Search form

ePIC - Electronic Public Identification Croatia

Sklopljen je Ugovor o provedbi projekta 'ePIC - Electronic Public Identification Croatia' između nadležne agencije Europske komisije (INEA) i hrvatskog konzorcija kojeg čine Financijska agencija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa i Narodne novine d.d.

Javno savjetovanje EK o novoj zakonodavnoj inicijativi EK vezano za rasvjetna tijel

Europska komisija započela je s konzultacijama u vezi nove zakonodavne inicijative naziva: Regulatory measure on the review of ecodesign requirements for lighting products - (EU) No 1194/2012, koja je u postupku javnog savjetovanja. Rok za očitovanje je 23.2.2018. godine.  

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik

Datum objave: 
13.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP 2014.-2020. za 2018. godinu

Objavljen je Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP 2014.-2020. za 2018. godinu te je dostupan putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images

Odluka o financiranju operacije „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Povjereniku za informiranje za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ donijelo je Odluku o financiranju

Održana radionica za pripremu završnog izvješća na prekograničnom programu Hrvatska – Srbija 2007. – 2013.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske u suradnji sa Zajedničkim tehničkim tajništvom Hrvatska – Srbija, 6. veljače 2018. godine, održala je Radionicu za pripremu završnog izvješća s trećeg poziva prekograničnog programa Hrvatska – Srbija 2007. – 2013. 

Radionice programa suradnje V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. u Čakovcu i Osijeku

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te tijelima Programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020., organizira radionice na temu „Prihvatljivost troškova i izvještavanje“.

Agencija za plaćanja započela s izdavanjem Ugovora za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja započela je s izdavanjem ugovora o financiranju korisnicima potpore iz operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« koja se provodi u okviru mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, a financira se iz sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Izmijenjen Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Objavljen je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativni godišnji plan sadrži popis poziva i rokova te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Projekt Ujednačavanja socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom

Započelo je održavanje radionica u sklopu Projekta Ujednačavanja socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom kojeg Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provodi u suradnji s Europskom komisijom.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS