Search form

Odobrene 22 prijave za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu, donesena je četvrta Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2020. godinu.
 

Poziv za sudjelovanje na informativnom danu - Prvi nacionalni ESA poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Europskom svemirskom agencijom (ESA) organizira informativni dan namijenjen hrvatskim tvrtkama i znanstvenim organizacijama. Na informativnom danu bit će predstavljene mogućnosti prijave projektnih prijedloga u okviru Prvog nacionalnog ESA poziva. Informativni dan održat će se virtualno 30. studenog 2020. godine, putem platforme Skype, s početkom u 10:00h.

Horizon Results platforma

Europska komisija omogućila je pristup novouređenoj Horizon Results Platform, središnjem mjestu na kojemu su dostupni rezultati istraživanja financiranih od strane Europske komisije.

Plan za klimatske ciljeve do 2030.: Komisija pokrenula javna savjetovanja o direktivama EU-a o obnovljivoj energiji i energetskoj učinkovitosti

Komisija je danas pokrenula dva dodatna javna savjetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija do 2030. Planiranom revizijom Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj učinkovitosti u lipnju 2021. osigurat će se da politike EU-a o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti doprinesu smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990.

Vodič za potencijalne korisnike tipa operacije 4.4.1 ”Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”

U okviru Natječaja za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« korisnici mogu podnositi zahtjeve za potporu od 9. studenog 2020. godine (od 12:00 sati) do 11. siječnja 2021. godine (do 12:00 sati).

Prihvatljivi korisnici su:

Inovacijski vaučeri za MSP-ove; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Inovacijski vaučeri za MSP-ove. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Fond solidarnosti: 823 milijuna eura pomoći EU-a za osam država članica

Članovi Odbora za proračun odobrili su u ponedjeljak 823 milijuna eura pomoći EU za potres u Hrvatskoj, poplave u Poljskoj i koronavirusnu krizu.

Pomoć od 823 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) podijelit će se na sljedeći način:

Program LIFE: EU dodijelio više od 280 milijuna eura za projekte u području okoliša, prirode i klime

Europska komisija odobrila je paket ulaganja iz proračuna EU-a u iznosu većem od 280 milijuna eura za više od 120 novih projekata u okviru programa LIFE. Tim sredstvima EU-a potaknut će se ukupna ulaganja od gotovo 590 milijuna eura kako bi se pomoglo u postizanju ambicioznih ciljeva tih projekata u području okoliša, prirode i klime Taj je iznos 37 % veći nego prošle godine.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS