Search form

Donesena druga Odluka o financiranju u okviru Poziva “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je drugu Odluku o financiranju za 9 projekta ukupne vrijednosti 37.013.335,09 kn u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije” (UP.02.2.2.12) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Donesena deveta Odluka o financiranju o okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II"

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je devetu Odluku o financiranju za 35 projekata ukupne vrijednosti 71.723.698,11 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

SAFU OPKK brošura #jedanodtisuću

Tijekom financijske perspektive 2014. - 2020. u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ SAFU je zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom prometa, mora i infrastrukture, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i brojnim korisnicima ugovorio 1000 projekata ukupne vrijednosti 42 milijarde kuna. I taj broj dalje raste. U brošuri #jedanodtisuću izložen je pregled samo nekih od 1000 ugovorenih projekata. 

Europa spremna za digitalno doba: Komisija predlaže nova pravila i mjere za izvrsnost i povjerenje u području umjetne inteligencije

Komisija danas predlaže nova pravila i mjere s ciljem da Europa postane svjetski predvodnik u pouzdanoj umjetnoj inteligenciji. Prvi pravni okvir za umjetnu inteligenciju u kombinaciji s novim koordiniranim planom s državama članicama bit će jamstvo sigurnosti i poštovanja temeljnih prava ljudi i poduzeća te će u cijeloj Uniji povećati korištenje umjetne inteligencije i ulaganja i inovacije u tom području.

Komisija pozdravlja privremeni dogovor o europskom propisu o klimi

Komisija pozdravlja privremeni dogovor suzakonodavaca o europskom propisu o klimi. Kao jedan od ključnih elemenata europskog zelenog plana, europski propis o klimi obuhvaća ambiciju EU-a da do 2050. postigne klimatsku neutralnost i prijelazni cilj da se do 2030. neto emisije stakleničkih plinova smanje za najmanje 55 % u odnosu na 1990. Taj dogovor o europskom propisu o klimi važan je korak za Komisiju Ursule von der Leyen jer ispunjava jednu od obveza najavljenih u političkim smjernicama predsjednice iz srpnja 2019.

E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba; izmjena dokumentacije

Grad Zagreb, Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 21. travnja 2021. godine objavio je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (FS.GZ.01.).

Europska građanska inicijativa: Komisija odlučila registrirati dvije građanske inicijative

Europska komisija registrirala je dvije europske građanske inicijative: „Civil Servant Exchange Program” (program razmjene državnih službenika) i „Green Garden Roof Tops” (zeleni krovni vrtovi). 
Organizatori inicijative „Civil Servant Exchange Program” pozivaju Komisiju da pokrene program razmjene i osposobljavanja državnih službenika država članica Europske unije. 

Održivo financiranje i taksonomija EU-a: Komisija poduzima daljnje korake za usmjeravanje novca u održive aktivnosti

Europska komisija je donijela ambiciozan i sveobuhvatan paket mjera za poboljšanje novčanih tokova kojima se financiraju održive aktivnosti u Europskoj uniji.
Donesene mjere bit će ključne za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. tako što će omogućiti ulagateljima da preusmjere ulaganja u održivije tehnologije i poduzeća. 
Unija će postati globalni predvodnik u postavljanju standarda za održivo financiranje. 

New Europan Bauhaus Conference, 22. i 23. travnja 2021.

Novi europski Bauhaus (New European Bauhaus) je ekološki, gospodarski i kulturni projekt usmjeren na objedinjavanje komponenti dizajna, održivosti, dostupnosti, cjenovne pristupačnosti i ulaganja s ciljem provođenja Europskog zelenog plana.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS