Search form

Stručno usavršavanje u Latviji

Cilj Programa za cjeloživotno učenje jest doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, jačom društvenom kohezijom te povećati broj i kvalitetu radnih mjesta za svoje građane. U svrhu postizanja tih ciljeva, Program potiče razmjenu i suradnju između obrazovnih ustanova kao i individualnu mobilnost sudionika u svim razinama učenja. Program se provodi od 2007.

Pripremne akcije: biljni i životinjski genetski resursi EU

Referenca: 
AGRI-2013-EVAL-07
Datum objave: 
13.08.2013.
Status: 
Tip sredstava: 

Četiri nova natječaja namjenjena razvoju civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je četiri natječaja od kojih su dva natječaja za odobravanje financijskih oblika podrški, dva za dodjelu nagrada te jedan poziv za iskaz interesa. Raspisan je natječaj za projekte demokratizacije i razvoja civilnoga društva, natječaj za dodjelu institucionalnih podrški, kao i natječaj za nagradu "Otisak srca" za razvoj volonterstva djece i mladih te za nagradu za društvene inovacije. Poziv za iskaz interesa otvoren je za prijavu projekata međunarodne suradnje i razvojne podrške. 

Europski parlament nudi mogućnost izobrazbe

Na web stranici Europskog parlamenta objavljeno je nekoliko mogućnosti za izobrazbu kojima se pruža prilika za stručno osposobljavanje i stjecanje znanja o tome što je zapravo Europski parlament i na koji način funkcionira.
Jedan od poslova koji se nudi je posao prevodioca za diplomirane studente. Ovaj posao nudi se studentima sa sveučilištima ili sličnih odgovarajućih institucija. Svrha posla je omogućiti stjecanje znanja i upoznavanje sa aktivnostima Europske unije, odnosno Europskog parlamenta.

NAJAVA EDUKACIJA U OKVIRU PROJEKTA „EU COMPASS 2“

Projekt „EU COMPASS 2 – Zajedničkim snagama za zajedničku uspješnu EU regiju“ provodi se u okviru programa Prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007. - 2013. Projekt zajednički provodi 5 partnera. 
Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta potpornih institucija (HZZ, pučka učilišta, gospodarske i obrtničke komore i slične institucije), partnera na projektu EU COMPASS 2 te visokoobrazovanih nezaposlenih osoba za učinkovitu pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. 

FRA objavila javni poziv

Agencija Europske unije za temeljna prava (Fundamental Rights Agency – FRA) objavila je novi poziv za podnošenje ponuda za pribavljanje usluga prikupljanja podataka i istraživanja o temeljnim pravima (FRANET). 
Cilj ovog poziva za podnošenje ponuda je identificirati ugovaratelje koji će izvršiti usluge istraživanja i analize o pitanjima temeljnih prava za FRA. 

Publikacija o provođenju programa IPARD u Hrvatskoj u razdoblju od 2010.-2012. godine

Izvještaj o provedbi pretpristupnog programa IPARD, izrađen je u okviru projekta "Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj" koji je proveden između ožujka 2011. i ožujka 2013. godine. Početna namjera projektnih partnera bila je pratiti i ocijeniti provedbu pristupa LEADER u Hrvatskoj temeljem implementacije mjere 202 IPARD programa - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja". Kako provedba te mjere nije započela ni u 2012. godini, a projekt završava početkom 2013., partneri su odlučili Izvještajem iz sjene obuhvatiti čitav IPARD program. 

Završio prvi korak vrednovanja projektnih prijedloga koji su zaprimljeni na Javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga

Rok za podnošenje projektnih prijedloga temeljem Javnog poziva za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj istekao je 30. lipnja 2013. godine. Evaluacijski tim je u prvom koraku vrednovanja izvršio administrativnu provjeru i utvrdio udovoljavaju li zaprimljeni projektni prijedlozi formalnim preduvjetima koji su navedeni u poglavlju 2 Javnog poziva.

EU razmatra vrijednost europskog globalizacijskog fonda (EGF)

Europska komisija je predložila 3 milijarde eura za europski globalizacijski fond (EGF) za razdoblje 2014-2020., a ministri EU-a predložili su samo 1 milijardu eura u sedmogodišnjem proračunskom razdoblju što je dovelo do dileme o stvarnoj potrebi sredstava. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS