Search form

Komisija ulaže u inovativne projekte

Komisija će financirati 38 projekata za razvoj novih ideja za inovativne buduće tehnologije. Projekti će dobiti oko 3 milijuna eura za suradnju i interdisciplinarna istraživanja o temama u rasponu od kvantnog računanja do borbe protiv virusa mozga, a odabrani su u okviru pilot faze Europskog vijeća za inovacije (EIC), koje je usmjereno na razvoj inovativnih proizvoda, usluga ili poslovnih modela s jakim potencijalom za stvaranje novih tržišta.

Potpisana je prva hrvatska garancija za Erasmus+ studentske zajmove

Europski investicijski fond i Privredna banka Zagreb potpisali su danas prvu Erasmus+ garanciju za zajmove u Hrvatskoj kojom će se osigurati povoljni zajmovi studentima koji studiraju u jednoj od 32 zemlje programa Erasmus+. Garancija u vrijednosti od 600.000 € financirat će se iz programa Erasmus + Master Loan Guarantee Scheme koja je dostupna za više od 3.000 studenata te iznosi 8.5 milijuna eura. 


Radionice za pisanje projektnih prijava u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

U svrhu pripreme potencijalnih prijavitelja za novi Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira regionalne radionice diljem Hrvatske kako bi pomogla potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga. Fokus radionica je na praktičnim aspektima pripreme projektnih prijedloga te uključuje rad u manjim skupinama. 

Radni sastanak s predstavnicima gradova u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike održan je radni sastanak ministra i predstavnika gradova i općina na kojem je bilo riječi o EU sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje korisnih komponenti otpada
Tom prigodom predstavljen je i EU poziv za sufinanciranje izgradnje i opremanje samog postrojenja koji je u pripremi, a sve kako bi se ubrzale prijave projekata za ovaj dio sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

DiscoverEU: 12.000 dodatnih besplatnih karata za 18-godišnjakinje kako bi otkrili Europu

Nakon uspjeha prvog kruga DiscoverEU, Europska komisija će 29. studenog 2018. pokrenuti drugi krug natjecanja za besplatne karte. Svi 18-godišnjaci u EU će do 11. prosinca 2018. godine moći podnijeti zahtjev za besplatnu kartu, dajući im priliku putovati diljem Europe od 15. travnja do 31. listopada 2019. godine.  

Odluka o financiranju operacije „Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva pravosuđa pod nazivom „Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.2 „Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i komp

Obustava ESF poziva - ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II''

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ je 17. listopada 2018. godine  obustavilo ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 1 - Pružanje usluge osobne asistencije, u periodu od 17. listopada 2018. u 17:00 sati, pa sve do 31. prosinca 2018.

Podnošenje prijava na natječaj za tip operacije 9.1.1.

Od četvrtka, 18. listopada, od 12 sati bit će moguće popunjavanje i podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u u okviru Natječaja za provedbu mjere 9, podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. 

Odluka o financiranju operacije „e-Poslovanje“ Ministarstva uprave

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo Odluku o financiranju operacije Ministarstva uprave pod nazivom „e-Poslovanje“ koja će se financirati u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj Poziva: UP.04.1.1.16).

Europa koja štiti: Komisija izvještava o napretku koji je postignut za sigurnost putnih isprava

Komisija razmatra mjere provedene u okviru Akcijskog plana za 2016. kako bi poboljšala sigurnost putnih isprava u EU. U izvješću koje je EK izradila ističe se dobar napredak postignut u Akcijskom planu s polovicom prevedenih mjera od zacrtane 32. To uključuje i prijedlog Komisije za poboljšanje sigurnosti osobnih iskaznica i dozvola boravka za građane EU-a i članove obitelji koji žive izvan EU koji su predstavljeni u travnju 2018. godine. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS