Search form

Webinar - Kvalitetna priprema KA2 projekata Partnerstva za suradnju u području mladih

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na webinar na temu kvalitete pripreme projekata za prijavu Ključne aktivnosti 2 Partnerstva za suradnju u području mladih. Tijekom webinara predstaviti će se prijavni obrazac za Suradnička partnerstva i Mala partnerstva te ključni elementi kvalitetnog projektnog prijedloga. Webinar je namijenjen prvenstveno organizacijama/institucijama koje planiraju prijaviti KA2 projekt u području mladih (području neformalnog obrazovanja). 

Poziv za male projekte

Otvoren je Poziv Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj za projekte manjeg opsega radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica. 
Iznos financijske podrške po projektu: 5.000 – 15.000 eura 
Raspoloživi iznos podrški: 315.000 eura 
Stopa financiranja: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Trajanje provedbe projekta: 6 -12 mjeseci 

Poziv za raspravu "Uključivanje srednjih škola u održivi razvoj lokalnih zajednica"

ODRAZ-Održivi razvoj zajednice i Life Potential pozivaju nastavnike srednjih škola, predstavnike organizacija civilnog društva, roditelje te ostale zainteresirane dionike na panel raspravu kojom planiramo istražiti i osvijestiti potencijal mladih za održivi razvoj lokalne zajednice. Hibridno događanje održat će se u četvrtak 22. travnja 2021. od 13 do 15.30 sati u prostoru TV studija Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te putem platforme ZOOM. 
Rok za prijavu: 19. travnja 2021.

Zeleni plan: ključ klimatski neutralnog i održivog EU-a

Parlament želi Zeleni plan u središtu EU-ova paketa oporavka nakon pandemije COVID-19. Saznajte više o planu za klimatski neutralnu Europu.

Tijekom pandemije koronavirusa usporila se gospodarska aktivnost, što je dovelo do smanjenja emisija ugljika, no i recesije s kojom je suočen EU. Parlament u rezoluciji usvojenoj 15. svibnja 2020. poziva na donošenje ambicioznog plana oporavka koji se temelji na Zelenom planu.

Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 800.000 kuna za promociju zanimanja

Ministarstvo turizma i sporta ove godine je u proračunu osiguralo 800.000 kuna za program „Promocija zanimanja“ – PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM. Program se provodi od 2009.

Webinar za prijavu projekata Aktivnosti sudjelovanja mladih, Ključna aktivnost 1

Odjel za Erasmus + u području mladih 19. travnja 2021. u 10 sati organizira pripremni webinar za kvalitetnu prijavu projekata Aktivnosti sudjelovanja mladih (Ključna aktivnost 1).Tijekom webinara detaljno će se predstaviti ključni elementi projekata Aktivnosti sudjelovanja mladih, bit će prezentirani primjeri projekata te će se sudionike upoznati s ispravnim ispunjavanjem prijavnog obrasca. Na sudjelovanje posebno potičemo one koji projekte planiraju prijaviti već na roku 11. svibnja 2021.

Objavljen Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu sufinanciranih iz Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

dana 31. ožujka 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.; pitanja i odgovori

Objavljen je prvi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Javni poziv "Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga"

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2021., a provode aktivnosti kojima odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“, navodi se na stranici Ureda.
Cilj Javnog poziva je promovirati aktivnosti koje provode udruge kao odgovor na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA. 
EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. 
Ciljevi programa su: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS