Search form

Unija tržišta kapitala: na snagu stupaju nova pravila kojima se potiče prekogranična distribucija investicijskih fondova

Zahvaljujući pravilima koja su odobrili Europski parlament i Vijeće Europske unije pojednostavnjuje se, ubrzava i pojeftinjuje prekogranična distribucija, povećavaju se mogućnosti za ulagače te se održava visoka razina zaštite. Ulagačima se nudi veći izbor i bolja vrijednost.

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. srpnja 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Točkom VII. Javnog poziva navedeno je da će se Zahtjevi za sufinanciranje provedbe EU projekata zaprimati od 2. srpnja 2019. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Vlada Republike Hrvatske se u svom Programu za mandat 2016.-2020. godine obvezala stvoriti uvjete za razvoj ljudskih potencijala u turizmu prilagođavanjem postojećeg sustava formalnog obrazovanja aktualnim potrebama turističkog gospodarstva. Kao odgovor na potrebe gospodarstva osmišljen je koncept regionalnih centara kompetentnosti u kojima će se tržište rada povezivati s obrazovanjem.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 31. srpnja 2019. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za Skupinu 2 Prijavitelja. 

Obustava za SKUPINU 2 Prijavitelja stupa na snagu 1. kolovoza 2019. u 00:00 sati te će biti na snazi do 30. rujna 2019. u 8:00 sati.

Erasmus Mundus - nova suradnja Europske komisije i Japana

Europska komisija objavila je rezultate poziva za podnošenje prijedloga za Erasmus Mundus magisterij s Japanom objavljenog u listopadu 2018. godine.
Komisija i japansko Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije odabrali su tri programa koja nude međunarodni konzorciji koji uključuju vodeća sveučilišta:
  • Magistar znanosti slike i svjetla u proširenoj stvarnosti - Sveučilište Istočna Finska (Finska) i Tehničko sveučilište Toyohashi (Japan),

VAŽNO: Produljenje obustave Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je 31. srpnja 2019. godine produljenje obustave za svih 5 grupa: Grupa 1 – Knin; Grupa 2 – Beli Manastir i općina Darda; Grupa 3 – Benkovac; Grupa 4 – Petrinja i Grupa 5 – Vukovar, u okviru otvorenog trajnog poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ (UP.02.1.2.01) do 30. rujna 2019.

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora za poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza. Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Panorama 69: Pretvaranje vizije grada u stvarnost pomoću financijskih instrumenata

Program Višeregionalne pomoći (MRA) jedan je od dijelova platforme fi-compass za savjetodavne usluge o financijskim instrumentima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) koje Europska komisija pruža u partnerstvu s Europskom investicijskom bankom.
 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS