Search form

Upitnik Ministarstva turizma i sporta - projektni prijedlozi u turizmu i sportu

Ministarstvo turizma i sporta u procesu je pripreme strateških dokumenata, planova i programa za koje će se u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju koristiti sredstva iz europskih fondova. Temeljem postignutog dogovora o Europskom planu oporavka i Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027., Hrvatska ima na raspolaganju 22 milijarde eura za sufinanciranje programa i projekata.

Potpora za jaču Garanciju za mlade: Vijeće usvojilo Komisijin prijedlog preporuke o lakšem prelasku u svijet rada

Vijeće je u petak 30. listopada 2020. donijelo Komisijin prijedlog preporuke o lakšem prelasku u svijet rada od 1. srpnja kojim se jača Garancija za mlade. Preporukom se povećava sveobuhvatna potpora za zapošljavanje mladih diljem EU-a koja postaje uključivija, među ostalim i kad je riječ o izazovima uzrokovanima pandemijom.

Pokretanje Europskog fonda za inovacije i socijalni učinak nakon prikupljanja 4,5 milijuna eura

Europski fond za inovacije i socijalni učinak pokrenut je na temelju jamstva Programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), a njime upravlja Europski investicijski fond (EIF). Povezivanjem ulagača sa socijalnim poduzećima nastoji se premostiti financijski jaz s kojim se ta poduzeća često suočavaju.
Financiranje iz Fonda koristit će socijalnim poduzetnicima koji su usredotočeni na rješavanje hitnih problema u obrazovanju, prehrani, zdravstvu ili socijalnim uslugama.

OBAVIJEST o objavi Javnog poziva za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna ili prerađivačka industrija), kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

OBAVIJEST o objavi Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images

Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU održava online radionice za korisnike bespovratnih sredstava u okviru poziva. Na sljedećoj poveznici dostupno je više informacija o samim pozivima.

Komisija radi na potpunoj, pravilnoj i pravodobnoj provedbi prava EU-a u korist građana i poduzeća

Kako bi pomogla građanima i poduzećima da u potpunosti iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta, Europska komisija vodi stalni dijalog s državama članicama koje ne poštuju pravo EU-a i, ako je to potrebno, protiv njih pokreće postupke zbog povrede. Današnje odluke donesene u okviru redovnih odluka o povredi propisa uključuju 62 službene opomene.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Odgovori na pitanja pristigla za Poziv "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a"

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla do 29. listopada 2020. Odgovori na pitanja dostupni su na mrežnim stranicama strukturnifondovi.hr, odnosno ovdje.

Svi zainteresirani za Poziv mogu i dalje postavljati pitanja na esf@udruge.vlada.hr.   

Obavijest korisnicima mjere 7, tip operacije 7.4.1 – prijenos upravljanja projektom

Skrećemo pažnju korisnicima mjere 7 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. o odredbama Pravilnika/Natječaja (prvi i drugi natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”) vezanim uz prijenos upravljanja realiziranim projektom.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS