Search form

Danska razvila alat za mjerenje učinka politike regionalnog rasta

Danski zavod za statistiku, danske regije te Danski ured za poduzetništvo razvili su alat za mjerenje učinka politike regionalnog rasta u Danskoj. Tijekom razdoblja 2014. - 2020. Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond uložit će približno 400 milijuna eura u stvaranje rasta i radnih mjesta u Danskoj. Kao i u bilo kojoj drugoj državi članici, ishodi i rezultati projekata u okviru danskog strukturnog fonda mjere se brojnim pokazateljima.

Potpisana tri ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu prometnih Masterplanova

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Središnja agencija za  financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, 19. travnja potpisali su tri ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kroz koje se Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te Gradu Zadru dodijelilo ukupno 19,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava za izradu prometnih Masterplanova funkcionalnih regija Sjeverni Jadran, Srednja Dalmacija i Sjeverna Dalmacija.

Tjedan EU fondova 2017.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s drugim partnerskim institucijama od 24. do 28. travnja 2017. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu (Ulica kneza Borne 2) održat će informativno-edukativni događaja pod nazivom Tjedan EU fondova. Cilj ovog petodnevnog događanja je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova,  kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj.

Registrirajte svoj projekt unutar Europskog portala projekata ulaganja

U sklopu investicijskog plana za Europu, Europska komisija je pokrenula EIPP, on-line platformu na kojoj je cilj izgraditi most između promotora i investitora EU projekata širom svijeta. Platforma organizatorima nudi mogućnost da prijavitelji poboljšaju vidljivost svojih projekata te potencijalnim investitorima osigurava pristup kontaktima prijavliteljima. Svoj projekt možete predstaviti putem stranice tako da preuzmete i ispunite EIPP obrazac na jednom od službenih jezika Europske unije.

Slika: Google Images

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu. Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017.

Izdane Odluke o prihvatljivosti za operaciju 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda” i operaciju 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o prihvatljivosti za podmjeru 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda”, operaciju 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda”. U okviru prvog natječaja, koji je bio raspisan od 22. srpnja do 22. studenog 2016., javila su se dva potencijalna korisnika i oba su zadovoljila uvjete propisane Pravilnikom i Natječajem te su im izdane Odluke o prihvatljivosti.

Objavljen novi Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

U Narodnim novinama broj 37, 14. travnja 2017. godine objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, koji će stupiti na snagu od ponedjeljka, 24. travnja 2017. godine. Na temelju navedenog Pravilnika u ponedjeljak će biti objavljeni sljedeći natječaji:

Objavljena pitanja i odgovori u okviru poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

U sklopu otvorenog Poziva na dostavu projektnog prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, koji će se provoditi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., objavljeni su odgovori na učestala pitanja koja možete pronaći na poveznici izvora.


Slika: Google Images
Izvor: strukturnifondovi.hr

Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju o reviziji „Preporuke za ključne kompetencije za cjeloživotno učenje" iz 2006. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje u sklopu kojega će se provesti revizija „Preporuke za ključne kompetencije za cjeloživotno učenje“ iz 2006. Cilj je revizije utvrditi koje vještine i kompetencije trebaju steći mladi ljudi za uspjeh na tržištu rada i u životu, s osobitim naglaskom na poduzetničko obrazovanje. Javno savjetovanje otvoreno je do 19. svibnja 2017. godine.

2. izmjene Natječaja za provedbu podmjere 9.1., tipa operacije 9.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju članka 12. stavaka 1. i 2. Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljuje 2. izmjene Natječaja. Više informacija o izmjenama možete pogledati stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Slika: Google Images

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS