Search form

Obavijest o prekidu obustave Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13)

Dana 22. prosinca 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje prekid obustave za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13).

Sukladno izmjenama natječajne dokumentacije objavljenima 22. prosinca 2020. godine, prijave na Poziv ponovno će se zaprimati od 11. siječnja 2021. godine od 9:00 sati.

Donesena prva Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF-Poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja..."

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je prvu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ koji se provodi u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba

Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 21. prosinca 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“. 

2. izmjena natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14).

Dana 21. prosinca 2020., Ministarstvo kulture i medija objavilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14). Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na produženje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga do 30. lipnja 2021. godine. Preostale izmjene dokumentacije Poziva odnose se na usklađivanje naziva tijela državne uprave sadržanih u natječajnoj dokumentaciji sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj: 85/20).

Parlament odobrio sedmogodišnji proračun EU-a za razdoblje 2021.-2027.

Parlament je u srijedu 16.12.2020. dao suglasnost za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO) kako bi potpora EU-a građanima mogla stići početkom sljedeće godine.

Europa spremna za digitalno doba: Komisija predložila nova pravila za digitalne platforme

Komisija je predložila ambicioznu reformu digitalnog prostora – sveobuhvatan skup novih pravila za sve digitalne usluge, uključujući društvene medije, internetske stranice za kupoprodaju i druge internetske platforme koje posluju u Europskoj uniji: Akt o digitalnim uslugama i Akt o digitalnim tržištima.

Nova strategija EU-a za kibersigurnost i nova pravila za povećanje otpornosti fizičkih i digitalnih ključnih subjekata

Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predstavljaju novu strategiju EU-a za kibersigurnost. Kao ključna sastavnica izgradnje digitalne budućnosti Europe, europskog plana oporavka i strategije EU-a za sigurnosnu uniju ova će strategija ojačati kolektivnu otpornost Europe na kiberprijetnje i osigurati da svi građani i poduzeća mogu u potpunosti iskoristiti vjerodostojne i pouzdane usluge i digitalne alate.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada;. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek; pitanja i odgovori

Objavljen je prvi set pitanja i odgovora u sklopu poziva ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek. Dokument je dostupan za preuzimanje na ovoj poveznici.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS