Search form

Konferencija o budućnosti financija Europske unije

Europska komisija organizira Konferenciju o budućnosti financija EU, a domaćin je Glavna uprava za proračun. Konferencija će okupiti visoko pozicionirane članove europskih institucija, predstavnike vlada EU-a i druge dionike kako bi raspravljali o tome kako proračun EU može pridonijeti oblikovanju budućnosti Europe: kako kapitalizirati dostignuća i povećati učinkovitost proračuna Unije i dodanu vrijednost.

Najava natječaja u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavljuje objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga koji će se financirati u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini otvoren je do 15. rujna 2017. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Predmet sufinanciranja su:

  • plaže;

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv - pitanja i odgovori

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta "Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv", referentna oznaka: KK.01.1.1.04., objavljen je treći set pitanja i odgovora.

Također, u sklopu drugog seta pitanja i odgovora (31.07.2017.) izmjenjuje se odgovor na pitanje pod rednim brojem 24.

Ponovljeni javni poziv za vanjske procjenitelje projektnih prijedloga u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“

Radi nedostatnog broja prijava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponovno raspisuje ovaj poziv u svrhu ocjenjivanja projektnih prijedloga pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) s rokom prijave do 25. kolovoza 2017.

Treći rok za podnošenje projektnih prijava

Objavljen je otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva što znači da je projektne prijave moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.

Projektne prijave zaprimljene do navedenog roka, a  koje ispunjavaju sve uvjete, biti će predmet razmatranja Odbora za praćenje.

Informacija o bazi podataka za pronalazak partnera za LIFE projekt

Program LIFE ima za cilj razviti inovativne odgovore na okolišne i klimatske izazove, a projekti koji se sufinanciraju moraju pridonijeti poboljšanju stanja okoliša u Europskoj uniji. Kako bi se ostvarili rezultati značajni za cijelu Europsku uniju, Program LIFE potiče sklapanje partnerstva iz više zemalja članica. Svako partnerstvo na projektu uvijek mora biti opravdano i imati jasnu poveznici između očekivanih rezultata i aktivnosti koje se provode.

Smjernice za prihvatljivost izdataka za hrvatske projektne partnere

Hrvatsko nadzorno tijelo odobrilo je "Smjernice za prihvatljivost izdataka za hrvatske projektne partnere". Ovaj dokument, zajedno s njegovim aneksima, treba koristiti hrvatskim projektnim partnerima kao jedan od alata za izvještavanje.

Dokument je moguće preuzeti ovdje.

Potpisani sporazumi u vrijednosti 3,5 milijuna kuna za realizaciju projekata županijskih lučkih uprava Senj i Novi Vinodolski

Ukupna vrijednost potpisanih sporazuma iznosi 3,5 milijuna kuna. 

Proračunskim sredstvima koja prvim Sporazumom ŽLU dobiva na rasplaganje, realizirati će se projekt „Sanacija bazena – Suha Ričina („Bribirska riva“)“, vrijedan 1,5 milijuna kuna.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS