Search form

Copernicus - europski program za promatranje Zemlje

Ovo je program Europske unije čiji je cilj razvoj, pokretanje i poslovanje niza satelita, te uspostava operativnih usluga koje će transformirati satelitske slike u lako iskoristive informacije. Financirat će se iz proračuna koji je za razdoblje od 2014. - 2020. godine procjenjen na 3,786 milijardi eura.

Ocjena ekonomskog programa za 2013. godinu za Hrvatsku

Od strane Europske komisije objavljeni su komentari na naš Ekonomski program. Budući da Hrvatska postaje članicom EU-a 1. srpnja ove godine, neslužbeno je uključena u Europski semestar za 2013. godinu. U tu je svrhu dobrovoljno predstavila ekonomski program u travnju 2013. godine. U ovom dokumentu ocjenjuju se gospodarski izazovi i mjere politike s ciljem stvaranja godišnjeg Komisijinog  zaključka o Godišnjem pregledu rasta za 2013. godinu. Navode se i detaljni podaci o makroekonomskim izgledima i fiskalnoj politici te budućim državnim planovima. 

Pitanje mladih u Europi

Mladi ljudi oduvijek su bili važna su sastavnica u kreiranju politika na razini Europske unije, a to su ostali i danas. Trenutna strategija EU koja je namijenjena mladima, ima vrlo izazovne ciljeve: pružanje jednakih mogućnosti mladima u obrazovanju za tržište rada te poticanje mladih ljudi da budu aktivni građani i da sudjeluju u društvu. Mladi su ljudi izazito teško pogođeni krizom u EU. Stopa nezaposlenosti dosegla je na razini EU 10,9% u prvom kvartalu 2013. godine, međutim na razini mladih do 25 godina je ona puno veća, čak 23,5%.

Calypso - jedini program EU namjenjen isključivo turizmu

U Europskoj uniji, turizam je raspršen na nekoliko fondova i nema isključivo jednog programa koji bi se bavio financiranjem aktivnosti u turizmu. Jedina je iznimka program Calypso, koji je relativno nov i obujmom malen, te se fokusira na jedan segment sektora turizma. Radi se o inicijativi kojoj je cilj osigurati razmjenu turista izvan sezone na razini socijalnog turizma. Još uvijek nije poznato koliko će biti operativnih programa i koliki će biti udio turizma u njima, jer se nalazimo u procesu programiranja koje bi trebalo biti dovršeno do kraja godine.

Kako prebroditi krizu u EU - preporuke Europske komisije

Europska komisija usvojila je smjernice i preporuke državama članicama Europske unije kako bi se kriza prebrodila ili preselila van Europe te kako bi se stvorili novi temelji za rast. Svaka zemlja dobila je specifične preporuke koje su osmišljene temeljem dugotrajne analize situacije u svakoj zemlji i kreirane su smjernice koje se preporučuju vladama tih zemalja kako bi se potaknuo njihov rast, povećala konkurentnost i stvorila nova radna mjesta u razdoblju od 2013. do 2014. godine. 

Program za cjeloživotno učenje - nova zemlja članica

Nakon Srbije u prosincu 2011. godine i Makedonije u svibnju 2012. godine, Crna Gora je 24. svibnja 2013. godine potpisala Memorandum o razumijevanju. Tako je uspostavila svoje puno sudjelovanje za ovu proračunsku godinu u svim aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje koje nisu vođene od strana nacionalnih agencija (osim eTwinning-a). 

Provedba RIS i glasovnog VHF sustava na rijeci Savi

Referenca: 
EuropeAid/134550/D/SER/HR
Datum objave: 
28.06.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 

Novo izdanje časopisa Panorama

U proljetnom izdanju časopisa Panorama piše se o ulozi Kohezijske politike u povratku rasta u Europi te njezina ulaganja u proračun s ciljem poticanja rasta i konkurentnosti. Osim ovih aktivnosti, Kohezijska politika će se u budućnosti fokusirati i na ulaganja u održivi razvoj.

Nabava opreme za RIS i glasovni VHF sustav na rijeci Savi

Referenca: 
EuropeAid/134551/D/SUP/HR
Datum objave: 
28.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 

Novi dokumenti koji nas čekaju nakon ulaska u EU

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, doći će do promjena nekih dokumenata kao što su osobne iskaznice i vozačke dozvole, dok se knjižice vozila i radnje knjižice ukidaju te prelaze u elektronički oblik. nakon 1. srpnja 2013. godine, odnosno nakon što Hrvatska postane 28. članica Europske Unije, osobni dokumenti neće se morati mijenjati, već će vrijediti do datuma isketa. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS