Search form

Mjera 21 – Dodatnih 200 milijuna kuna pomoći pogođenima COVID-19 krizom

Zbog ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te zbog daljnjeg pada gospodarskih aktivnosti i poteškoća u poslovanju s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća u sektoru prerade u elektronskom savjetovanju su nacrti natječaja za provedbu Mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ Programa ruralnog razvoja, a ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 200 milijuna kuna.

Dani otvorenih vrata udruga 2021.

Dani otvorenih vrata udruga u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske održat će se od 10. do 12. lipnja 2021.
Organiziranjem ove tradicionalne manifestacije Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšati percepciju udruga u javnosti.

Pitanja i odgovori; Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva

Na stranici strukturnifondovi.hr objavljen je 2. set pitanja i odgovora za poziv na dostavu projektnih prijedloga Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Europski stup socijalnih prava

Komisija danas iznosi svoju viziju jake socijalne Europe koja je usmjerena na radna mjesta i vještine za budućnost te otvara put pravednom, uključivom i otpornom socioekonomskom oporavku. U akcijskom planu europskog stupa socijalnih prava navode se konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa u sklopu zajedničkih nastojanja država članica i EU-a uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera i civilnog društva, te se predlažu i glavni ciljevi koje bi EU trebao ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030.

Otvorene prijave za online Erasmus+ Sport info dan!

Europska komisija i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu organiziraju dvodnevni online Erasmus+ Sport info dan koji će se održati od 23. do 24. ožujka 2021. Ciljevi Info dana su informiranje potencijalnih prijavitelja o novom programu Erasmus+ i mogućnostima financiranja u području sporta u  2021. godini te savjetovanje o pripremi i podnošenju projektnih prijedloga kao i njihovim financijskim aspektima.

Komisija predlaže mjere kojima će se osigurati jednaka plaća za jednaki rad

Europska komisija danas je predstavila prijedlog o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da žene i muškarci u EU-u budu jednako plaćeni za jednaki rad. U prijedlogu se utvrđuju mjere za transparentnost plaća, kao što su informacije o plaćama za tražitelje zaposlenja i pravo na informaciju o plaćama radnika koji obavljaju isti posao, te se za velika poduzeća uvode obveze izvješćivanja o rodnim razlikama u plaćama. Osim toga, prijedlogom se radnicima olakšavaju ostvarivanje prava i pristup pravosuđu.

Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera PRR RH za razdoblje 2014. – 2020.

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  upućen je na e-savjetovanje. Izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika pojedine odredbe su bolje pojašnjene i kvalitetnije uređene, dodana je regulativa Europske komisije za prijelazno razdoblje te se omogućava dodjela sredstava iz prijelaznog razdoblja lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima).

Povećanje sredstava za četiri natječaja vrijedno 359 milijuna kuna

Zbog velike zainteresiranosti poljoprivrednika te velikog broja prijavljenih kvalitetnih projekata Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o povećanju sredstava za provedbu sljedećih natječaja:

  • tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ od 4. svibnja 2020. godine za 50 milijuna kuna

Unija ravnopravnosti: Europska komisija predstavlja Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

Nova se strategija nastavlja na prethodnu, Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. i pridonosi provedbi Europskog stupa socijalnih prava, orijentira za zapošljavanje i socijalne politike u Europi, s čim u vezi će Komisija ovaj tjedan donijeti Akcijski plan. Strategijom se u državama članicama i na razini EU-a podupire provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Odgovori na pitanja pristigla za ESF Pozive Ureda za udruge

Ured za udruge objavljuje dva seta odgovora na pitanja pristigla do 26. veljače 2021.
Odgovori na pitanja pristigla od 15.2. do 26.2.2021. za Poziv "Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” dostupni su  ovdje.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS