Search form

19 milijuna kuna za ukupno 43 mala kapitalna projekta na hrvatskim otocima

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i u 2017. godini nastvalja provoditi Program razvoja otoka pružajući podršku malim i kapitalnim projektima kojima se želi unaprijediti kvaliteta života na otocima. Spomenutim ugovorima koje je Ministarstvo sklopilo s korisnicima sufinancirati će se 43 mala kapitalna projekta za što se u državnom proračunu osigurao iznos od 19 milijuna kuna. Cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj posvećen kvaliteti života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

60 godina Europe, 60 projekata za Vas

Potpisivanjem Rimskog ugovora 1957. godine u Rimu osnovana je Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom). Cilj njihova osnivanja bio je stvaranje jedinstvenog tržišta i približavanje ekonomskih politika država članica kako bi se postigao jedinstveni razvoj ekonomija, kontinuirani ekonomski razvoj i povećao standard života stanovnicima država članica. Upravo na današnji dan Europa slavi 60.

Održan LIFE Info dan

LIFE program već 25 godina daje podršku različitim sektorima kroz sufinanciranje više od 4.300 projekata s preko 3 milijarde eura. Cilj LIFE projekata je osigurati razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Upravo s istim ciljem organizirano je održavanje Info dana na kojem su predstavljene informacije o tipovima projekata koji se financiraju kroz LIFE, tematskim prioritetima, stopi sufinanciranja te na koji način i tko podnosi projektni prijedlog.

Potpisano 12 ugovora o dodjeli EU sredstava projektima za obnovu kulturne baštine i pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti

U Banskim dvorima potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini te Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.".

Obzor 2020. objavio grafički prikaz o sudjelovanju u FET projektima

FET programi (Future & Emerging Technologies) pružaju jedinstvenu kombinaciju visokorizičnih, dugoročnih i multidisciplinarnih istraživanja koja predstavljaju nove tehnologije u korist ekonomije i društva. U okviru Programa Obzor 2020. osigurano je 2.696 milijuna eura za pokretanje novih linija tehnologije unutar neistraženih područja i za dodatno postizanje znanstvene izvrsnosti u multidisciplinarnim područjima znanosti  s primjenom najmodernije tehnologije. Do prosinca 2016.

Malmö i Bruxelles - primjer održive mobilnosti

Europska komisija na svečanoj dodjeli nagrada održanoj u Bruxelles-u objavila je pobjednike EUROPEANMOBILITYWEEK nagrade za održivu urbanu mobilnost. Europska Komisija napomenula je da su to nagrade za inovativna rješenja i da se trebaju replicirati i drugdje u Europi. Malmö je osvojio nagradu za održivu mobilnost zahvaljujući dugoročnom naporima u promicanju aktivnih oblike prijevoza kao što su biciklizam i šetnja.

Europski parlament usvojio nova pravila za područje energetike

Europski parlament i Vijeće EU-a usvoji su nova pravila s ciljem povećanja transparentnosti i usklađenosti zakona u području energetike između država članica Europske unije i država izvan Europske unije. Države su dužne podnositi izvješća Europskoj komisiji, koja ih zatim provjerava i utvrđuje jesu li u skladu s potpisanim pravilima.

Održano međunarodno osposobljavanje za uporabu eMS informacijskog sustava

Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku u funkciji Upravljačkog tijela i Zajedničkih tajništva programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Austrija, Slovenija-Mađarska i Slovenija-Hrvatska organizirao je osposobljavanje za nacionalne kontrolore za uporabu elektroničkog sustava upravljanja (eMS). Na radionici je sudjelovalo više od 60 predstavnika nacionalnih kontrolnih tijela iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije te Tijela za ovjeravanje (Javni fond za regionalni razvoj Republike Slovenije).

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru prekogranične suradnje Hrvatska- Srbija 2014.-2020.

Zajednički odbor za praćenje zaprimio je 127 projektnih prijedloga u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Od 127 zaprimljenih projektnih prijedloga, njih 24 su odabrana za financiranje. Nakon revizije zaprimljenih projektnih prijedloga Zajednički odbor za praćenje odlučio je da se dodijele dodatna sredstva i ugovori veći broj projekata zbog visokokvalitetnih projektnih prijedloga.

120 milijuna eura iz EU fondova za početak procesa decentralizacije kroz regeneraciju malih gradova na ratom pogođenom području

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije organiziralo je svečano predstavljanje rezultata dvaju projekata Tehničke pomoći Ministarstvu regionalnoga razvoja u svrhu pripreme Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i izradu intervencijskih planova gradovima Beli Manastir (uključujući Dardu), Benkovac, Petrinja i Vukovar. Aktivnosti i rezultati oba projekta doprinijeli su uspostavi metodološkog, strateškog i institucionalnog okvira te dovršetku svih pripremnih aktivnosti na središnj

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS