Search form

Europska građanska inicijativa: Komisija predložila produljenje rokova zbog pandemije koronavirusa

Zbog pandemije koronavirusa Komisija je predložila da se prilagode određeni rokovi za prikupljanje, provjeru i analizu europskih građanskih inicijativa. Predložene mjere su privremene i njima se nastoje riješiti izazovi s kojima se organizatori suočavaju tijekom epidemije koronavirusa, pri čemu su javne kampanje i prikupljanje izjava o potpori u papirnatom obliku postali gotovo nemogući.

Obavijest za korisnike prvog i drugog natječaja za 8.5.1. i 8.5.2.

Obavještavamo korisnike iz prvog i drugog natječaja za tipove operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura i 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture koji su javnopravna tijela da uz Zahtjev za isplatu predujma nisu u obvezi dostavljati bankarsku garanciju.

Webinar: “LIFE: Stepping up to save bugs”

Dana 18. lipnja 2020. održat će se webinar za sve potencijalne prijavitelje i one koji na ovogodišnjem natječaju prijavljuju projektni prijedlog iz prioritetnog područja Priroda i bioraznolikost.

Sadržaj webinara bit će usmjeren na:

  • važnost beskralježnjaka u novom LIFE programu i novoj EU Strategiji o bioraznolikosti
  • nalaze ex-post studije provedene na 20 LIFE projekata o beskralježnjacima s preporukama za buduće LIFE projekte

Snimka održanog Webinara iz prioritetnog područja Prilagodba na klimatske promjene

Dana 12. svibnja 2020. održan je webinar za sve potencijalne prijavitelje i one koji na ovogodišnjem natječaju prijavljuju projektni prijedlog iz prioritetnog područja Prilagodba na klimatske promjene.

Webinara je bio usmjeren na:

  • novu EU strategiju za prilagodbu na klimatske promjene
  • LIFE prioritete i teme iz navedenog područja

Potpora EU-a turističkoj industriji

Ograničenja putovanja povezana s pandemijom koronavirusa utjecala su na turistički sektor, važnu kariku u gospodarstvu EU-a. Očekuje se smanjenje prihoda za 50 posto za hotele i restorane, 70 posto za organizatore putovanja i putničke agencije te 90 posto za krstarenja i aviokompanije. Europa je prva svjetska turistička destinacija, a stanje je posebno teško za europske zemlje koje više ovise o turizmu, kao što su Hrvatska, Španjolska, Italija, Francuska i Grčka.

Prijedlog Europske komisije za nacrt preporuka o ekonomskoj i socijalnoj politici za Hrvatsku

Europska komisija objavila je nacrt preporuka o ekonomskoj i socijalnoj politici za Hrvatsku, kao i za ostalih 26 država članica i Ujedinjenu Kraljevinu. Zbog dosad nezabilježene situacije povezane s pandemijom COVID-a 19 i njezinih ozbiljnih učinaka na sustave javnog zdravstva, građane, društvo i gospodarstvo u cjelini, ovogodišnje preporuke usmjerene su na saniranje posljedica pandemije, ublažavanje posljedica za gospodarstvo i poticanje oporavka. Međutim, preporuke izdane u 2019.

Inovacijski vaučeri za MSP-ove; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Inovacijski vaučeri za MSP-ove. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine - Vraćanje prirode u naše živote

Europska komisija je danas predstavila Strategiju EU-a za bioraznolikost do 2030. godine - Vraćanje prirode u naše živote koja je jedan od ključnih elemenata Europskog zelenog plana, nove europske strategije za postizanje održivosti europskog gospodarstva.

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Plan EU-a za gospodarski oporavak

Zastupnici žele paket od 2 bilijuna eura za potporu ljudima i poduzećima kroz duboku gospodarsku recesiju zbog bolesti COVID-19. Parlament je 15. svibnja pozvao Komisiju na predstavljanje plana za snažan gospodarski poticaj kako bi se ublažio šok izazvan koronavirusom i omogućila održiva budućnost.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS