Search form

Komisija primila više od 600 zahtjeva za potporu u okviru Programa potpore strukturnim reformama za 2020.

Europska komisija primila je 609 zahtjeva za potporu u okviru Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) za sljedeću godinu. Zahtjevi iz 27 država članica obuhvaćaju veliki broj sektora, a njihov ukupni procijenjeni trošak je 243,5 milijuna eura. 

EU je zasigurno u boljoj poziciji nego prije pet godina

Europska unija danas, iako i dalje suočena s velikim izazovima, u bitno je boljoj poziciji nego što je bila 2014. godine kada je bila suočena s nizom kriza – od gospodarskih, financijskih, migracijskih i sigurnosnih – i to velikim dijelom zahvaljujući odlučnom odgovoru Komisije pod vodstvom Jean-Claudea Junckera.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2. Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Na portalu e-savjetovanja objavljen nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 19.3.2 „Provedba aktivnosti projekta suradnje“

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 19.3.2 „Provedba aktivnosti projekta suradnje“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Komisija i OECD predstavile preporuke za pomoć zemljama i regijama EU-a u postizanju industrijske tranzicije

Komisija i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) danas su predstavile izvješće o inicijativi, pokrenutoj 2017., u okviru koje se pruža pomoć u postizanju industrijske tranzicije i osnaživanju u globaliziranom gospodarstvu za 12 regija i država članica EU-a.

Trodnevna radionica u Šibeniku o postupcima prijave projekata na pozive u okviru ESF-a

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU pruža izravnu podršku u vidu izobrazbi o uvjetima prijave na pojedine natječaje. Cilj ovog programa podrške je unaprijediti postupak prijave i povlačenja sredstava iz EU fondova osnaživanjem prijavitelja za izradu kvalitetne dokumentacije kod prijave, koja bi ostavila manje prostora za dodatna pojašnjenja ili korekcije te posredno ubrzala postupak dodjele bespovratnih sredstava i učinila sustav učinkovitijim.

Provedeno vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni programa „Konkurentnost i kohezija“, osigurava provođenje vrednovanja programa tijekom programskog razdoblja u skladu s važećim Planom vrednovanja.

Odobreno je 20 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu, donesena je treća Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2019. godinu.
 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS