Search form

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Sažetak:
U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine.

Opći cilj:

Obavijest o povećanju alokacijei izmjeni natječajne dokumentacije za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje obavijest da je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 586.000.000,00 HRK.

Komisija donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama

U skladu s europskim zelenim planom i ciljem da EU do 2050. postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo Komisija je danas donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama (ETS) koje će se primjenjivati u kontekstu trgovanja emisijama stakleničkih plinova nakon 2021. („Smjernice za ETS”).Smjernice će stupiti na snagu 1. siječnja 2021.

Poziv za FET Innovation LaunchPad, potpora do 100.000 EUR po projektu

Prijavite se do 14.10.2020. kako biste rezultate svog projekta transformirali u konkretnije tržišne prilike.

Komisija utvrdila novu ambicioznu misiju – Europa kao predvodnik u superračunalstvu

Europska komisija predložila je novu Uredbu o Zajedničkom poduzeću za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC) kako bi se zadržala i unaprijedila vodeća uloga Europe u superračunalstvu i kvantnom računalstvu.

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2020.

INA – Industrija nafte d.d. raspisala je NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2020. 

PREDMET NATJEČAJA:

INA provodi Zeleni pojas – program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u različite aktivnosti. Poseban potprogram Zelenog pojasa u 2020. godini su klimatske aktivnosti odnosno aktivnosti na ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama.

Stanje Unije: novi akcijski plan za odlučan iskorak u borbi protiv rasizma

U svojem govoru o stanju Unije 2020. predsjednica von der Leyen najavila je novi akcijski plan Unije protiv rasizma, kojim se utvrđuje niz mjera za sljedećih pet godina.

Kako kroz učinkovitije ulaganje učiniti zdravstveni sektor otpornijim: zajednički projekt Bugarske, Hrvatske i Slovenije namijenjen izradi metodologije mapiranja zdravstvene infrastrukture

Europska komisija i vanjski stručnjaci pomogli su vlastima Bugarske, Hrvatske i Slovenije bolje usmjeriti ulaganja kako bi njihovi zdravstveni sektori postali učinkovitiji i otporniji u budućnosti. Tri su zemlje zajedno sudjelovale u procesu razrade metodologije za mapiranje infrastrukture, ljudskih resursa, postojećih kapaciteta te sadašnjih i budućih potreba u području hitne i dugotrajne skrbi. Projekt omogućuje pripremu strategija i planiranje budućih investicije.

EU je dodijelio 150 milijuna eura za prijevoz osnovnih medicinskih proizvoda

U okviru Instrumenta za hitnu potporu (ESI) EU je osigurao financijsku potporu za 18 država članica i Ujedinjenu Kraljevinu u ukupnom iznosu od 150 milijuna eura za prijevoz osnovnih medicinskih proizvoda u Europu. U razdoblju od travnja do rujna 2020. EU je iz ESI-ja financirao prijevoz tereta koji je sadržavao nužnu osobnu zaštitnu opremu, lijekove i medicinsku opremu.

Poziv u okviru europskog zelenog plana: milijardu eura vrijedna ulaganja za poticanje zelene i digitalne tranzicije

Europska komisija odlučila je objaviti poziv u vrijednosti od milijarde eura za istraživačke i inovacijske projekte kojima će se prevladati klimatska kriza i zaštititi jedinstveni europski ekosustavi i bioraznolikost. Poziv u okviru europskog zelenog plana financirat će se iz programa Obzor 2020., a sutra se otvara za prijave. Njegov je cilj potaknuti oporavak Europe od krize uzrokovane koronavirusom pretvaranjem zelenih izazova u prilike za inovacije.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS