Search form

"Pametne priče" o pametnoj specijalizaciji

Objavljena je kratka zbirka "Pametnih priča" odnosno primjera provedbe pristupa pametne specijalizacije (S3) u državama članicama Europske unije. Platforma pametne specijalizacije (S3 Platforma) je pokrenuta na inicijativu Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije s ciljem pružanja znanstveno utemeljenog savjetovanja regionalnim i nacionalnim tijelima.

Europska komisija predstavila izvještaj o provedbi Akcijskog plana za cirkularnu ekonomiju

Izvještaj predstavlja pregled do sada provedenih mjera za provedbu Akcijskog plana te ključnih ciljeva za 2017. godinu. Od pokretanja Akcijskog plana ključne aktivnosti su se provele u području otpada, ekodizajna, organskih gnojiva, sprječavanja bacanja hrane, ali i u području industrije, zelene javne nabave te građevinskom sektoru. Za 2017. godinu najavljena je Strategija za plastiku kako bi se povećala iskoristivost i recikliranje plastike, također predviđaju se zakonodavni prijedlozi u okviru korištenja kemikalija.

U Finskoj olakšan pristup financiranju za start-upove i mala poduzeća

Europska komisija je 24. siječnja 2017. godine usvojila Inicijativu za MSP (SME Initiative) u Finskoj. Inicijativa je zajednički financijski instrument Europske komisije, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda, a cilj mu je povećati kompetitivnost malih poduzeća lakšim pristupom financiranju. Usvajanjem programa omogućava se finskim MSP-ovima pristup 40 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 20 milijuna eura iz državnog proračuna zemlje.

Održan međunarodni skup potencijalnih korisnika u okviru programa Horizon 2020

Oko 160 sudionika iz više od 20 zemalja je sudjelovalo na eventu "Horizon 2020 European Health Brokerage Event – Zagreb 2017". Međunarodni skup se održao 19. siječnja u Zagrebu, a bio je namijenjen poslovnom umrežavanju potencijalnih prijavitelja u okviru Programa Horizon 2020. Osim što su se potencijalni prijavitelji (mala i srednja poduzeća te visoka učilišta) mogli upoznati sa samim programom i predstaviti svoje ideje, održani su i poslovni sastanci kako bi mogli pronaći potencijalne projektne partnere.

Objavljen poziv na iskaz interesa u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 24. siječnja 2017. godine objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Prijavitelji u okviru dotičnog poziva su jedinice lokalne razvrstane u I. i II. skupinu te jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Potpisan sporazum između Hrvatske i Slovenije u okviru Interrega

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska potpisan je Sporazum o suradnji između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te programskih tijela. Predmet sporazuma su obveze obje države i programskih tijela na dobro upravljanje u okviru programa suradnje, zatim zadaće i obveze u okviru financijskog upravljanja programom, uspostava sustava kontrole i revizije te zajedničkih struktura za upravljanje programom.

Dvije izmjene pravilnika u okviru mjera Programa ruralnog razvoja

U petak, 20 siječnja 2017. godine na službenim mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. objavljena su dva Pravilnika o izmjenama Pravilnika odnosno: 

Sredstva iz europskog fonda za regionalni razvoj za obnovu ceste u Rumunjskoj

Europska komisija je odobrila veliki infrastrukturni projekt u Rumunjskoj. Projektu kojim se sufinancira obnova dijela državne ceste među gradovima Dej i Baia Mare na sjeverozapadu zemlje će biti isplaćeno 57 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Do sada je za razdoblje 2014. – 2020. Rumunjskoj alocirano 30.84 milijardi eura kroz 8 nacionalnih i regionalnih programa preko Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Svi fondovi su usmjereni kako bi poduprli rumunjski društveni i gospodarski razvoj.

Više od 50 milijuna kuna iz EU fondova za Osijek

U okviru natječaja „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u Osijeku je 20. siječnja 2017. godine održano svečano potpisivanje ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt "Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa". Riječ je o obnovi stare pekare austro-ugarske vojske odnosno njena prenamjena u hostelski smještaj uz ugostiteljske i kulturne sadržaje.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS