Search form

Calypso - jedini program EU namjenjen isključivo turizmu

U Europskoj uniji, turizam je raspršen na nekoliko fondova i nema isključivo jednog programa koji bi se bavio financiranjem aktivnosti u turizmu. Jedina je iznimka program Calypso, koji je relativno nov i obujmom malen, te se fokusira na jedan segment sektora turizma. Radi se o inicijativi kojoj je cilj osigurati razmjenu turista izvan sezone na razini socijalnog turizma. Još uvijek nije poznato koliko će biti operativnih programa i koliki će biti udio turizma u njima, jer se nalazimo u procesu programiranja koje bi trebalo biti dovršeno do kraja godine.

Kako prebroditi krizu u EU - preporuke Europske komisije

Europska komisija usvojila je smjernice i preporuke državama članicama Europske unije kako bi se kriza prebrodila ili preselila van Europe te kako bi se stvorili novi temelji za rast. Svaka zemlja dobila je specifične preporuke koje su osmišljene temeljem dugotrajne analize situacije u svakoj zemlji i kreirane su smjernice koje se preporučuju vladama tih zemalja kako bi se potaknuo njihov rast, povećala konkurentnost i stvorila nova radna mjesta u razdoblju od 2013. do 2014. godine. 

Program za cjeloživotno učenje - nova zemlja članica

Nakon Srbije u prosincu 2011. godine i Makedonije u svibnju 2012. godine, Crna Gora je 24. svibnja 2013. godine potpisala Memorandum o razumijevanju. Tako je uspostavila svoje puno sudjelovanje za ovu proračunsku godinu u svim aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje koje nisu vođene od strana nacionalnih agencija (osim eTwinning-a). 

Provedba RIS i glasovnog VHF sustava na rijeci Savi

Referenca: 
EuropeAid/134550/D/SER/HR
Datum objave: 
28.06.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 

Novo izdanje časopisa Panorama

U proljetnom izdanju časopisa Panorama piše se o ulozi Kohezijske politike u povratku rasta u Europi te njezina ulaganja u proračun s ciljem poticanja rasta i konkurentnosti. Osim ovih aktivnosti, Kohezijska politika će se u budućnosti fokusirati i na ulaganja u održivi razvoj.

Nabava opreme za RIS i glasovni VHF sustav na rijeci Savi

Referenca: 
EuropeAid/134551/D/SUP/HR
Datum objave: 
28.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 

Novi dokumenti koji nas čekaju nakon ulaska u EU

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, doći će do promjena nekih dokumenata kao što su osobne iskaznice i vozačke dozvole, dok se knjižice vozila i radnje knjižice ukidaju te prelaze u elektronički oblik. nakon 1. srpnja 2013. godine, odnosno nakon što Hrvatska postane 28. članica Europske Unije, osobni dokumenti neće se morati mijenjati, već će vrijediti do datuma isketa. 

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom - 2. pokretanje postupka

Referenca: 
EuropeAid/134512/D/SUP/HR
Datum objave: 
28.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Što je "Strukturirani dijalog"?

Strukturirani dijalog podupire proces komunikacije između mladih Europljana i donositelja odluka unutar EU. Pruža platformu pomoću koje se mladi ljudi i organizacije mladih susreću s nacionalnim vlastima zaduženim za ovu tematiku u svrhu raspravljanja o prioritetima i implementaciji politika za mlade Europske unije. Ukratko strukturirani dijalog je sredstvo pomoću kojeg mladi predstavnici mogu utjecati na europsku strategiju za mlade. 

Nabava IT opreme za Carinsku upravu

Referenca: 
EuropeAid/134514/D/SUP/HR
Datum objave: 
28.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS