Search form

Erasmus+ i Europske snage solidarnosti idu dalje

Nakon što je postignut politički dogovor između Europskog parlamenta i država članica EU-a programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti idu dalje! Na potezu su Europski parlament i Vijeće EU-a koji trebaju odobriti pravne tekstove o novoj generaciji programa u razdoblju od 2021. do 2027. godine. 

Više informacija dostupno je ovdje.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila

Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine te su objavljena na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u sklopu poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije. Dokument je dostupan za preuzimanje ovdje.

Objavljen anketni upitnik za izradu teritorijalne analize programskog područja Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2021.-2027.

U sklopu pripreme novog Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021.-2027., u tijeku je izrada teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja, s ciljem boljeg razumijevanja izazova i potreba programskog područja. Temeljem rezultata teritorijalne analize, odabrat će se relevantni ciljevi politika i tematska područja koja će se financirati kroz Interreg program u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Objavljen anketni upitnik za izradu teritorijalne analize programskog područja Programa prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021.-2027.

U sklopu pripreme novog Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027., u tijeku je izrada teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja, s ciljem boljeg razumijevanja izazova i potreba programskog područja. Temeljem rezultata teritorijalne analize, odabrat će se relevantni ciljevi politika i tematska područja koja će se financirati kroz Interreg program u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Konferencija Zajedno smo jači u povodu završetka provedbe programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Online konferencija "Zajedno smo jači" posvećena završetku programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti održat će se 16. prosinca 2020. od 10 do 13 sati. Svrha je konferencije podizanje svijesti o programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, predstavljanje rezultata i utjecaja programa od početka njegove provedbe u Republici Hrvatskoj 2014. do danas, ali i nadahnuće potencijalnih korisnika za sudjelovanje u budućoj generaciji programa na području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 11. prosinca 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Zeleni plan: Održivim baterijama do kružnog i klimatski neutralnog gospodarstva

Europska komisija danas je predložila modernizaciju zakonodavstva EU-a o baterijama, čime se konkretizira prva od mjera najavljenih u novom Akcijskom planu EU-a za kružno gospodarstvo. Održivost baterija tijekom cijelog njihova životnog ciklusa važna je za ostvarenje ciljeva europskog zelenog plana i postizanje cilja nulte stope onečišćenja, promicanje konkurentne održivosti, zeleni promet, čistu energiju i postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

Nacionalna zaklada objavila rezultate natječaja u 2020. godini

Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na svojoj sjednici održanoj 9. prosinca 2020. godine donio je odluke o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške u 2020. godini. Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici.

Slika: Google Images

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS