Search form

Ulaganja u Kopački rit koja će omogućiti povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU

U Park prirode Kopački rit ulažu se oko 4 milijuna kuna inicijalnih ulaganja, koja će omogućiti da se projektima sa područja Parka prirode apliciraju sredstva iz strukturnih fondova Europske unije. Tako bi se došlo do preko 22 milijuna kuna sredstava koja bi omogućila da se Kopački rit, biser Baranje i Hrvatske, na najbolji način predstavi na karti europskih destinacija.

Ministar Jovanović o programu Horizon 2020

Nove prilike koje će Hrvatska dobiti ulaskom u Europsku uniju 1.7.2013. ne smiju se podcjenjivati. To se pogotovo odnosi na bliskije odnose s državama člancima te prilike u pogledu istraživanja i razvoja (R&D) tj. koristi od europskog financiranja istraživanja i inovacija posebice u kontekstu sljedećeg okvirnog programa EU. Zagreb već blisko surađuje s Bruxellesom u pogledu implementacije Horizon 2020 programa. Hrvatska uspješnost u dobivanju sredstava iz FP7 programa je daleko ispod prosjeka.

Kako bolje razumijeti program FP7? Evo rješenja!

FP7 je skraćeni naziv za Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti. Glavni je instrument Europske unije za financiranje istraživanja u Europi u razdoblju od 2007. - 2013. godine. Osmišljen je tako da na dobar način odgovori na europske probleme koji se tiču zapošljavanja, konkurentnosti i kvalitete života. Kako bi se olakšalo razumijevanje ovog programa, provedeno je istraživanje po tome koja su najčešća pitanja koja ljudi postavljaju kada se zanimaju za program. Tako su neka od najčešćih pitanja:

Što znači ulazak Hrvatske u Europsku uniju za građane - porezni sustav - poduzetnici

Poduzetnici 

Da li se nakon ulaska u EU i dalje plaća PDV pri uvozu?

Da, PDV se, uz određene iznimke, plaća na sva dobra koja se unose u RH iz područja izvan EU i to po stopi kojom se oporezuju slični proizvodi u RH. Ovo se odnosi i na dobra koja se kupuju preko Interneta ili koja se naručuju elektroničkom poštom. 

Kako se kontrolira plaćanje PDV-a za poduzetnike koji
posluju na europskom tržištu?

Razvoj "pametnijih gradova" u Europi

Pod nadzorom i vodstvom Europske komisije, skupina gradonačelnika i vodećih industrijalaca Europske unije odlučila je poraditi na planu stvaranja europskih "pametnijih gradova". Projekt bi bio financiran unutar Europskog partnerstva inovacija (EIP), a puni naziv projekta je "Pametniji gradovi i zajednice". Izazovi s kojima se suočavaju gradovi i zajednice u potrazi za održivim i kvalitetnim životom, sve više dobivaju na značaju.

Dobar primjer kako privući europske ulagače - Dubrovačko-neretvanska županija

U okviru međunarodne konferencije "Ulaganja u europskim regijama i gradovima" koja je održana 13. svibnja u Bruxellesu, Dubrovačko-neretvanska županija predstavila je mogućnost ulaganja u svoju županiju. Tom je prilikom predsjednik Europske investicijske banke Werner Hoyer dobio brošuru "Invest in Dubrovnik Neretva Region", a budući da je prošle godine boravio u Dubrovniku prilikom potpisivanja ugovora od 100 milijuna eura za financiranje projekata za mala i srednja poduzeća, postoji velika mogućnost da se ponovno vrati u ovu regiju. 

Europska investicijska banka pomaže malim i srednjim poduzećima te mladim nezaposlenim ljudima

Kako bi se kreirala nova radna mjesta u Europi i poticao rast, Europska investicijska banka (EIB) pridaje najveću važnost malim i srednjim poduzećima. Nakon što je EIB prošle godine izdvojila 10 milijardi eura za mala i srednja poduzeća, za ovu godinu namjenila je veći iznos, dodatnih 15 milijardi eura. Također se zalaže za otkrivanje novih financijskih alata koji bi služili kao pomoć za ublažavanje financijskih ograničenja malim i srednjim poduzećima.

Objavljen Zakon o provedbi Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno 7. srpnja, Europska građanska inicijativa omogućava svim građanima i građankama Europe direktno sudjelovanje u razvoju europskih politika i to kroz zahtjev Europskoj komisiji za zakonodavnim promjenama. Ova inicijativa omogućava jednom milijunu građana država članica Europske unije da zatraže predlaganje izravno od Europske komisije, relevantne zakonodavne inicijative iz područja koja su u nadležnosti Europske unije.

Program Marco Polo - ostvareni rezultati i planovi za budućnost

Od 2003. pa do 2012. godine, u sklopu programa Marco Polo, dodijeljena su 172 oblika bespovratne financijske pomoći za više od 650 tvrtki. U tu svrhu je 14. svibnja 2013. godine od strane Europske komisije predstavljeno Priopćenje o programu Marco Polo za ovo isto razdoblje. Program pomaže tvrtkama koje se bave uslugama prijevoza i to na ekonomičniji i za okoliš prihvatljiviji način nego što to rade ostali. Ovim priopćenjem predstavljene su i namjere u pogledu slijedećih koraka koji se planiraju ostvariti u razdoblju nakon 2013. godine. 

Osigurano 2,1 milijuna kuna za zagrebačke poduzetnike

Raspisan je javni natječaj u okviru Zagrebačke županije vrijedan 2,1 milijun kuna s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva u 2013. godini. Sredstva su namjenjena dodjeljivanju poduzetnicima koji su tek u početku poslovanja, zatim za žene poduzetnice, za uvođenje standarda kvalitete te certificiranja, za zaštitu okoliša i cjeloživotno učenje zaposlenih.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS