Search form

Hrvatska spremna za ulazak u EU

Europska komisija zaključila je kako je Hrvatska zadovoljila svih deset prioritetnih aktivnosti koje se bile zadane u zadnjem izvješću, koje je bilo u listopadu. Također, zaključeno je kako je pokazana volja i sposobnost da se ispune preostale obaveze do datuma pristupanja i smatra se kako je Hrvatska spremna za ulazak. Potrebno je još poduzeti aktivnosti vezane uz ratifikaciju Ugovora o pristupanju, i jedino što preostaje od europskih čelnika je da nam zažele dobrodošlicu. 

Krajem kolovoza novi plan natječaja za IPARD

Nakon što se obrade svi pristigli zahtjevi i na taj način utvrdi jesu li raspoloživa sredstva dovoljna da "pokriju" samo već zaprimljene zahtjeve, ili je preostalo još novaca za dodatni pozivni krug zainteresiranima za ulaganje u svoja gospodarstva, novi plan natječaja biti će objavljen krajem kolovoza 2013. godine.

Restrukturiranje malih i srednjih europskih poduzeća

Za razliku od velikih poduzeća u kojima je proces restrukturiranja jasno vidljiv, u malim i srednjim poduzećima taj je proces manje primjećen. To bi moglo biti problematično zato što su mala i srednja poduzeća okosnica europskog gospodarstva i u njih se ubraja više od 90% europskih poduzeća. Također, takva poduzeća zapošljavaju oko dvije trećine ljudi koji su zaposleni u privatnom sektoru.

Odluka o dodjeli financijske potpore - Program za cjeloživotno učenje - aktivnost Erasmus intenzivni programi (ERA IP)

Službeno je objavljena Odluka o dodjeli financijske potpore za aktivnost Erasmus intenzivni programi (ERA IP) u okviru natječaja za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu, rok 08.03.2013. Objavljen je i privitak sa popisom prihvaćenih i odbijenih prijava za financiranje s odobrenim iznosom financijske potpore.

Objavljen natječaj "Nabava materijala za informiranje, promidžbu i vidljivost za Operativnu strukturu razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj"

Služba za financiranje i ugovaranje projekata EU, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, namjerava sklopiti ugovor o nabavi materijala za informiranje, promidžbu i vidljivost u Republici Hrvatskoj. Ugovor će biti financiran sredstvima pomoći iz IPA programa Europske unije. 

Odluka o dodjeli financijske potpore - Program za cjeloživotno učenje - aktivnost eTwinning

Objavljena je Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte u okviru Natječaja za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu, za aktivnost eTwinning mobilnost, za rok 29.04.2013. godine. 
Uz Odluku je objavljen i privitak, odnosno popis prihvaćenih i odbijenih prijava za financiranje, Također, objavljen je i popis projekata na rezervnoj listi.


Priručnik o održivom razvoju ruralnih područja Republike Hrvatske

Priručnik za provedbu LEADER pristupa u Hrvatskoj nastao je suradnjom dvaju međunarodnih projekata ruralnog razvoja u okviru kojih su se formirala prva lokalna partnerstva u Hrvatskoj-LAG-ovi te su izrađeni strateški planovi održivog razvoja ruralnog područja. Sastoji se od procesa stvaranja i jačanja ruralnih partnerstava koji su se odvijali na pilot-područjima u Gorskom kotaru te na područjima Prigorja i Zagorja.

Novi znanstveni klasteri za potporu Dunavskoj strategiji

Danas je na sastanku Europske komisije, znanstvenika i kreatora politika iz 14 zemalja Dunavske regije, otvoreno šest znanstvenih klastera s ciljem potpore gospodarskom razvoju regije. Klasteri će se baviti vodom, zemljištima i tlom, zrakom, bioenergijom, razmjenom i usklađivanjem podataka i pametnom specijalizacijom. Glavna zadaća ovih klastera je pružanje znanstvenih dokaza u prilog Dunavskoj strategiji, a također će poslužiti i za poticanje znanstvene suradnje u regiji. 

Regionalni operativni programi EU - primjer Španjolske

Operativni programi su programski dokumenti odobreni od strane Europske komisije, a namjenjeni su razvoju i određivanju strategije za sufinanciranje pomoću europskih fondova i mogu se financirati iz samo jednog fonda unije. U ovom programskom razdoblju samo je jedan operativni program u Španjolskoj koji se može financirati iz više fondova i naziva se FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), a spada u Kohezijski fond.

Što znači ulazak Hrvatske u Europsku uniju za građane - carinski sustav

Hoće li se naplaćivati carina na robu za osobne potrebe kupljenu u zemljama članicama EU?

S aspekta primjene tarifnih propisa ulazak u EU za obične građane donijete će promjene u dijelu da će se promet između zemalja članica EU smatrati domaćim prometom dakle bez carinskih formalnosti i bez naplate carinski davanja.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS