Search form

Produžen rok za operaciju 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 23. rujna 2020. druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”.

Komisija pozdravlja sustav jamstava u vrijednosti od 100 milijardi eura

Komisija pozdravlja aktivaciju instrumenta SURE kojim će se osigurati do 100 milijardi eura financijske potpore za zaštitu radnih mjesta i radnika pogođenih pandemijom koronavirusa.

Zastupnici pozivaju na snažnije mjere EU-a

U rezoluciji usvojenoj tijekom rujanske plenarne sjednice zastupnici traže jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj skrbi i stanovanju sa zakonski obvezujućim ciljevima i mehanizmom praćenja na razini EU-a, uz odgovarajuće financiranje. Zastupnici nadalje pozivaju na naknadu štete žrtvama prisilne sterilizacije i završetak segregacije u školama.

Obavijest o prekidu obustave Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje prekid obustave za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13) koji stupa na snagu dana 23. rujna u 08:59 sati.

Sudjelujte u kreiranju baze EU projekata do kraja mjeseca

Prijave projekata za kreiranje baze projekta za financiranje iz EU fondova otvorene su do 30. rujna 2020. godine i vrše se putem Google obrasca. Od početka rujna prijavljeno je više od 600 projekata ukupne vrijednosti 1,15 milijardi kuna.

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Sažetak:
U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine.

Opći cilj:

Obavijest o povećanju alokacijei izmjeni natječajne dokumentacije za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje obavijest da je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 586.000.000,00 HRK.

Komisija donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama

U skladu s europskim zelenim planom i ciljem da EU do 2050. postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo Komisija je danas donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama (ETS) koje će se primjenjivati u kontekstu trgovanja emisijama stakleničkih plinova nakon 2021. („Smjernice za ETS”).Smjernice će stupiti na snagu 1. siječnja 2021.

Poziv za FET Innovation LaunchPad, potpora do 100.000 EUR po projektu

Prijavite se do 14.10.2020. kako biste rezultate svog projekta transformirali u konkretnije tržišne prilike.

Komisija utvrdila novu ambicioznu misiju – Europa kao predvodnik u superračunalstvu

Europska komisija predložila je novu Uredbu o Zajedničkom poduzeću za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) kako bi se zadržala i unaprijedila vodeća uloga Europe u superračunalstvu i kvantnom računalstvu.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS