Search form

Upoznajte susjede svojih susjeda uz pomoć filmskog festival putem interneta

S obzirom na to da trenutačna kriza Covid-19 većinu učenika i studenata u svijetu drži izvan škole i sveučilišta te je zatvorena u njihovim domovima, Europska unija potiče mlade iz država članica i partnerskih zemalja da pronađu kreativne načine i pristup kulturnim sadržajima.

Znakovi kvalitete; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Znakovi kvalitete. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Otvoreni novi natječaji u području Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom

Dana 19. svibnja 2020. otvoreni su novi natječaji u sklopu programa Obzor 2020 u području Zdravlje demografske promjene i kvaliteta života. Natječaji su tematski vezani uz pandemiju bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom SARS-CoV-2, a riječ je o drugom krugu natječaja vezanih uz ovu temu.

Ministarstvo poljoprivrede povećava financijska sredstva za nove natječaje za 650 milijuna kuna

U indikativni plan objave natječaja za 2020. godinu, kao odgovor na trenutnu situaciju, s ciljem povećanja samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje dodana su tri nova natječaja za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Novi natječaji vrijedni su 650 milijuna kuna te namijenjeni poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru svinjogojstva, poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom povrća u plastenicima/staklenicima, te uzgojem te voća. Ministarstvo poljoprivrede tijekom 2020.

Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Ključne aktivnosti 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja

Donesena je Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, rok 11. veljače 2020.

Dokumente možete pročitati na poveznici.

Europska građanska inicijativa: Komisija predložila produljenje rokova zbog pandemije koronavirusa

Zbog pandemije koronavirusa Komisija je predložila da se prilagode određeni rokovi za prikupljanje, provjeru i analizu europskih građanskih inicijativa. Predložene mjere su privremene i njima se nastoje riješiti izazovi s kojima se organizatori suočavaju tijekom epidemije koronavirusa, pri čemu su javne kampanje i prikupljanje izjava o potpori u papirnatom obliku postali gotovo nemogući.

Obavijest za korisnike prvog i drugog natječaja za 8.5.1. i 8.5.2.

Obavještavamo korisnike iz prvog i drugog natječaja za tipove operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura i 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture koji su javnopravna tijela da uz Zahtjev za isplatu predujma nisu u obvezi dostavljati bankarsku garanciju.

Webinar: “LIFE: Stepping up to save bugs”

Dana 18. lipnja 2020. održat će se webinar za sve potencijalne prijavitelje i one koji na ovogodišnjem natječaju prijavljuju projektni prijedlog iz prioritetnog područja Priroda i bioraznolikost.

Sadržaj webinara bit će usmjeren na:

  • važnost beskralježnjaka u novom LIFE programu i novoj EU Strategiji o bioraznolikosti
  • nalaze ex-post studije provedene na 20 LIFE projekata o beskralježnjacima s preporukama za buduće LIFE projekte

Snimka održanog Webinara iz prioritetnog područja Prilagodba na klimatske promjene

Dana 12. svibnja 2020. održan je webinar za sve potencijalne prijavitelje i one koji na ovogodišnjem natječaju prijavljuju projektni prijedlog iz prioritetnog područja Prilagodba na klimatske promjene.

Webinara je bio usmjeren na:

  • novu EU strategiju za prilagodbu na klimatske promjene
  • LIFE prioritete i teme iz navedenog područja

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS