Search form

Dan koordinatora Obzor 2020. projekata

Europska komisija će 29. studenog 2018. godine organizirati Dan koordinatora Obzor 2020. projekata u Charlemagne zgradi u Briselu s početkom u 9.30 sati i trajanjem do 17.00 sati.

Događaj je namijenjen prvenstveno koordinatorima projekata u Obzoru 2020., koji se pripremaju na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U slučaju da bude slobodnih mjesta, i ostalim će se sudionicima biti omogućeno sudjelovanje na događaju.

#SecurityUnion: prihvaćen prijedlog Komisije o jačanju agencije eu-LISA

Jačanje eu-LISA-e postavljeno je kao politički prioritet za razdoblje 2018.–2019. Snažnija agencija poboljšat će interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području migracija, sigurnosti i upravljanja granicama te će pomoći u uklanjanju važnih sigurnosnih nedostataka. Vijeće je danas prihvatilo prijedlog Komisije o jačanju agencije eu-LISA, u čijoj je nadležnosti operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde.

Regionalne radionice o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni razvoj, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), organizira radionice s ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj.

Uvodna edukacija

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:

  • Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima
  • Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje
  • Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara
  • Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općina Darda

Jesenska gospodarska prognoza 2018.

Prošlogodišnje iznimno dobro globalno stanje potaklo je snažnu gospodarsku aktivnost te ulaganje u EU i europodručje. Unatoč nesigurnijem okružju, za sve se države članice zahvaljujući snazi domaće potrošnje i ulaganjima predviđa daljnji rast, ali sporijim tempom. Ako ne bude većih šokova, Europa bi trebala moći održati iznadprosječni gospodarski rast, snažno povećanje radnih mjesta i pad nezaposlenosti.

Regionalni dani EU fondova u Zadru

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s institucijama u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova i Gradom Zadrom organizira informativno-edukativno događanje s ciljem informiranja javnosti o korištenju fondova Europske unije. “Regionalni dani EU fondova” održat će se 20. studenoga 2018. u Kneževoj palači (Poljana Šime Budinića 3) u Zadru s početkom u 10 sati.

Rezultati pune evaluacije sedmog poziva programa PoC

HAMAG-BICRO izvršio je proces ocjene kvalitete projekata prijavljenih na poziv PoC7 prema ranije propisanim procedurama, kriterijima i metodologiji te ovim putem objavljuje rang listu projekata. Javni poziv objavljen je 11. lipnja 2018. Rok za prijavu bio je 07. rujna 2018. do 16:00:00 sati, a projektne prijave su se podnosile Prepoznatim centrima. Prijave je zaprimalo ukupno 12 Prepoznatih centara.

Još 10 dana za prijavu na natječaj za financiranje rada proizvođačkih organizacija

Obavještavamo sve zainteresirane da je popunjavanje i podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u u okviru Natječaja za provedbu mjere 9, podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. otvoreno do ponedjeljka 19. studenog 2018. godine do 12 sati.

Rezultati evaluacije projekata iz programa EUREKA

HAMAG-BICRO obavještava sve zainteresirane da je završen proces evaluacije sukladno javnom pozivu EUREKA programa prema propisanim procedurama, kriterijima i metodologiji sadržanih u relevantnim HAMAG-BICRO priručnicima i uputama.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS