Search form

Kohezijska politika: fleksibilnija, s manje formalnosti i lakšom sinergijom

Komisija pozdravlja mišljenje Europskog parlamenta o prijedlogu za reviziju politike europskih fondova 2014-2020, čiji je cilj prepoloviti postojeće propise čime ih se jasnije i jednostavnije primjenjuje na svim razinama.

LIFE Program - prijavitelj traži partnere na projektu

Mađarski prijavitelj Suzuki Corporation prijavljuje projekt na ovogodišnjem LIFE natječaju na potprogram Klimatske aktivnosti – Ublažavanje klimatskih promjena.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'WWW vaučeri ZA MSP-ove'

Referenca: 
KK.03.2.1.17.
Datum objave: 
09.07.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Referenca: 
KK.03.2.1.18.
Datum objave: 
09.07.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Novi korisnici Erasmus+ projekata iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dobili smjernice za njihovu provedbu

Na ovogodišnjem natječaju za projekte financirane u sklopu programa Erasmus+ financijska je potpora dodijeljena za ukupno 62 projekta mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, što je gotovo dvostruko više nego prethodne godine, kada je sufinancirano 37 takvih projekata. 

POLJOPRIVREDA: Komisija objavila novu prognozu o proizvodima i tržištima

Komisija je danas objavila izvješće u kojem se donose kratkoročna predviđanja za poljoprivredna tržišta. Izvješćem su obuhvaćeni proizvodnja, izvoz, uvoz i cjelokupna situacija na svjetskim tržištima za više sektorskih proizvoda, uključujući mliječne proizvode, žitarice, uljarice, svinjsko meso, perad i govedinu. Izvješćem su prvi put obuhvaćene i rajčice, breskve i nektarine. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta očekuje se blago smanjenje uroda žitarica. Očekuje se da će loše vremenske prilike utjecati i na žetvu uljarica u EU-u.

41 strukovna škola konkurira za milijardu kuna iz EU fondova

U sklopu reforme strukovnog obrazovanja i osiguranih milijardu kuna iz EU fondova za regionalne centre kompetentnosti, pregledane su sve kandidature pristigle na Javni poziv osnivačima za kandidiranje strukovnih škola za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti. Radna skupina Vijeća za strukovno obrazovanje utvrdila je kako su na javni poziv pristigle ukupno 42 kandidature, a njih 41 zadovoljilo je uvjete propisane Zakonom o strukovnom obrazovanju i dokumentom Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.

Najčešće postavljena pitanja u vezi s Natječajem za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.

Na temelju zaprimljenih upita u vezi s Natječajem za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. načinjen je dokument Najčešće postavljena pitanja u kojemu se mogu pronaći odgovori koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih dvojbi vezanih uz navedeni natječaj.

Odluka o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

Dana 29. ožujka 2017. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (KK.03.2.1.07) u postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu otvorenog trajnog poziva s krajnjim rokom za dostavu projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine, u okviru kojeg je za financiranje aktivnosti predmetnog poziva bio predviđen ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava od 38.000.000,00 kuna.

Obustava ESF Poziva ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' - Skupina 2 - Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

Dana 6. srpnja 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 2 - Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, u periodu od 6. srpnja 2018. u 12:00 sati, pa sve do 30. rujna 2018. godine do 24:00 sata.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS