Search form

Održivo financiranje: Komisija donijela nova pravila za referentne vrijednosti EU-a za klimu

U okviru plana Europske komisije za održivo financiranje danas su donesena nova pravila kojima se utvrđuju minimalni tehnički zahtjevi za referentne vrijednosti EU-a za klimu kao i zahtjevi za objavom podataka za ekološke, socijalne i upravljačke aspekte. Referentne vrijednosti EU-a za klimu pomažu ulagačima koji žele provoditi klimatski osviještene strategije ulaganja i donositi informirane odluke. 

Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga 2020.“

Ovim Javnim pozivom želi se promovirati lokalni razvoj kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama. Lokalni razvoj usmjeren je na poboljšanje kvalitete života lokalnog područja, razvijanje i očuvanje lokalnih vrijednosti kroz suradnju širokog kruga dionika.

ESF - UP.02.2.2.14 – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“

Dana 21. srpnja 2020. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14 „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“, ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna
Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 4. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati

Natječaj za operaciju 4.1.1. Ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira. 
Prihvatljivi korisnici su:  
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
    proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj. 

Borba protiv monopola: Komisija donijela smjernice za postupanje nacionalnih sudova u slučaju otkrivanja povjerljivih informacija

Europska komisija donijela je Komunikaciju o zaštiti povjerljivih informacija u postupcima privatnopravne provedbe Unijina prava tržišnog natjecanja koji se vode pred nacionalnim sudovima. Komunikacija je donesena nakon ciljanog javnog savjetovanja koje je Komisija pokrenula pozvavši 29. srpnja 2019. dionike na očitovanje o nacrtu komunikacije.

Smart industry – Pametnim industrijama do održivog rasta hrvatskoga gospodarstva

Smart Industry, kao model razvoja i suradnje u određenoj gospodarskoj grani, ima svrhu ubrzati i olakšati digitalnu transformaciju tvrtki i ojačati konkurentnost različitih gospodarskih grana. Europska industrija, u koju se ubraja i hrvatska, globalni je predvodnik u mnogim sektorima, zaslužna je za 20% ukupne dodane vrijednosti EU i zapošljava 30 milijuna ljudi. Preduvjet za postizanje „pametnoga“ u već digitaliziranom društvu je ubrzanje digitalne transformacije i postizanje otvorene suradnje vlade, gospodarstva i akademske zajednice.

Protumonopolska politika: Komisija pokreće sektorsku istragu o potrošačkom internetu stvari (engl. Internet of things)

Europska komisija danas je pokrenula protumonopolsku istragu tržišnog natjecanja u sektoru interneta stvari za potrošačke proizvode i usluge u Europskoj uniji.

Poticanje zelenog oporavka u EU-u: EU ulaže više od 2 milijarde eura u 140 važnih projekata u području prometa radi pokretanja gospodarstva

EU podupire gospodarski oporavak u svim državama članicama ulaganjem gotovo 2,2 milijarde eura u 140 važnih projekata u području prometa. Tim će se projektima pomoći u izgradnji prometnih veza koje nedostaju, poduprijeti održivi promet te stvoriti radna mjesta. Financirat će se putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), EU-ova programa bespovratnih sredstava za potporu prometnoj infrastrukturi.  

Novosti u kampanji kontrola na terenu izravne potpore

Obavještavamo sve korisnike izravnih potpora kako je dana 1. srpnja 2020. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela kampanju kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2020. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava, a shodno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/2020; 57/2020).

Smjernice o organiziranju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja

U izdanju Confie objavljen je priručnik za organizaciju inkluzivnih i pristupačnih Erasmus+ događaja autorica Tijane Stojanovic i Dominique Montagnesse.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS