Search form

Promjene u okviru natječaja ESF

Uvedene su promjene u okviru natječaja „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Promjene su uvedene 9. veljače 2017. godine, a između ostaloga njima se produljuje rok prijave s 28. veljače na 20. ožujka 2017. godine.

Interreg Slovenija – Hrvatska: završena prva faza ocjenjivanja

Od 112 projektnih prijava koje su zaprimljene do kraja drugog roka Otvorenog poziva u okviru programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, čak 67 prijava je prošlo prvu fazu ocjenjivanja tj. administrativne kriterije i kriterije prihvatljivosti. Projekti koji nisu prošli provjeru imat će priliku biti opet prijavljeni na idućem pozivu, dok za projekte koji su prošli slijedi faza kontrole kvalitete. 

Ispunjeni uvjeti za korištenje sredstava ESF-a

Europksa komisija je obavijestila Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svojstvu upravljačkog tijela Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) kako su ispunjeni uvjeti za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda u području obrazovanja i dobrog upravljanja.

Energetska obnova: od zaprimljenih 750 prijedloga već odobreno 616

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Energetsku obnovu višestambenih zgrada je bio otvoren 17 listopada 2016. godine, a zbog iznimnog interesa je krajnji rok predaje projektnih prijedloga produžen do 31. siječnja 2017. godine. Do kraja spomenutog roka predano je 750 projektnih prijedloga od kojih je 616 odobreno budući da su zadovoljili potrebnu tehničku dokumentaciju. Iznos sredstava koja će se odobriti za provedbu tih projekata je 629 milijuna kuna.

Sredstva iz EU fondova isključivo za pet slavonskih županija

Pokretanjem Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem želi se omogućiti usmjereniji pristup korištenju sredstava iz fondova Europske unije, a kao jedan od krajnjih ciljeva je stvaranje preduvjeta za uvođenje posebnog regionalnog „Operativnog programa za područje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema“ koji će se odnositi na sljedeće financijsko razdoblje EU od 2021. do 2027. godine. Projektom bi se osiguralo 2.5 milijardi eura isključivo za projekte koji se provode na području spomenutih županija.

"Akademija regionalnog razvoja i fondova EU"

Putem Projekta "Akademija regionalnog razvoja i fondova EU" već tri godine se ostvaruje suradnja između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i regionalnih razvojnih agencija sa studentskim udrugama. U okviru projekta se provode različite aktivnosti, predavanja i radionice za informiranje i upoznavanje studentske populacije s mogućnostima i korištenjem fondova Europske unije. Prijave na ovogodišnji natječaj "Akademije regionalnog razvoja i fondova EU" su otvorene do 24. veljače 2017.

Objavljen Program i Poziv za podršku regionalnom razvoju

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 3. veljače Program podrške regionalnom razvoju. Cilj programa je podrška razvojnim prioritetima na lokalnoj i područnoj razini tako da se poboljša dostupnost lokalne infrastrukture. Uz Program je objavljen i Poziv za iskaz interesa koji je otvoren do 24. veljače, a rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje odnosno nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.

Pokrenuto javno savjetovanje za FEAD

U okviru Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD) 6. veljače 2017. godine je pokrenuto Otvoreno javno savjetovanje. Dostupan je upitnik i povezana dokumentacija na svim jezicima Europske unije. FEAD je fond koji podupire najugroženije skupine u izlasku iz siromaštva i društvene isključenosti osiguravajući im zadovoljavanje temeljnih potreba. Specifični cilj fonda je ublažiti najgore vrste siromaštva pružajući nefinancijsku pomoć potrebitima putem hrane i osnovne materijalne pomoći te poticati društvenu integraciju preko organiziranih aktivnosti.

Završio europski projekt osnaživanja mladih za poduzetništvo

Održavanjem svečanog multiplier eventa 3. veljače u Zagrebu, završen je europski projekt Build Your Future. Projekt je namijenjen osnaživanju mladih od 19 do 29 godina za poduzetništvo, a provodi se još u osam europskih zemalja. U projektu je sudjelovalo 20 sudionika različitih struka kroz pet provedbenih modula.

Objavljeni projekti koji su odabrani u okviru Interreg Hr-Ba-Mn

Zajednički odbor za praćenje je odabrao 21 projekt koji će se financirati u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020. Uz odabrane programe odobrena je i rezervna lista projekata po prioritetnim osima. Alokacija sredstava u okviru prvog poziva je iznosila 21.2 milijuna eura, a pristiglo je sveukupno 164 projektna prijedloga.

Liste projekata možete pogledati na poveznici: https://goo.gl/4f8RaB

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS