Search form

Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata

Referenca: 
EuropeAid/134081/D/SER/HR
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Seminar o upravljanju programom FP7

Ovaj oblik edukacije osmišljen je za bolje razumijevanje programa FP7, koji je jedan od najvažnijih programa Europske komisije, a održava se u Parizu 27. i 28. lipnja 2013. godine. Svake se godine nekoliko stotina privatnih i javnih istraživačkih poduzeća dodijele sredstva upravo iz ovog programa. Za ovu je godinu programu dodijeljen proračun od 7 milijardi eura, a svakom korisniku upravo ovih sredstava, potrebno je posjedovanje određenih sposobnosti i razumijevanje samog programa. 

Izrada prometnog modela za Republiku Hrvatsku

Referenca: 
EuropeAid/133987/D/SER/HR
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Što nam donosi kohezijska politika za razdoblje 2014. - 2020.?

Okvir za Kohezijsku politiku EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. godine, prihvaćen je od Europske komisije 6. listopada 2011. godine. Tada je komisija predložila niz promjena i preoblikovanja u provedbi kohezijske politike, a odnose se na fokusiranje na pametan, održivi i sveobuhvatan rast iz strategije Europa 2020; nagrađivanje uspješnosti; fokusiranje na rezultate; jačanje teritorijalne kohezije i neki drugi prijedlozi.

Obilježen dan projekta NATURA 2000

Projekt pod nazivom "Natura 2000: Connecting people with biodiversity", provodi se u Španjolskoj pod okriljem LIFE programa, posebice unutar njegove komponente koja se odnosi na komunikaciju i informaciju. Tako je osnovan i Europski dan NATURA 2000, koji se obilježio ove godine, 21. svibnja. Riječ je o ekološkoj mreži zaštićenih kopnenih, morskih i prirodnih područja na prostoru Europske unije, koji su identificirani kao rijetke životinjske ili biljne vrste na staništima na kojima obitavaju.

Pregled natječaja koji završavaju u lipnju

Donosimo Vam pregled natječaja koji su otvoreni i završavaju u kratkom razdoblju. Riječ je o natječajima u kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva (grantovi), a odnose se na Republiku Hrvatsku, regiju i zemlje Europske unije. 

Naziv natječaja: Mjere za obuku i informiranje radničkih organizacija
Traje do: 23.05.2013. 

Savjetovanje o novoj strategiji EU za potporu organizacijama civilnog društva u zemljama EU proširenja

Od strane Europske komisije pokrenuto je savjetovanje o Smjernicama za potporu civilnom društvu u zemljama EU proširenja u razdoblju 2014.-2020. Dokument je prije svega usmjeren na buduću politiku financiranja programa potpore razvoja civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana i Turske (uz mogućnost sudjelovanja Islanda i turske zajednice na Cipru), ali je važan i za organizacije civilnog društva iz Hrvatske zbog mogućnosti budućeg sudjelovanja u svojstvu partnera na projektima organizacija civilnog društva iz regije u nizu prioritetnih područja.

Besplatna publikacija - Znanost, tehnologija i inovacije u Europi

Ova knjiga daje nam statistički pregled znanosti, tehnologija i inovacija u europskim zemljama. Odabrani su samo relevantni pokazatelji kako bi se predočila ukupna ststistička slika na ova tri područja u Europi te rangiranje EU u odnosu na svoje partnere. U publikaciju su uključeni i neki međunarodni podaci iz Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Kine, Japana, Rusije i drugih zemalja kako bi se omogućila međusobna usporedba.

Mjere Kohezijske politike za bolje korištenje sredstava iz EU fondova

Europska komisija objavila je prijedlog kako je potrebno poduzeti mjere za pomoć krizom pogođenim zemljama. To bi se omogućilo korištenjem sredstava iz fondova Europske unije, a mjere bi se pozabavile nezaposlenošću mladih te usmjeravanjem pomoći malim i srednjim poduzećima i plaćanjem razvoja infrastrukturnih projekata. Prva mjera bila bi usmjerena na davanje oko 500 milijuna eura zemljama Grčkoj, Cipru i Portugalu. To bi povećalo doprinos ulaganja Kohezijske politike i smanjilo udio potrebnih nacionalnih ulaganja.

Hrvatska kao Europska prijestolnica kulture 2020. godine

Projekt Europske prijestolnice kulture pokrenut je 1985. godine, a od 2011. godine se za nositelje te titule biraju dva grada iz dvije različite zemlje članice. Na razini Europske unije utvrđuje se redoslijed zemalja za razdoblje od 13 godina, a zemlje nakon toga biraju grad te moraju najmanje šest godina unaprijed objaviti poziv za natječaj. Prošlog je tjedna određen redoslijed zemalja koje će u razdoblju od 2020. do 2033.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS