Search form

Odluka o dodjeli financijske potpore - Program za cjeloživotno učenje - aktivnost Erasmus intenzivni programi (ERA IP)

Službeno je objavljena Odluka o dodjeli financijske potpore za aktivnost Erasmus intenzivni programi (ERA IP) u okviru natječaja za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu, rok 08.03.2013. Objavljen je i privitak sa popisom prihvaćenih i odbijenih prijava za financiranje s odobrenim iznosom financijske potpore.

Objavljen natječaj "Nabava materijala za informiranje, promidžbu i vidljivost za Operativnu strukturu razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj"

Služba za financiranje i ugovaranje projekata EU, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, namjerava sklopiti ugovor o nabavi materijala za informiranje, promidžbu i vidljivost u Republici Hrvatskoj. Ugovor će biti financiran sredstvima pomoći iz IPA programa Europske unije. 

Odluka o dodjeli financijske potpore - Program za cjeloživotno učenje - aktivnost eTwinning

Objavljena je Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte u okviru Natječaja za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu, za aktivnost eTwinning mobilnost, za rok 29.04.2013. godine. 
Uz Odluku je objavljen i privitak, odnosno popis prihvaćenih i odbijenih prijava za financiranje, Također, objavljen je i popis projekata na rezervnoj listi.


Priručnik o održivom razvoju ruralnih područja Republike Hrvatske

Priručnik za provedbu LEADER pristupa u Hrvatskoj nastao je suradnjom dvaju međunarodnih projekata ruralnog razvoja u okviru kojih su se formirala prva lokalna partnerstva u Hrvatskoj-LAG-ovi te su izrađeni strateški planovi održivog razvoja ruralnog područja. Sastoji se od procesa stvaranja i jačanja ruralnih partnerstava koji su se odvijali na pilot-područjima u Gorskom kotaru te na područjima Prigorja i Zagorja.

Novi znanstveni klasteri za potporu Dunavskoj strategiji

Danas je na sastanku Europske komisije, znanstvenika i kreatora politika iz 14 zemalja Dunavske regije, otvoreno šest znanstvenih klastera s ciljem potpore gospodarskom razvoju regije. Klasteri će se baviti vodom, zemljištima i tlom, zrakom, bioenergijom, razmjenom i usklađivanjem podataka i pametnom specijalizacijom. Glavna zadaća ovih klastera je pružanje znanstvenih dokaza u prilog Dunavskoj strategiji, a također će poslužiti i za poticanje znanstvene suradnje u regiji. 

Regionalni operativni programi EU - primjer Španjolske

Operativni programi su programski dokumenti odobreni od strane Europske komisije, a namjenjeni su razvoju i određivanju strategije za sufinanciranje pomoću europskih fondova i mogu se financirati iz samo jednog fonda unije. U ovom programskom razdoblju samo je jedan operativni program u Španjolskoj koji se može financirati iz više fondova i naziva se FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), a spada u Kohezijski fond.

Što znači ulazak Hrvatske u Europsku uniju za građane - carinski sustav

Hoće li se naplaćivati carina na robu za osobne potrebe kupljenu u zemljama članicama EU?

S aspekta primjene tarifnih propisa ulazak u EU za obične građane donijete će promjene u dijelu da će se promet između zemalja članica EU smatrati domaćim prometom dakle bez carinskih formalnosti i bez naplate carinski davanja.

Ulaganja u Kopački rit koja će omogućiti povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU

U Park prirode Kopački rit ulažu se oko 4 milijuna kuna inicijalnih ulaganja, koja će omogućiti da se projektima sa područja Parka prirode apliciraju sredstva iz strukturnih fondova Europske unije. Tako bi se došlo do preko 22 milijuna kuna sredstava koja bi omogućila da se Kopački rit, biser Baranje i Hrvatske, na najbolji način predstavi na karti europskih destinacija.

Ministar Jovanović o programu Horizon 2020

Nove prilike koje će Hrvatska dobiti ulaskom u Europsku uniju 1.7.2013. ne smiju se podcjenjivati. To se pogotovo odnosi na bliskije odnose s državama člancima te prilike u pogledu istraživanja i razvoja (R&D) tj. koristi od europskog financiranja istraživanja i inovacija posebice u kontekstu sljedećeg okvirnog programa EU. Zagreb već blisko surađuje s Bruxellesom u pogledu implementacije Horizon 2020 programa. Hrvatska uspješnost u dobivanju sredstava iz FP7 programa je daleko ispod prosjeka.

Kako bolje razumijeti program FP7? Evo rješenja!

FP7 je skraćeni naziv za Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti. Glavni je instrument Europske unije za financiranje istraživanja u Europi u razdoblju od 2007. - 2013. godine. Osmišljen je tako da na dobar način odgovori na europske probleme koji se tiču zapošljavanja, konkurentnosti i kvalitete života. Kako bi se olakšalo razumijevanje ovog programa, provedeno je istraživanje po tome koja su najčešća pitanja koja ljudi postavljaju kada se zanimaju za program. Tako su neka od najčešćih pitanja:

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS