Search form

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine („Narodne novine“, broj 40/2018) za razdoblje privremene obustave u trajanju od 15 dana koja se provodi od 1. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. svibnja 2018. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Bespovratna sredstva EGP-a i Norveške potpora su Kohezijskoj politici EU-a u jačanju Europe

Bespovratna sredstva EGP-a i Norveške financijski su doprinosi Islanda, Lihtenštajna i Norveške europskoj solidarnosti i koheziji. U programskom razdoblju 2014. – 2021. na raspolaganju je 2,8 milijardi EUR za projekte, povećavajući ulaganja EU-a u središnjoj i južnoj Europi.

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.

Opći cilj:
povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.

Obavijest – Poziv Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji na poziv "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP" kako je došlo do tehničkih problema u procesu podnošenja projektnih prijava na navedeni poziv. Nadležno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta su u procesu analize poteškoća i razmatranja mogućnosti razrješenja istih, a u cilju osiguranja jednakih uvjeta za sve prijavitelje.

Izrada istraživačke studije „Procjena utjecaja državnih intervencija na uspostavu i provedbu financijskih instrumenata“

U sklopu projekta Multiregionalne tehničke pomoći EK pod nazivom „Jačanje kapaciteta za primjenu financijskih instrumenata uz osiguranje sukladnosti s drugim oblicima javnih intervencija“, kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije provodilo zajedno s litvanskom Središnjom agencijom za upravljanje projektima (Central Project Management Agency – CPMA) te litvanskim Ministarstvom financija u razdoblju od 1. veljače 2017. do zaključno 31.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina -Murter

Datum objave: 
02.05.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Datum objave: 
03.05.2018.
Status: 
Regija: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS