Search form

Udruge otvaraju vrata građanima

Dani otvorenih vrata udruga 2013. održavaju se od 12. do 15. lipnja što je odlična prilika za upoznavanje s radom više od 430 udruga diljem Hrvatske. Cilj je događanja povećati vidljivost programa i usluga udruga u raznim područjima djelovanja te građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj organiziranjem različitih događanja u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. 

Europeek - projekt za promicanje obrtništva

Zahvaljujući projektu Europeek, na kojemu je jedan od partnera bila o Obrtnička komora Zagreb, učinjeni su veliki pomaci u promicanju obrtničkih zanimanja. Projekt se provodio u razdoblju od 2011. do 2013. godine u sklopu Programa za cjeloživotno učenje, odnosno njegovog potprograma Leonardo da Vinci za strukovno obrazovanje. Obrtnička komora Zagreb sudjelovala je na projektu kao partner u provedbi obrazovanja i promociji obrtničkih zanimanja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. 

Završen twinning projekt "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije"

Projekt koji je bio sufinanciran iz programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2009 pod nazivom "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije" svečano je zatvoren. Njegova je provedba započela u studenom 2011. godine s ciljem uspostavljanja učinkovitog i djelotvornog sustava za borbu protiv diskriminacije i sa svrhom podizanja razine zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj. 

Futurium - online platforma u kojoj građani sudjeluju u stvaranju budućih politika EU

Riječ je o projektu kojim se namjerava olakšati široko promišljanje o budućim europskim politikama. Osmišljen je kao online platforma u obliku kombinacije neformalnog karaktera društvenih mreža s metodološkim pristupom. Cilj je uključiti zainteresirane sudionike u stvaranje budućnosti i političkih ideja koje su predmetom nekih budućih projekata. Na online platofrmi dostupan je niz webinara s ciljem poticanja dodatne rasprave o budućim vizijama i idejama politike. 

U Futuriumu možemo:

Okončana ratifikacija Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji

Bundesrat, odnosno gornji dom njemačkog parlamenta jednoglasno je ratificirao hrvatski Ugovor o pristupanju čime je dovršena parlamentarna procedura ratifikacije u Njemačkoj. Na taj je način okončana ratifikacija Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji u parlamentima odnosno predstavničkim tijelima svih 27 država članica. 

Litva spremna za preuzimanje predsjedanja Vijećem EU

1. srpnja nije posebno važan samo za Republiku Hrvatsku već i za Litvu koja preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije od Irske. Tako će Litva postati prva od triju baltičkih država koja će predsjedati EU i to od njihovog ulaska u Europsku uniju u proljeće 2004. Predsjedništvo obično ima ulogu posrednika, predsjedava sastancima ministara EU, radi na zakonodavstvu u suradnji s EU parlamentom te je domaćin raznim manifestacijama u nacionalnom glavnom gradu. 

Socijalne inovacije - najbolji način za stvaranje novih radnih mjesta u Europi

Za stvaranje novih proizvoda, usluga ili tvrtki za jačanje europske pozicije u rastućim područjima kao što su zdravstvo i zaštita okoliša, najbolje su socijalne inovacije. U Europi se svake godine dodjeljuju nagrade za najbolje socijalne inovatore čiji je cilj zapošljavanje mladih dijeleći radna mjesta između mlađih i starijih radnika, proširenjem kvalitete socijalne skrbi i zdravstvene zaštite putem aplikacije te poboljšanjem pristupa tržištu rada. 

Predloženi Europski gradovi kulture za osvajanje nagrade Melina Mercouri

Žiri europske nagrade Melina Mercouri, koja se dodjeljuje za područje kulture, predložio je gradove Marseille i Košice, kao ovogodišnje dobitnike nagrade. Svaki od gradova, ukoliko pobijedi, dobit će na raspolaganje 1,5 milijuna eura. Kao i u svim prethodinm gradovima koji su nosili titulu prijestolnica kulture, ova dva grada su praćena pomoću savjetodavnih tijela koja osiguravaju da se njihov program odvija prema definiranim kriterijima.

Najuspješnijim lokalnim EU projektima uručene nagrade

U sklopu godišnje konferencije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom "Ususret EU fondovima", dodijeljene su nagrade za najbolje projekte na lokalnoj razini. Najboljim je projektom proglašen onaj pod nazivom "Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada", koji je osmišljen u sklopu Zavoda za zapošljavanje, odnosno njezine područne službe u Kutini. Projekt nije novčano najvrijedniji, ali su njegova osobita vrijednost ljudi.

Detaljno izvješće sa godišnje konferencije "Ususret EU fondovima" Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Na ovogodišnjoj konferenciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU bilo je riječi o mogućnostima financiranja iz EU fondova u razdoblju 2014. – 2020. Glavni cilj je dovesti Hrvatsku do razvoja i uravnoteženog gospodarskog rasta pomoću europskih strukturnih i investicijskih fondova od koji su Hrvatskoj na raspolaganju sljedeći: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF), Kohezijski fond (CF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EARDF), Europski pomorski i ribarski fond).

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS