije. Rezultat tih evaluacija biti će temelj zakonodavne debate na razini EU. Spomenute evaluacije prikazuju veći potencijal kombiniranja odnosno suradnje EFSI fondova i drugih izvora financiranja u Uniji poput nacionalnih razvojnih banaka što predstavlja temelj Plana ulaganja za Europu (osim uklanjanja regulatornih prepreka ulaganjima te Europski savjetodavni centar za ulaganja i Europskog portala projekata ulaganja).

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS