Search form

NAJAVA NATJEČAJA: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva.

Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi“

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, planiranje priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri:

Ministarstvo odobrilo 16,9 milijuna kuna iz EU fondova za 7 reciklažnih dvorišta

Potpisana je odluka o financiranju gradnje sedam reciklažnih dvorišta u gradovima Sv. Ivan Zelina, Senju, Omišu, Pregradi te općinama Brinje, Kapela i Jasenovac.

Konferencija o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF)

Otvorena je  konferencija o Instrumentu za povezivanje Europe: „Postignuća, rezultati i pogled u budućnost“, koja se u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održava u Dubrovniku od 7. do 8. rujna, a na kojoj su, između ostalog, predstavljeni rezultati koje je Republika Hrvatske postigla u okviru korištenja EU sredstava iz CEF Instrumenta.

Info dan mreža i inicijativa: Euroguidance, eTwinning, Eurodesk, ECVET, Europass i Europska oznaka jezika

Agencija za mobilnost i programe EU organizira 4. godišnji Info dan mreža i inicijativa - Euroguidance, eTwinning, Eurodesk, ECVET, Europass i Europska oznaka jezika koji će se održati u ponedjeljak 25. rujna 2017. u Zagrebačkom kazalištu lutaka.

Na info danu predstavit će se šest inicijativa koje djeluju u okviru Agencije za mobilnost i programe EU, a u svojim se aktivnostima dotiču teme profesionalnog usmjeravanja.

Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“. Poziv je planiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali  2014.

Osigurano dodatnih 231 milijun kuna za pripremu i provedbu projekata gradova i županija

U srijedu, 6. rujna 2017. godine, u Zagrebu je održan mjesečni sastanak ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa županima i regionalnim koordinatorima.

Tijekom sastanka, predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavili su aktivnosti vezane uz izradu paketa novih zakona u ingerenciji Ministarstva, natječaje u tijeku kao i planirane aktivnosti.

Radionice osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi organizacijama civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) koji su u nadležnosti Ureda za udruge, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS