Search form

Osigurana dodatna sredstva za mjere pomoći vinarima

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. rujna 2020. godine donesene su dodatne Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine koje omogućuju učinkovitu raspodjelu i korištenje sredstava za mjere pomoći u sektoru proizvodnje vina uslijed poremećaja na tržištu izazvanih širenjem epidemije COVID-19.

Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2020. godinu

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za poticanje poduzetništva koji je namijenjen za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti i za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti. Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva. 

Dezinformacije: EU ocijenio Kodeks dobre prakse i objavio izvješća o dezinformacijama

Komisija je predstavila procjenu provedbe i djelotvornosti Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija. Iz procjene je vidljivo da je Kodeks, kao prvi takav instrument na svjetskoj razini, vrlo koristan te je omogućio okvir za strukturirani dijalog među relevantnim dionicima.
Ovaj mjesečni program izvješćivanja rezultat je Zajedničke komunikacije od 10. lipnja 2020. 

Odgovor na koronavirus: 135 milijuna eura iz kohezijske politike za jačanje zdravstvenog sektora i potporu gospodarstvu u Hrvatskoj

Komisija je odobrila izmjenu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kojim se preusmjerava gotovo 135 milijuna eura sredstava za kohezijske politike kako bi se Hrvatskoj pomoglo u borbi protiv posljedica krize uzrokovane koronavirusom.

Odgovori na pitanja pristigla za Poziv "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a"

Ured za udruge objavio je odgovore na pitanja pristigla do 7. rujna 2020. u okviru Poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a koji su dostupni na poveznici.
Svi zainteresirani za Poziv mogu i dalje postavljati pitanja na esf@udruge.vlada.hr.

Donesena prva Odluka o financiranju u okviru Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I."

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, donijelo je prvu Odluku o financiranju za 52 projekta ukupne vrijednosti gotovo 60 milijuna HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ (UP.02.3.1.03) koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. 

Komisija objavila prvo izvješće o strateškim predviđanjima: prema otpornijoj Europi

Europska komisija danas je donijela svoje prvo izvješće o strateškim predviđanjima, u kojem se nastoje definirati novi izazovi i utvrditi mogućnosti za bolje usmjeravanje strateških odluka Unije.

Analiza upitnika: Pravna i financijska provedba projekata financiranih iz programa Obzor 2020.

NCP-jevi za pravna i financijska pitanja pri Agenciji za mobilnost i programe EU u ožujku 2020. godine objavili su Upitnik o pravnim i financijskim aspektima provedbe Obzor 2020. projekata.

Cilj ovog istraživanja jest prikupiti što više informacija o najvećim izazovima s kojima su se korisnici susreli tijekom provedbe Obzor 2020. projekata. Istraživanje je provedeno od 6. ožujka 2020. do 21. svibnja 2020. godine te je u njemu sudjelovalo 110 osoba.

Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

VAŽNO!! 08.09.2020. Obavijest o obustavi za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.15) na određeno vrijeme do 30. studenog 2020. godine (uključivo cijeli taj dan).

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS