Search form

13. listopada - zadnji dan za podnošenje zahtjeva za operaciju 7.1.1.

Podsjećaju se svi zainteresirani, a posebice jedinice lokalne samouprave, da je izmjenama Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske zadnji dan za podnošenje zahtjeva za potporu 13.10.2017. godine. 

Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održana uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a u okviru Poziva Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja.

Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom?

Od 2. listopada 2017. godine otvorene su prijave na natječaj podmjere 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Sudionici 2 Interreg IPA programa prekogranične suradnje obilježili Dan Europske teritorijalne suradnje

Šibenik, 7. listopada 2017. – svečanim programom u Tvrđavi Mihovil sudionici Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. i Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. obilježili su Dan Europske teritorijalne suradnje.

Potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama. 

Potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama. 

Program transnacionalne suradnje Interreg V-B DUNAV 2014.-2020. – otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga Seed Money Facility

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. - 2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u dunavskoj regiji na dostavu projektnih prijava. Prema provedbenom okviru specifičnog cilja 4.2., pokreće se poziv na dostavu projektnih prijedloga za Seed Money Facility (SMF). 

Regionalni razvoj Slovačke uz pomoć EU fondova

U okviru konferencije u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Dani regionalnoga razvoja i EU fondova“, održane u petak 6. listopada 2017. godine u Šibeniku održana je i radionica pod nazivom „Regionalni razvoj Slovačke uz pomoć EU fondova“.

21 milijun kuna za suradnju s regionalnim koordinatorima na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i stvaranju zalihe projekata

U okviru konferencije u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Dani regionalnoga razvoja i EU fondova“, održane u petak 6. listopada 2017. godine u Šibeniku, potpisan je Sporazum o suradnji na izradi ˝Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine˝ i procesu pripreme zalihe lokalnih razvojnih projekata vrijedan ukupno 21 milijun kuna.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS