Search form

Kohezijska politika: uključivanje građana radi ostvarivanja boljih rezultata

Komisija je odlučila pokrenuti dvije nove pilot-mjere kako bi građani više sudjelovali u provedbi kohezijskih projekata. Cilj je poduprijeti aktivno sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u planiranju, ulaganju i praćenju korištenja sredstava EU-a kako bi se u konačnici ostvarili bolji rezultati. U okviru tih pilot-mjera upravljačka tijela kohezijskih fondova i organizacije civilnog društva dobit će stručne savjete i potporu za razvoj potrebnog znanja i vještina za provedbu kohezijskih projekata.

Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ - 2. Odluka o financiranju

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.10. „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
Ukupnog iznosa 80.500.000,00 kn, donijelo je 2. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 51.153.121,21 kn, od kojih bespovratna sredstva iznose 51.153.121,21 kn.
 

Demonstracijske aktivnosti Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, u 2020. godini, otpočinje s provedbom demonstracijskih aktivnosti u okviru mjere M1 - operacije 1.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH. Demonstracijske aktivnosti se već tradicionalno organiziraju na poljoprivrednim gospodarstvima nekoliko desetljeća.

Znakovi kvalitete; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Znakovi kvalitete. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II; izmjena pitanja i odgovora

U skladu s prvom izmjenom Poziva od 31.01.2020. ažurirani su i nadopunjeni određeni odgovori na pitanja na koje su izmjene Poziva imale utjecaj. Usklađena verzija pitanja i odgovora je objavljena  i dostupna u sklopu objavljene verzije dokumenta broj 16 te sljedećih verzija koje se budu na nju nastavljale.

Vjerodostojniji, dinamičniji, predvidljiviji i politički jasniji proces pristupanja EU-u – Komisija predstavlja svoje prijedloge

Europska komisija danas je iznijela prijedlog o unapređenju procesa pristupanja EU-u kako bi bio vjerodostojniji, dinamičniji i predvidljiviji te imao jače političko vodstvo.

Noviteti na diseminacijskoj platformi za Erasmus+ projekte

Diseminacijska platforma za prikaz rezultata Erasmus+ projekata unaprijeđena je s dvije nove funkcionalnosti zahvaljujući kojima projekte možete pretraživati preko naziva organizacije i preko rezultata. Onima koji su sudjelovali u projektima kao koordinatori ili partneri do željenih rezultata mogu jednostavnije na način da u tražilicu napišu naziv organizacije s kojom su radile na projektu.

Europska komisija: Rok je produžen samo za decentralizirane aktivnosti

Vezano za produžetak rokova za prijavu projekata iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti iz Europske komisije su, da ne bi bilo nesporazuma, pojasnili kako rok nije produžen za centralizirane nego samo decentralizirane aktivnosti. Napominju da se produžetak rokova ne odnosi se na projekte u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

OBAVIJEST o zatvaranju Javnog natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio u "Narodnim novinama" i na mrežnoj stranici Fonda Javni natječaj (ZO-3/2019) za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga) ("Narodne novine" br. 118/2019 od 4. prosinca 2019. godine).

Produžen rok dostave ponuda za „Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak“

Prvotni rok za dostavu ponuda bio je do 3. prosinca 2019.godine do 13 sati. S obzirom na veliki broj upita i zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekta, dana 2.12.2019. godine produžen je rok za dostavu ponuda, te je ponude bilo moguće dostaviti do 09.01.2020. do 13:00 sati.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS