Search form

Europa za građane – poziv na javno savjetovanje

Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje za evaluaciju programa Europa za građane 2014-2020. Savjetovanje se provodi sredinom provedbenog postupka programa s ciljem prikupljanja prvenstveno stavova dionika (civilnog društva, korisnika, javnih tijela, (ne)uspješnih prijavitelja...) o rezultatima i utjecajima projekata. Program je usvojen 2014. godine za razdoblje 2014.-2020. s ciljem poboljšanja razumijevanja funkcioniranja EU od strane njenih građana, ali i promicanja europskog građanstva te demokratske participacije diljem Unije.

Obavijest za prijavitelje energetske obnove zgrada

Javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Energetska obnova višestambenih zgrada zatvorit će se u ponedjeljak 16. siječnja 2017. godine. Dokumentacija treba biti dostavljena Posredničkom tijelu razine 2 Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će zbog iznimnog interesa prijavitelja imati prilagođeno radno vrijeme. Stoga će radno vrijeme Fonda 14. i 15. siječnja biti od 10:00 do 18:00 sati, a na sam dan zatvaranja javnog poziva od 08:00 do 23:59 sati.

LAG-ovima dodijeljeno više od 460 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku po kojoj je odabrano 53 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) za vrijeme trajanje Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.—2020. LAG-ovima je dodijeljeno ukupno 463.096.945,70 kuna za provedbu podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (provedba LRS), podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ te podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dobilo akreditaciju za korištenje sredstva FEAD-a

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 21. prosinca 2016. godine Odluku o određivanju Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. Tom odlukom je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dobilo je akreditaciju za korištenje sredstva iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Iznos na raspolaganju za korištenje je 36.6 milijuna eura.

Više od 432 milijuna eura iz Kohezijskog fonda za Varšavski metro

Održiva urbana mobilnost predstavlja jedan od temeljnih postavki Europske unije u okviru niskougljične gospodarske strategije, uz to jedna je od ključnih tema Urbane agende za EU. U skladu sa strategijom Unija će uložiti više od 432 milijuna eura preko Kohezijskog fonda u dogradnju Varšavskog metroa, a svršetak aktivnosti je planiran za studeni 2019. godine. Sredstvima će se izgraditi šest novih stanica, terminal, nabava 13 novih vlakova te pripremne aktivnosti za buduću dogradnju.

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv "Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta"

Na mrežnoj stranici e-savjetovanja je pokrenuto Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta" u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.", specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Savjetovanje je otvoreno do 21. siječnja 2017. godine.

Hrvatska povlači sve više sredstava iz EU fondova

Hrvatska gospodarska komora (HGK) izjavljuje kako je Hrvatska u 2016. godini povukla gotovo dvostruko više sredstava iz EU fondova nego 2015. godine. Naime, u 2014. godini, iz proračuna Europske unije povučeno je 584 milijuna eura, godinu dana kasnije povučeno nešto manje odnosno 556 milijuna, a procjene za 2016. godinu iznose čak 850 milijuna eura. Od pristupanja Uniji prije tri godine, Hrvatska je povukla tek 19% ukupno raspoloživih sredstava, no pozitivna činjenica jest da se apsorpcijski potencijal povećava.

Izmjena natječajne dokumentacije

Obavještavaju se svi zainteresirani te potencijalni korisnici kako je došlo do I. izmjene natječajne dokumentacije za Poziv "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" otvorenog od 5. prosinca 2016. godine. Izmjene se odnose, između ostalog, i na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga s 5. na 13. ožujak.

Usvojen Plan gospodarenja otpadom

Usvojeni Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naime, što se javnih izvora financiranja tiče ključni izvori za razdoblje 2017. – 2022. će biti Državni proračun (23.415.000,00 kuna), proračuni jedinica lokalne samouprave (575.314.500,00 kuna), EU fondovi kroz OPKK (3.420.259.135,00 kuna) te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (490.760.115,00 kuna).

Protekla 2016. godina u znaku energetske obnove zgrada

Prema riječima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 2016. godina je protekla u znaku energetske obnove zgrada. Za pilot-projekte energetske obnove zgrada odgojno-obrazovnih ustanova (vrtića, škola, đačkih domova, veleučilišta itd.) podijeljena su sva financijska sredstva. Projekti su financirani u okviru OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." te iz hrvatskog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Uz navedeno pokrenut je i rekordan broj projekata energetske obnova zgrada javnog sektora.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS