Search form

Objavljen je Poziv na podnošenje Projektnih prijedloga za Jean Monnet aktivnosti za 2017. godinu

Jean Monnet Program je namijenjen poticanju poučavanja, istraživanja i promišljanja u području studija europskih integracija na institucijama visokog obrazovanja unutar i izvan Europske unije. Poziv je objavljen 25. listopada 2016. godine a krajnji rok za prijavu projektnih prijedloga je 23. veljače 2017. godine u 12:00 sati. U okviru programa Jean Monnet za 2017. godinu predviđeno je 10,8 milijuna eura. Natječaji su objavljeni u sljedećim aktivnostima:

Financiranje organizacije za obavljanje monitoringa prisilnih udaljenja za razdoblje do kraja 2018. godine

Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i projekte Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova objavljuje Javni natječaj za financiranje organizacije za obavljanje monitoringa prisilnih udaljenja za razdoblje do kraja 2018. godine. Ovim Natječajem se želi uspostaviti učinkoviti sustav nadzora prisilnih udaljenja i to putem uspostave monitoringa prisilnih udaljenja državljana trećih država iz Europskog gospodarskog prostora tako da se poštuju njihova ljudska prava.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u okviru srednjoročne evaluacije programa Horizon 2020.

Europska komisija je objavila upitnik za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u okviru srednjoročne evaluacije Programa Horizon 2020. Cilj evaluacije je bolja provedba dotičnog programa, ali i bolja priprema sljedećeg programa za istraživanje u razvoj Europske unije (FP9). Svi zainteresirani građani su pozvani doprinijeti ovom javnom savjetovanju, a posebno istraživači, poduzetnici, inovatori i organizacije koje su već sudjelovale u programu Horizon 2020. 

Najavljen drugi krug poziva na dostavljanje projektnih prijedloga za "Urban Innovative Actions"

"Urban Innovative Actions" (UIA) je inicijativa Europske komisije koja pruža urbanim područjima u cijeloj Europi resurse za testiranje novih i još nepoznatih rješenja za suočavanje s urbanim izazovima. Za Inicijativu UIA je osiguran proračun od ukupno 372 milijuna eura za razdoblje 2014.-2020 od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.
Drugi poziv na dostavu Projektnih prijedloga će se otvoriti do kraja studenog 2016. godine, s rokom za prijavu do ožujka 2017. godine, a bit će posvećena trima temama:

Za Horizon 2020 projekte u energetici i transportu dodijeljeno 208 milijuna eura

40 istraživačkih projekata iz transporta i energetike će dobiti ukupno 208 milijuna eura iz programa Horizon 2020 kako bi europski transport postao zeleniji, sigurniji i efikasniji, tržišno pristupačniji i energetski učinkovitiji. Nagrađeni projekti vezani za transport se odnose na zračni i cestovni promet, ali i na zeleniji promet u europskim gradovima.

Objavljeni "Pitanja i odgovori" vezani uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada"

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na svojim je mrežnim stranicama objavilo "Odgovore na najčešća pitanja" koja su vezana uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' kao pomoć pri podnošenju projektnog prijedloga, obrazloženju koji su prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti, koji su financijski zahtjevi te opći kriteriji za podnositelje.

Objavljena prezentacija s radionice za specifični cilj "Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava"

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, u ulozi Nacionalnih tijela programa organizirali su posebnu tematsku radionicu u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska. Na radionici su obrazloženi cilj odnosno vizija programa, programsko područje, prioritetne osi te pokazatelji ishoda i prihvatljivi prijavitelji. Uz to bile su istaknute indikativne aktivnosti koje će se podržavati u okviru specifičnog cilja: 

HORIZON 2020: Europska komisija ulaže 9.1 milijuna eura u MSP

189 malih i srednjih poduzeća (MSP) iz 24 zemlje su odabrane za financiranje u posljednjem kolu Horizon 2020 MSP instrumenta. Poduzeća su predložila ukupno 182 projekta za koje će biti isplaćeno 9.1 milijun eura. Financiranje se izvodi u prvoj od tri faze instrumenta u kojoj se ideja razvija do koncepta. Svaki projekt će dobiti 50.000,00 eura za financiranje studija izvodljivosti za proizvode koji mogu utjecati na stvaranje novih tržišta.

Održana radionica za tip operacije 7.2.2.

U kino dvorani Ministarstva gospodarstva u Zagrebu 24.10.2016. godine održana je radionica za tip operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta". 140 sudionika je prisustvovalo na radionici i to predstavnici jedinica lokalnih samouprava, lokalnih akcijskih grupa (LAG), konzultantskih tvrtki i ostalih zainteresiranih. Sudionici su imali priliku slušati predavanje o podnošenju zahtjeva za potporu te dokumentaciji koja se mora priložiti uz zahtjev, odnosno o cijelom procesu administrativne obrade zahtjeva za potporu.

Prekogranična suradnja Hrvatske i Mađarske za uklanjanje mina

U okviru INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.–2020. čak 1.789.181,74 eura će se utrošiti na razminiranje na području Hrvatske, odnosno u Osječko-baranjskoj županiji. Po završetku projekta "Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata" biti će razminirano područje ukupne površine 1.456.319 kvadratnih metara. U 2016. godini je osigurano oko 62% sredstva iz fondova Unije za potrebe razminiranja od strane Hrvatskog centra za razminiranje što nas dovodi do vrijednosti od 25 milijuna eura sveukupnih osiguranih sredstva preko EU fondova.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS