Search form

Svečano otvoren Tjedan EU fondova u Zagrebu

U ponedjeljak 24. travnja 2017. u 09.30 sati, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU otvorili su manifestaciju „Tjedan EU fondova“ koja će se održati od 24. do 28. travnja 2017.  u hotelu Sheraton u Zagrebu.

Započelo izdavanje odluka o privremenoj raspodjeli sredstava za treći natječaj za operaciju 4.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava za korisnike koji su se javili na treći natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba operacije 4.1.2. " Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš". Više informacije je dostupno na poveznici izvora.

Slika: Google Images

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

Referenca: 
KK.03.1.2.03.
Datum objave: 
21.04.2017.
Status: 
Regija: 

Otvoren poziv u sklopu Interreg programa Italija - Hrvatska

Program Interreg Italija - Hrvatska otvorio je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru kategorije Standard. Program suradnje između Italije i Hrvatske obuhvaćat će sve četiri prioritetne osi: Plave inovacije, Sigurnost i otpornost, Prirodna i kulturna baština i Pomorski prijevoz za koje je osigurano ukupno 63,2 milijuna eura. Podnositelji prijava će podnijeti cjeloviti projektni prijedlog "Standard" s krajnjim rokom do 19. lipnja 2017. godine u 17.00 sati.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila Plan aktivnosti za 2017. godinu

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila je Godišnje izvješće za 2016. godinu i Plan aktivnosti za 2017. godinu, s ciljem informiranja javnosti o provedenim aktivnostima i planovima za iduće razdoblje. Izvješće se dostavlja Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru, Uredu predsjednice, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, svim visokim učilištima, znanstvenim organizacijama, europskim agencijama za osiguravanje kvalitete, hrvatskim i inozemnim organizacijama kojih je AZVO član i drugim dionicima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

Usvojena nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom do 2020.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je nacionalnu Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, koja usklađuje sve politike na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini i trendovima kojima je cilj da osobama s invaliditetom sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna.

Vlada RH prihvatila Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske je temeljni državni dokument za usmjerenje razvoja u prostoru. Strategiju donosi Hrvatski sabor, nositelj izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS