Search form

Neven Mimica ispituje se za europskog povjerenika za zaštitu potrošača

Europski parlament ispitat će danas Nevena Mimicu, koji je hrvatski kandidat za EU-28 povjerenika, kako bi se potvrdilo njegovo imenovanje ispred Vijeća ministara. Mimica će biti ispitan od strane članova Odbora za zaštitu potrošača i sigurnosti hrane. Ispitivanje će početi 15-minutnim izlaganjem našeg predstavnika, nakon čega će biti ispitano znanje njegove opće sposobnosti te njegovi prioriteti a ovom području.

Objavljene izmjene u tekstu Javnog poziva za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj

Tekst javnog poziva izmijenjen je u odnosu na onaj objavljen 6. svibnja 2013. godine u dijelu neprihvatljivih djelatnosti. Djelatnosti C 20.17 (Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima) i C 22 (Proizvodnja proizvoda od gume i plastike) su izuzete iz popisa neprihvatljivih djelatnosti, dok je djelatnost C 20.6 (Proizvodnja umjetnih vlakana) dodana kao neprihvatljiva djelatnost. 

Što je Schengensko područje?

Temeljno pravo koje Europska unija jamči svojim građanima je sloboda kretanja osoba. Omogućava svakom građaninu Unije slobodu putovanja, rada i življenja u bilo kojem dijelu EU bez nekih posebnih formalnosti. Schengenska suradnja poboljšava tu slobodu, omogućavajući građanima prijelaz između granica država bez podvrgavanja graničnim provjerama.

Europski "Zeleni tjedan" - godišnja konferencija o politici očuvanja okoliša

Ove se godine, u trajanju od 4. do 7. lipnja, u Bruxellesu održava ovogodišnje izdanje najveće konferencije čija je tema očuvanje okoliša, a organizira se pod nazivom "Zeleni tjedan". Tijekom proteklog desetljeća, konferencija se etablirala kao važan događaj za svaku osobu koja je uključena u zaštitu okoliša. Tema ovogodišnje konferencije je kvaliteta zraka i glavne rasprave vodit će se s ciljem kreiranja mjera za očuvanje kvalitete zraka. 

Besplatna publikacija Europske komisije o prometu u Europi u zadnjih 20 godina

Da bi sustav prometa u Europi što bolje funkcionirao, u zadnjih je 20 godina uloženo mnogo radnih sati osoba koje rade na ovom području. Najviše se radilo na borbi protiv zagađenja okoliša i pronalaženju novih tehnologija kako bi se putovanja učinila lakšima i sigurnijima. 


Javni poziv za programe poduzetništva u kulturi za 2013. godinu

Predmet ovog Javnog poziva Ministarstva kulture je dodjela bespovratnih sredstava za programe poduzetništva u kulturi za 2013. godinu. Pravo prijave za dodjelu financijskih sredstava koja se odobravaju kao državne potpore male vrijednosti imaju subljekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, trgovačka društva i zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije. 

Područja u kulturi koja se potiču Projektom su: 

Primjer Litve - kako iskoristiti sredstva iz fondova EU

Litva, kao članica Europske unije već gotovo jedno desetljeće, za mjesec dana, odnosno 1. srpnja, preuzima kormilo Unije. Njezinom su razvoju uvelike doprinijela sredstva fondova EU, a na brojnim gradilištima diljem zemlje, postavljeni su plavi natpisi koji označavaju kako projekte sufinancira Europska unija. Najviše sredstava, Litva je iz fondova uložila u okoliš i održivi razvoj, prometne mreže, turizam, energetsku učinkovitost i javne usluge kao što su zdravstvo i obrazovanje. U financijskoj perspektivi od 2014. do 2020.

Kakva je percepciji mladih ljudi u Europi o političkoj participaciji i državljanstvu u EU ?

Kako bi bila javno poznata stajališta mladih ljudi Europe o njihovoj percepciji glede političke participacije, Europska komisija objavila je izvješće o ovom području. Mladi ljudi u Europi smatraju sebe važnijima više od bilo koje druge dobne skupine ljudi, kako stoji u Izvješću o političkoj participaciji i državljanstvu u EU.

Odluka o dodjeli financijske potpore - Program za cjeloživotno učenje - aktivnost Individualna mobilnost učenika

Objavljena je odluka u sklopu Programa za cjeloživotno učenje o dodjeli financijske potpore za program Comenius, aktivnost Individualna mobilnost učenika, za Natječaj 2013. godine. Osim odluke, objavljen je i privitak o dodjeli financijske potpore sa listom prihvaćenih projekata.

Odluka i provitak dostupni su na: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=517

Nadzor radova za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu

Referenca: 
EuropeAid/133737/D/SER/HR
Datum objave: 
11.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS