Search form

Održana završna konferencija EU projekta „Prsten potpore“

U Dvorcu Lužnica u Zaprešiću održana je završna konferencija EU projekta „Prsten potpore“ koji se u školskoj godini 2016./2017. provodio u 26 osnovnih i 6 srednjih škola na području Zagrebačke županije. U sklopu ovog projekta bila su angažirana 92 stručno osposobljena pomoćnika u nastavi koji su pomagali u radu 102 učenika s teškoćama u razvoju.

Poziv na dostavu ponude za nabavu tiskarske usluge za potrebe Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj – tisak publikacije: Zbornik stručnog skupa „Urbano-ruralne veze“

Zainteresirani gospodarski subjekti, uz prethodnu registraciju, svu potrebnu dokumentaciju za dostavu ponude, mogu preuzeti putem ove stranice

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije i to elektroničkom poštom na adresu koju su naveli prilikom registracije. 

Objavljene izmjene natječaja za operaciju 4.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje izmjenu natječaja za operaciju 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike i operaciju 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike.   

Sastanak ministara nadležnih za kohezijsku politiku i gospodarstvo zemalja V4+4 skupine

U Varšavi je održan sastanak ministara nadležnih za kohezijsku politiku i gospodarstvo zemalja Višegradske skupine, Bugarske, Hrvatske, Rumunjske i Slovenije. 

SAFU vaš twinning out partner

Jedan od najvećih izazova za nove države članice Europske unije, zemlje pristupnice, kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo je provedba reformi te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije. Kako bi odgovorila na taj izazov, EU je osmislila twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU. 

Važna obavijest za korisnike mjere 4

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jasno su opisali postupke i potrebne dokumente za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinjnja te veterinarsko-zdravstvene uvjete, kojeg je potrebno dostaviti kod ulaganja u objekte za životinje, unutar podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« te Mišljenja o usklađenosti dokumentacije sa standardima EU, kod ulaganja u građenje objekat

Učinkovitost resursa u ruralnim područjima

Na Europskom seminaru, koji je organizirao ENRD 13. lipnja 2017., raspravljalo se o praktičnim mogućnostima i ključnim čimbenicima za omogućavanje korištenja i upravljanja vodama i tlima učinkovitim resursima kroz Programe ruralnog razvoja.

Poziv na informativnu radionicu (Osiguravanje pomoćnika u nastavi)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje poziv na informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ (Europski socijalni fond  - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020.).
 

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada; objavljena pitanja i odgovori

Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije 14 (četrnaest) kalendarski dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga (31. prosinca 2018.). Nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS