Search form

Znanost za okoliš 2013

Sveučilište Aarhus iz Danske i Partnerstvo za europsko istraživanje okoliša (Peer) pozivaju znanstvenike u Aarhus 2-4 listopada, 2013, kako bi mogli procjenjivati ​​znanstveni napredak ka rješavanju sveukupnih ekoloških izazova, kao što je navedeno u Horizon 2020: Klimatske akcije, učinkovitost resursa i sirovina. Glavna svrha konferencije je identificirati znanja i buduće potrebe istraživanja unutar izazova u Horizon 2020, i dostaviti prikupljene savjete konferenciji Europske komisije.
Tri glavne teme:
Klimatske akcije: ublažavanja i prilagodbe

Povjerenica Damanaki poziva na potporu nacionalnih parlamenata

Povjerenica Damanaki je navela da je interes za održivost ribarstva dvojak: s jedne strane, ribolovne aktivnosti podupiru gospodarstvo duž obale, a s druge, ribolovna područja zahtijevaju zaštitu i pravilno upravljanje. Balansiranje tih često odvojenih interesa nije lako, ali to je zajednička odgovornost svih razina vlasti. Reforma ribarstva se kreće naprijed. Vijeće ministara i Europski parlament su izrazili potporu ključnim principima koje je iznijela Komisija.

Prema sigurnoj trgovini između Kanade i EU

EU i Kanada pristali su pristali na bolju surađnjui ​​kako bi se osigurala sigurnost njihovih nabavnih lanaca. Sporazum se temelji na postojećem carinskom sporazumu o suradnji s Kanadom, a proširuje se da uključuje sigurnost opskrbnog lanca i pitanja o rizicima upravljanja. To će omogućiti bolju suradnju između dviju stranaka, s ciljem da se osigura visoku razinu sigurnosti i olakša zakonita trgovina između EU-a i Kanade.

Zamjenik ministrice Klisović na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU-a u Dublinu

Teme razgovora bile su aktualna vanjskopolitička i sigurnosna pitanja s osvrtom na političku situaciju u Siriji, u kontekstu čega se očekuju daljnje rasprave radi pronalaženja političkoga rješenja, zaustavljanja krvoprolića i ublažavanja katastrofalne humanitarne situacije. Razmatran je i dosadašnji rad Europske službe za vanjske poslove (European External Action Service - EEAS), s posebnom pozornošću usmjerenom na poboljšanja koja bi se, između ostaloga, odnosila na unutarnju organizaciju te njezin odnos s ostalim institucijama Europske unije i suradnju s državama članicama EU-a.

Završetak twinning light projekta Ministarstva pravosuđa

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Centar za međunarodnu pravnu suradnju Kraljevine Nizozemske, obilježili su službeni dovršetak IPA 2009 twinning light projekta “Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske”. Od kolovoza 2012.

Mediteranske regije zajedno za plavi rast

Razvoj i upravljanje obalnim i pomorskim područjem su ključni okvirni uvjeti za plavi rast. U tom kontekstu održana je konferencija koja je imala za cilj izraziti političku podršku koju zagovara CPMR Inter-mediteranska komisija (IMC) o tim pitanjima, koja je osobito zadovoljna rezultatima MAREMED projekta (www.maremed.eu) i koja okuplja 12 mediteranskih pomorskih regija, uključujući i Dubrovačko-neretvansku županiju.

Uspješno završen EU projekt „City volunteers“

U Varaždinu je održana konferencija kojom je obilježen skorašnji završetak EU projekta „City volunteers““. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru OP IPA Slovenija-Hrvatska, a započeo je u travnju 2011. i traje do kraja ovog mjeseca. Projekt je rezultirao regionalnim volonterskim uredima, knjižnicama u Varaždinu, Čakovcu i Mariboru, novim oblicima volonterstva, razmjenom volontera, edukacijama i seminarima, okruglim stolovima, festivalima, koncertima, sportskim manifestacijama te izdavanjem hrvatsko-slovenske publikacije „Tko je tko na području volonterstva“.

Održan je prvi sastanak projektnih partnera u okviru projekta TERRE TERritory, eneRgy & Employment

Uz predstavnike IRENA-e –Istarske Regionalne Energetske Agencije, Provincije Forli-Cesena, vodećeg partnera u projektu TERRE, sudjelovalo je ukupno 11 partnera iz 9 zemalja: Austrija, Bugarska, Mađarska, Italija, Rumunjska, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, te Hrvatska. Sastanak je održan u utorak, 19. ožujka 2013. u Riminiju, Italija. Na sastanku se razgovaralo o administrativnim i financijskim aktivnostima projekta, izradi smjernica, provedbi medijskih kampanja pri implementaciji projekta, te se provela rasprava o narednim fazama provedbe projekta. U srijedu, 20. ožujka 2013.

Održan sastanak hrvatsko-austrijske komisije o međunarodnom cestovnom prijevozu tereta i putnika

Na sastanku je uz posebnu pažnju dogovoren način obavljanja prijevoza putnika i tereta temeljem bilateralnih ugovora koji ostaju na snazi, s time da će se od 1. srpnja 2013. primjenjivati u dijelu koji nije uređen propisima EU, što znači da će od 1. srpnja hrvatski prijevoznici bez dozvola moći obavljati prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu, isključivo uz posjedovanje licencije Zajednice.

Bolja zaštita protiv katastrofa za Europljane i Ruse

Europske komisija, odjel ECHO za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu i Rusko ministarstvo za hitne situacije(EMERCOM) ojačali su sporazum iz 2008 o suradnji tijekom hitnim slučajevima. Obje strane su potpisale izmijenjeni sporazum - tzv Upravni aranžman - kojim se planira širenje i produbljivanje suradnje u upravljanju katastrofama. Kako bi se mogli nositi s novim izazovima, kao što je veći broj nesreća i njihov rastući utjecaj, revidirani ugovor stavlja veći naglasak na prevenciju katastrofa i pripravnost.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS