Search form

Dobar primjer kako privući europske ulagače - Dubrovačko-neretvanska županija

U okviru međunarodne konferencije "Ulaganja u europskim regijama i gradovima" koja je održana 13. svibnja u Bruxellesu, Dubrovačko-neretvanska županija predstavila je mogućnost ulaganja u svoju županiju. Tom je prilikom predsjednik Europske investicijske banke Werner Hoyer dobio brošuru "Invest in Dubrovnik Neretva Region", a budući da je prošle godine boravio u Dubrovniku prilikom potpisivanja ugovora od 100 milijuna eura za financiranje projekata za mala i srednja poduzeća, postoji velika mogućnost da se ponovno vrati u ovu regiju. 

Europska investicijska banka pomaže malim i srednjim poduzećima te mladim nezaposlenim ljudima

Kako bi se kreirala nova radna mjesta u Europi i poticao rast, Europska investicijska banka (EIB) pridaje najveću važnost malim i srednjim poduzećima. Nakon što je EIB prošle godine izdvojila 10 milijardi eura za mala i srednja poduzeća, za ovu godinu namjenila je veći iznos, dodatnih 15 milijardi eura. Također se zalaže za otkrivanje novih financijskih alata koji bi služili kao pomoć za ublažavanje financijskih ograničenja malim i srednjim poduzećima.

Objavljen Zakon o provedbi Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno 7. srpnja, Europska građanska inicijativa omogućava svim građanima i građankama Europe direktno sudjelovanje u razvoju europskih politika i to kroz zahtjev Europskoj komisiji za zakonodavnim promjenama. Ova inicijativa omogućava jednom milijunu građana država članica Europske unije da zatraže predlaganje izravno od Europske komisije, relevantne zakonodavne inicijative iz područja koja su u nadležnosti Europske unije.

Program Marco Polo - ostvareni rezultati i planovi za budućnost

Od 2003. pa do 2012. godine, u sklopu programa Marco Polo, dodijeljena su 172 oblika bespovratne financijske pomoći za više od 650 tvrtki. U tu svrhu je 14. svibnja 2013. godine od strane Europske komisije predstavljeno Priopćenje o programu Marco Polo za ovo isto razdoblje. Program pomaže tvrtkama koje se bave uslugama prijevoza i to na ekonomičniji i za okoliš prihvatljiviji način nego što to rade ostali. Ovim priopćenjem predstavljene su i namjere u pogledu slijedećih koraka koji se planiraju ostvariti u razdoblju nakon 2013. godine. 

Osigurano 2,1 milijuna kuna za zagrebačke poduzetnike

Raspisan je javni natječaj u okviru Zagrebačke županije vrijedan 2,1 milijun kuna s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva u 2013. godini. Sredstva su namjenjena dodjeljivanju poduzetnicima koji su tek u početku poslovanja, zatim za žene poduzetnice, za uvođenje standarda kvalitete te certificiranja, za zaštitu okoliša i cjeloživotno učenje zaposlenih.

Objavljena Strategija razvoja poduzetništva u RH 2013. - 2020.

U skladu sa ekonomskim programom Republike Hrvatske 2013. godine, s ciljem jačanja poduzetničkog potencijala i unapređenja kulture poduzetništva, službeno je objavljena nova Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020. godine.

Otvoren je natječaj u sklopu podrške programima organizacija civilnoga društva

U sklopu podrške programima organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene osobe, Europska komisija je otvorila novi natječaj. Cilj je postići održivost organizacija civilnoga društva u zagovaračkim aktivnostima u njihovoj ulozi promotora zapošljavanja, društvene uključenosti i poboljšanja kvalitete življenja građana u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na ranjive društvene skupine. 

EU predlaže daljnja poboljšanja u upravljanju ribarstvom

Opća komisija za ribarstvo Mediterana sastaje se na svojem godišnjem zasjedanju u Splitu do 18.5.2013. godine. 
EU je odlučila raspraviti o tri prijedloga koji su u skladu sa znanstvenim savjetima za to područje: plan upravljanja za cijelo područje Jadrana te mjere za suočavanje s prekomjernim izlovom ribe. Također će biti iznesen poseban prijedlog povezan s poboljšanjem ribarstva u crnomorskom području. 

Kako potaknuti europski sektor istraživanja i razvoja?

Kako bi se potaknule inovacije u poduzetništvu, Vlade europskih zemalja moraju postati poduzetnički usmjerene i ulagati u tehnologije koje privatni investitori smatraju previše rizičnima. U SAD-u, početak biotehnološke, nanotehnološke i internetske revolucije, započet je upravo velikim sredstvima državnog ulaganja. Stoga su u Europi potrebne poduzetničke Vlade koje moraju stvarati nova tržišta.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS