Search form

Proračun EU sredstava za regije i gradove

Kako funkcionira EU proračun? Kako europske regije i gradovi mogu pristupiti EU fondovima? Europski odbor regija i gradova organizira online edukativne radionice od 31. listopada do 9. prosinca 2016. godine. Odbor predstavlja savjetodavno tijelo koje predvodi europske regionalne i lokalne vlasti te im pruža korisne informacije s naglasak na pristup fondovima EU i razumijevanje funkcioniranja proračuna. Ovogodišnju edukaciju predvodit će Europska investicijska banka uz dvije Opće uprave (regionalna i urbana politika te proračun) Europske komisije.

Pristup mikrofinanciranja za mala i srednja poduzeća (ATM)

Nedostatak pristupa kreditima i financijska isključenost mogu biti ozbiljna prepreka za stvaranje novih poduzeća u brojnim europskim regijama. Kao jedan od uspješnih alata koji može doprinijeti visokoj razini kvalitete, održivom zapošljavanju te smanjenju nejednakosti, izdvaja se mikrofinanciranje malih i srednjih poduzetnika. Takav način poslovanja pridonosi ostvarenju "uključivog rasta" , koji ujedno ostvaruje pristup koji zagovara strategija Europa 2020. 

Javno savjetovanje u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada'

Zakonodavna tijela Republike Hrvatske imaju obvezu objave prijedloga zakona, nacrta strategije ili nekog drugog akta na portalu e-Savjetovanje prije objave u Narodnim novinama. Na taj način jednim klikom možete biti upoznati sa svim prijedlozima zakona, izmjenama i dopunama zakona, strategijama, pravilnicima i ostalim sličnim dokumentima, te uz možete davati vlastite prijedloge ili komentare za vrijeme javne rasprave. 

Na javnoj raspravi nacrti Pravilnika za podmjeru 4.1. i podmjeru 4.2.

Zakonodavna tijela Republike Hrvatske imaju obvezu objave prijedloga zakona, nacrta strategije ili nekog drugog akta na portalu e-Savjetovanje prije objave u Narodnim novinama. Na taj način jednim klikom možete biti upoznati sa svim prijedlozima zakona, izmjenama i dopunama zakona, strategijama, pravilnicima i ostalim sličnim dokumentima, te uz možete davati vlastite prijedloge ili komentare za vrijeme javne rasprave. 

Najavljeno 11 novih natječaja za sektor ribarstva

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. raspolaže s više od 348 milijuna eura, od čega 252 milijuna eura dolazi iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Najčešće pogreške u okviru 1. roka za dostavu projektnih prijava

Prvi rok za dostavu projektnih prijava u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-B Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., zaključen je 11. ožujka 2016. godine. Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijave moguće podnositi sve dok postoje slobodna sredstva. U okviru prvog roka za dostavu projektnih prijava zaprimljena je 91 prijava.

Razvoj poslovne infrastrukture

Referenca: 
KK.03.1.2.01
Datum objave: 
15.09.2016.
Status: 
Regija: 

Izmijenjena natječajna dokumentacija te objavljena pitanja i odgovori za natječaj Ministarstva gospodarstva

U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva je i u 2016. godini objavilo Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika.

Poziv za izradu Idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika

Referenca: 
TR.1.2.25
Datum objave: 
12.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Objavljen natječaj za nagradu Europske unije za inovatorice 2017.

Europska komisija otvorila je natječaj za nagradu Europske unije za inovatorice 2017., kojima se odaje priznanje četirima poduzetnicama koje su uspješno uvele inovacije na tržište. Ovogodišnje izdanje natječaja otvoreno je ženama svih nacionalnosti koje žive u nekoj državi članici EU-a, uključujući zemlje pridružene programu Horizon 2020., a koje su osnivačice ili suosnivačice poduzeća s prometom od najmanje 100.000 €. Dobitnica prve nagrade u glavnoj konkurenciji osvojit će 100.000 €, druge 50.000 €, a treće 30.000 €.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS