Search form

Potvrda Neovisne kontrole kvalitete za još jedan veliki infrastrukturni projekt

Stručnjaci Neovisne kontrole kvalitete, poznatije kao IQR, dostavili su Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ponedjeljak 17. srpnja pozitivno mišljenje za prijedlog sufinanciranja projekta modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić– Zabok, ukupne vrijednosti 81,7 milijuna eura

302 milijuna kuna za javne sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 7.2.1. ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda", koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godine.

Program provedbe Informativnih radionica u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. nastavlja s provedbom Informativnih radionica u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Započelo izdavanje konačnih odluka za svinjogojstvo i peradarstvo u vrijednosti potpore od gotovo 80 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem konačnih odluka o dodjeli sredstava s ukupnim iznosom potpore od 79.691.202,60 kuna za korisnike koji su se javili na drugi natječaj za provedbu operacije 4.1.1.” Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor svinjogojstva i peradarstva.     

Objavljena izmjena natječaja za tip operacije 8.6.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 67/2017 od dana 12. srpnja 2017. izmjenu natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.1. ''Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima''. 

Javnosti predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održalo je javno izlaganje Nacrta prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Jednostavniji pristup fondovima EU-a

Iako su rezultati kohezijske politike EU-a nedvojbeno pozitivni, tolika količina propisa ne olakšava uvijek život lokalnim tijelima koja upravljaju fondovima EU-a ni poduzećima koja se žele prijaviti za financiranje EU-a. Ključ je u pojednostavnjivanju, a Europska komisija trebala bi razmotriti kako dodatno pojednostavniti pristup fondovima EU-a u proračunskom okviru nakon 2020.

Novi portal koji omogućava traženje investitora

Portal Europskih investicijskih projekata (EIPP) je web portal koji omogućava javnim ili privatnim promotorima projekata na europskoj razini da dođu do potencijalnih investitora širom svijeta.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS