Search form

Mjere Europske unije za zapošljavanje mladih

Zaposlenost i politike za mlade u nadležnosti su zemalja članica. No unatoč tome, Europska unija je pokrenula mnoge inicijative koje nadopunjavaju nacionalne mjere kako bi socijalni uvjeti u Europi bili što bolji. Podrška je usmjerena na financiranje programa za zapošljavanje mladih, poboljšanje kvalitete pripravništva i naukovanja, međunarodno školovanje i poslovne prilike te osnaživanje mladih kroz volonterske projekte.

Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na pružanje usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji da se prijave za financijsku podršku projektima u skladu s uvjetima ovog Poziva koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.000.000,00 kuna

Poziv udrugama za zaštitu prava potrošača na predstavljanje novog javnog Natječaja i edukaciju za elektroničku prijavu na Natječaj

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva  organizira predstavljanje javnog natječaja namijenjenog udrugama za zaštitu potrošača pod nazivom „Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“ i edukaciju za elektroničku prijavu na predmetni Natječaj a koja će se održati dana 12. srpnja 2019.

Publikacija mreže Eurydice

Važnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prepoznata je u pružanju dobrog temelja za cjeloživotno učenje i razvoj. Drugo izdanje publikacije mreže Eurydice prikazuje napredak postignut u ključnim područjima kvalitete koja su identificirana u Preporuci Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Izvješće pruža uvid u pokazatelje koji se odnose na ključna područja kvalitete u upravljanju, dostupnosti, kvalifikacijama i obrazovanju osoblja, obrazovnim smjernicama kao i evaluaciji i praćenju.

Podnošenje zahtjeva za potpore za mandarine otvoreno do 8. srpnja – na raspolaganju 20 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede osmislilo je Program potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu, a korisnici potpore su proizvođači mandarina i klementina upisani u Upisnik poljoprivrednika i ARKOD sustav. Proizvođačima je dostupno ukupno 20 milijuna kuna za ovu mjeru, a zahtjevi se podnose Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na snagu stupa Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti prvi se put uvode pravila na razini EU-a za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda, postupaka i usluga. Nadalje, njime se uspostavlja novi stalni mandat Agencije EU-a za kibersigurnost (ENISA), te joj se dodjeljuje više sredstava da bi mogla ostvarivati svoje ciljeve. 

11 milijuna kuna za poticanje otočnog gospodarstva

Davatelj potpore Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu.

Za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim prostorima odobreno 210 milijuna kuna potpore – uskoro novi natječaj

Za ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja RH, do sada je sklopljeno 565 ugovora o financiranju u iznosu od 210.052.125 kuna.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1; odluka o financiranju

Objavljena je odluka o financiranju u okviru poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1. Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme); pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme). Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS