Search form

Nova pravila EU-a: Digitalizacija i lakši pristup pravosuđu

Parlament je donio dva prijedloga za modernizaciju pravosuđa u EU-u kako bi se smanjila kašnjenja i povećala pravna sigurnost, a pristup pravosuđu postao jeftiniji i lakši. Nove uredbe uvode digitalna rješenja za prekogranične dokaze i dostavu dokumenata da bi suradnja među sudovima u različitim državama članicama bila učinkovitija.

Obavijest o produljenju obustave Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Nastavno na vijest o produljenju obustave Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a" iz rujna 2020., Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 30. studenoga 2020. objavljuje informaciju o produljenju obustave do 21. prosinca 2020., do 10:00 sati.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb; produljenje obustave

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., slijedom zaprimljenih projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 120% ukupno raspoloživih sredstava za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod, Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ra

„Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“; produljenje obustave

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 3 – Urbanu aglomeraciju Rijeka, Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.

Produžen rok za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, također je danas, 27. studenoga 2020., zbog povećanog interesa korisnika, objavila treće izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”.

INFORMACIJE O DODIJELJENIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA U OKVIRU POZIVA "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II", KK.01.2.1.02

Dana 26. studenoga 2020. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao posredničko tijelo razine 2, objavila je informacije o sklopljenim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II", KK.01.2.1.02.

Obavijest o produženju obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 27. studenoga 2020. godine objavilo je obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja. Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Uključivanje svih ljudi: Komisija predstavlja akcijski plan za integraciju i uključivanje 2021.-2027.

Komisija je predstavila akcijski plan za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021. – 2027. Akcijskim planom promiče se uključivanje svih ljudi, priznavanje važnih doprinosa migranata EU-u i uklanjanje mogućih prepreka uključivanju i sudjelovanju osoba migrantskog podrijetla u europskom društvu, i onih koji su tek stigli i onih koji su već stekli državljanstvo neke države članice. Temelji se na načelu da se za uključivu integraciju moraju potruditi i osoba koja se integrira i zajednica domaćin.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS