Search form

Kronologija pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Proces hrvatskog pristupanja EU je trajao nešto više od jednog desetljeća, s mnogim usputnim preprekama. Neki od ključnih trenutaka koji su doveli do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine su:

  • 29. listopada 2001. - potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
  • 21. veljače 2003. - Republika Hrvatska podnosi službenu prijavu za članstvo u EU

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Gradu Vodnjanu

Referenca: 
EuropeAid/134710/M/WKS/HR
Datum objave: 
18.06.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Program: 
Regija: 

Europske garancije za mlade - prezentacija mjera Republike Hrvatske za uključenje u ovaj program

Garancija za mlade je politika Europske unije, odnosno mehanizam kojim se nastoji pomoći mladim ljudima da čim prije uđu u svijet rada. U Hrvatskoj postoji ozbiljan problem nezaposlenosti mladih, ali je vidljiv pomak u posljednjih godinu i pol dana, budući da je u 2012. godini bilo 4,8% više mladih zaposlenih u odnosu na 2011. godinu, a u prvih 5 mjeseci ove godine, 10% više mladih zaposlenih nego u istom razdoblju prošle godine. Hrvatska će predstavljene mjere početi primjenjivati 1.

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Gradu Krku

Referenca: 
EuropeAid/134711/M/WKS/HR
Datum objave: 
18.06.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Program: 
Regija: 

Sloboda izražavanja u zemljama proširenja Europske unije

Pod pojmom sloboda izražavanja podrazumijeva se na pravo na vlastito mišljenje te primanje i prenošenje informacija i ideja putem bilo kojeg oblika komunikacije bez uplitanja tijela javne vlasti. Obuhvaća široku lepezu uvjerenja i mišljenja, kao što su vjerska, kulturna i politička. Smatra se temeljnim dijelom pluralističke demokracije i stanja dobrog upravljanja. Sloboda izražavanja i sloboda medija temeljni su pokazatelji spremnosti neke zemlje da postane dijelom Europske unije. 

Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom

Referenca: 
EuropeAid/134612/M/ACT/HR
Datum objave: 
17.06.2013.
Status: 
Regija: 

Novi javni pozivi Ministarstva turizma za prijavu razvojnih turističkih projekata

Ministarstvo turizma objavilo je dva javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstva u 2013. godini, temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora „Korak više“ i Programa poticanja inovacija u turizmu „Inovativni turizam“. Cilj ovih javnih poziva je jačanje kvalitete i raznovrsnosti ponude u odredištu, što će pridonijeti ukupnoj konkurentnosti hrvatskog turizma. Iz proračuna je za oba programa izdvojeno ukupno 12,7 milijuna kuna. Riječ je o dva od devet programa bespovratnih potpora u 2013.

Službeno predstavljanje EU projekta e-Poslovanje

Nakon što je uspješno završena prva faza projekta e-Poslovanje, započinje II. faza projekta s ciljem daljnjeg poboljšanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz povećanje razine svijesti o prednostima upotrebe elektroničkog poslovanja i trgovanja. Dok u Europskoj uniji u prosjeku 43% građana trguje preko interneta, u Hrvatskoj je taj postotak samo 17%. 

Izvješće Europske komisije o programima stabilnosti i konvergencije

U ovom izvješću daje se pregled zemalja članica Europske unije u kojima se provodi program stabilnosti i konvergencije, takozvani SCPs program. U programu je naglasak na fiskalnu konsolidaciju u razdoblju od 2012. do 2016. godine. Izvješće se sastoji od pet poglavlja, u kojima se razrađuju teme kao što su: implementacija SCPs programa u 2012.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS