Search form

Agencija za mobilnost i programe EU - rezultati natječaja; Comenius asistenti

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je odluku o dodjeli financijske potpore za program Comenius aktivnost Comenius asistenti za Natječaj 2013. godine u okviru Programa za cjeloživotno učenje. 
Odluka o dodjeli financijske potpore za program Comenius aktivnost Comenius asistenti za Natječaj 2013. godine u okviru Programa za cjeloživotno učenje objavljena je ovdje: 

Europska komisija - ulaganja u istraživanje i inovacije te u rješavanje problema "gužve" u zračnom prostoru Europe

Europska komisija, države članice EU i Europska industrija će uložiti više od 22 milijarde € u idućih sedam godina u inovacije za sektore koji pružaju visoku kvalitetu radnih mjesta. Većina ulaganja će ići na pet javno-privatnih partnerstva u područja istraživanja inovativnih lijekova, zrakoplovstva, Bio-industrije, gorivih ćelija i vodika, i elektronike. Ta partnerstva će ojačati konkurentnost industrije EU u sektoru koji je već osigurao više od 4 milijuna radnih mjesta.

Sporazum o Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije

Službeno je potvrđen tekst uredbe o Programu za društvene promjene i inovacije (PSCI), o kojem je pregovaralo europsko Vijeće i Europski parlament. Sada se program može naći pod nazivom "Zapošljavanje i socijalne inovacije" (Easi), te bi trebao biti u funkciji od početka 2014.g.
Program je dio paketa predloženog u kontekstu sljedećeg MFF (Višegodišnji financijski okvir), te je 815 milijuna eura alocirano za isti program u vremenskom periodu 2014.-2020. 

Zastupnici Europskog parlamenta odobrili sektoru za ribarstvo 6.5 milijardi eura pomoći iz EU fondova

Od 2014.g. financiranjem iz fondova EU nastojat će se uspostaviti održiv razvoj ribarstva i akvakulture.
Europski fond za ribarstvo i pomorstvo će pomoći sektoru ribarstva da u skladu s novim pravilima koja podržavaju ulaganja u selektivni ribolov, opremu itd. olakša rukovanje i skladištenje neželjeniog ulova. TAkođer, značajan udio sredstava biti će uložen u nabavu novih plovila, opreme itd.
Zajednička ribarska politika i integrirana pomorska politika će također biti financirane iz fonda za ribarstvo i pomorstvo. 

U sklopu programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. do kraja godine tri sheme bespovratne pomoći od gotovo 100 milijuna eura

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU članovima su predstavljeni natječaji koji će biti objavljeni do kraja 2013., od kojih možemo izdvojiti tri sheme bespovratne pomoći: 

Nova kohezijska politika: Zastupnici Europskog parlamenta odobrili 325 milijardi € za investicije u području regionalnog razvoja

Nova pravila za ulaganje u regionalnim razvojnim projektima diljem EU-a 2014.-2020. su odobrena od strane Odbora za regionalni razvoj. Ovo financiranje - otprilike trećina proračuna EU - će potaknuti lokalni rast i stvaranje novih radnih mjesta. 

Ulaganje Europske unije u partnerstva na području istraživanja i inovacija

Istraživanje i inovacije su kritični za stvaranje novih, bolje plaćenih radnih mjesta te za postizanje trajnog i održivog gospodarskog rasta, kako bi se poboljšala kvaliteta života i osnažitla europska globalna konkurentnost. U određenim definiranim područjima, formalna partnerstva s privatnim sektorom i/ili državama članicama jpredstavljaju najučinkovitiji način ostvarivanja ciljeva novih istraživanja i inovacija u sklopu EU programa Horizon 2020.

Započeo projekt “Tehnička pomoć za obnovu i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save“

Ovaj projekt okosnica je druge prioritetne osi Operativnog programa promet – Unaprjeđenje unutarnjih plovnih putova, a njegova vrijednost iznosi 2.297.500,00 eura. Cilj projekta obnova je plovnog puta rijeke Save na dionici Sisak – Brčko od 594. do 234. kilometra, kako bi se zadovoljili uvjeti za postizanje IV međunarodne klase plovnosti plovnog puta rijeke Save za minimalno 300 dana u godini, a čime bi se dugoročno omogućila sigurna i učinkovita plovidba rijekom Savom.

Program Eurostars - novi javni pozivi u 2014.g.

Eurostars je jedini program financiranja u cijeloj Europi će biti posebno dizajniran za inovativna mala i srednja poduzeća. Kao dio EU-programa EUREKA, Eurostars će biti uključen u Horizon 2020. S proračunom od 80 milijardi eura, Horizon 2020 će biti najveći svjetski istraživački program.

Uvodna konferencija projekta "Razminiranje ratom pogođenih područja"

U Karlovcu je održana uvodna konferencija povodom potpisivanja Sporazuma o dodjeli sredstava Europske unije za projekt razminiranja pod nazivom «De-mining Programme in War Affected Areas» Leftovers (Razminiranje na ratom pogođenim područjima) financiranim u okviru programa IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS