Search form

Odluka o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP“

Dana 9. svibnja 2016. godine godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP“ (KK.03.2.2.01) u postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu otvorenog trajnog poziva s krajnjim rokom za dostavu projektnih prijedloga do 31. prosinca 2016. godine.

Održana radionica na temu Pisanje projektnog prijedloga u okviru Europskog istraživačkog vijeća (ERC)

Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu organizirala je poludnevnu  radionicu „Pisanje projektnog prijedloga u okviru Europskog istraživačkog vijeća (ERC)“ u sklopu programa Obzor 2020.
 

Odgoda roka za prijave KA1 i KA3 projekata!

Zbog tehničkih problema s obrascima, Europska komisija pomaknula rok prijave za KA105 Mobilnost mladih i KA347 Sastanci mladih i donositelja odluka.
 
Krajnji je rok za prijavu KA105 i KA347 projekata 6.10.2017. u 12:00 sati.

Slika: Google Images

Odobreno 13 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu, donesena je treća Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.
 

Dopuna poziva - radionice o upravljanju projektnim ciklusom u svrhu bolje apsorpcije sredstava Europskog socijalnog fonda

Slijedom velikog interesa udruga u području kulture i umjetnosti za sudjelovanje na radionicama o upravljanju projektnim ciklusom u svrhu bolje apsorpcije sredstava Europskog socijalnog fonda koje organizira Ministarstvo kulture u suradnji s WYG savjetovanjem d.o.o., obavještavamo vas da se poziv za prijavu na radionice, osim na umjetničke organizacije i ustanove u kulturi, proširuje i na udruge u području kulture i umjetnosti.

Otvoreni poziv Programa URBACT III - Poziv za formiranje do 25 mreža za prijenos

Program URBACT III je u razdoblju od 15. rujna 2017. do 10. siječnja 2018. godine otvorio poziv za formiranje do 25 mreža za prijenos.

U ovim projektima vodeći partner je jedan od 97 gradova kojima je dodijeljena titula Good Practice City. Vodeći partner u Mrežama za prijenos prenosi svoja iskustva o dobrim praksama na ostale gradove uključene u mrežu.

Mogućnosti financiranja za projekte – Kombiniranje EU fondova s modelima javno-privatnog partnerstva

Model javno-privatnog partnerstva (JPP) razlikuje se od tradicionalnog modela financiranja projekata. U modelu JPP-a javni i privatni sektor surađuju kako bi ostvarili određeni javni interes, a u pravilu dugoročni ugovor o JPP-u između javnog naručitelja i trgovačkog društva iz privatnog sektora koje sudjeluje u projektu JPP-a, temeljen je na nabavi usluga, a ne imovine.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva; pitanja i odgovori

Dana 03. listopada 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 4. set pitanja i odgovora u okviru Poziva. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici

Info radionica u Vinkovcima za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“

Info radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ (školska godina 2017. - 2018.) bit će organizirana 4. listopada 2017. godine u Vinkovcima, Velika županijska vijećnica, Glagoljaška 27. Predviđeno trajanje radionice je od 11:00 do 15:00 sati.

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina; prvi set pitanja i odgovora

Dana 03. listopada 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ''Pitanja i odgovori br. 1'' u okviru Poziva. Dokument je dostupan putem sljedeće poveznice

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS