Search form

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom - 2. pokretanje postupka

Referenca: 
EuropeAid/134512/D/SUP/HR
Datum objave: 
28.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Što je "Strukturirani dijalog"?

Strukturirani dijalog podupire proces komunikacije između mladih Europljana i donositelja odluka unutar EU. Pruža platformu pomoću koje se mladi ljudi i organizacije mladih susreću s nacionalnim vlastima zaduženim za ovu tematiku u svrhu raspravljanja o prioritetima i implementaciji politika za mlade Europske unije. Ukratko strukturirani dijalog je sredstvo pomoću kojeg mladi predstavnici mogu utjecati na europsku strategiju za mlade. 

Nabava IT opreme za Carinsku upravu

Referenca: 
EuropeAid/134514/D/SUP/HR
Datum objave: 
28.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Objavljena Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte u okviru Programa za cjeloživotno učenje - aktivnost Grundtvig Asistenti

Poznati su rezultati natječaja za 2013. godinu, za rok 28.03. Agencija za mobilnost i programe EU objavila je Odluku o dodjeli financijske potpore u okviru Natječaja za Program za cjeloživotno učenje - aktivnost Grundtvig Asistenti. 
Uz Odluku je objavljen i privitak o dodjeli financijske potpore sa prihvaćenim i odbijenim projektima te projektima koji su na rezervnoj listi. 

Mladi na djelu - Akcija 4.6. - Partnerstva

Referenca: 
EACEA/06/13
Datum objave: 
29.05.2013.
Status: 
Program: 

Što su to Eko-inovacije?

Inicijativa pod nazivom Eko-inovacije, namijenjena je organizacijama koje su razvile svoj proizvod, uslugu, praksu ili poslovni proces koji je usko povezan sa okolišom, a istovremeno promiču inovacije koje smanjuju utjecaj na okoliš ili poboljšavaju iskorištavanje resursa. Projekti koji su odabrani od strane Eko-inovacija dobivaju potporu koja pokriva 50% opravdanih troškova projekta, a sredstva ulažu u financiranje aktivnosti, nabavu opreme, infrastrukturu, materijale, tehnike i procese povezane sa inovativnim djelovanjem. 

Europski tjedan mladih 2013

Ove se godine održava šesto izdanje Europskog tjedna mladih u trajanju od 26. svibnja do 2. lipnja. Sadržan je od širokog spektra događaja i aktivnosti koje se organiziraju u svih 33 zemalja koje su korisnice programa Mladi na djelu. Aktivno građanstvo mladih ljudi i dalje je tema Europskog tjedna mladih, a jedna od tema je i sudjelovanje mladih u društvu te njihovo sudjelovanje u izborima za Europski parlament 2014. godine. Velika svečanost održava se u Bruxellesu, gdje će se 31. svibnja obilježiti 25. godišnjica programa za mlade.

Marie Curie stipendije i Euraxess Jobs info dan

U sklopu Marie Curie projekta, dodjeljuju se stipendije za izradu doktorata pod nazivom Initial Training Network. Pružaju izvrstan početak znanstvene karijere za mlade mlade istraživače iz svih područja znanstvenih istraživanja. Studij pruža balansiranu izloženost znanjima i vještinama iz akademskog i privatnog sektora, a poseban se naglasak stavlja na međunarodnu mobilnost mladog istraživača. 

Podrška provedbi pilot projekata

Referenca: 
EACEA/08/2013
Datum objave: 
22.05.2013.
Status: 
Program: 
Sektor: 

Objavljena Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte Leonardo da Vinci - Mobilnost - Program za cjeloživotno učenje

U okviru Programa za cjeloživotno učenje za 2013. godinu, rok 01.02.2013., objavljena je Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte Leonardo da Vinci - Mobilnost. Uz Odluku o odabiru projekata, objavljen je i privitak sa prihvaćenim i odbijenim projektima te projektima na rezervnoj listi. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS