Search form

Publikacija o najboljim LIFE Nature projektima u 2102. godini

Donosimo Vam peto izdanje najboljih projekata iz programa LIFE koji se odnose na zaštitu okoliša. Postupak odabira najboljih projekata završen je krajem 2012. godine temeljem tima vanjskih stručnjaka koji su najbolje odabrane projekte predali Europskoj komisiji, a ona je odredila 8 najboljih projekata. Projekti koji se opisuju u publikaciju, predočavaju najbolje načine na koji bi se projekti iz programa LIFE trebali provoditi, te demonstriraju aktivnosti očuvanja prirode i provedbe Direktive o pticama i staništima. 

Novi EU program Copernicus za besplatan pristup satelitskim podacima

Europska komisija omogućit će besplatan, potpun i otvoren pristup bogatoj riznici važnih podataka o okolišu prikupljenih putem Copernicusa, europskog programa za promatranje Zemlje. Novi režim otvorene diseminacije podataka, koji će na snagu stupiti sljedećeg mjeseca, podupirat će važan zadatak promatranja okoliša, a bit će koristan i za europska poduzeća jer će stvoriti nova radna mjesta i poslovne prilike.

Europa prepoznaje projekte koji promiču integraciju

Nakon ulaska u Europsku uniju mladima u Hrvatskoj otvaraju se mnoge zanimljive prilike za obrazovanje i zapošljavanje te sudjelovanje u različitim europskim projektima. Jedan takav natječaj koji potiče na pokreta-nje i razvoj projekata koji grade europski duh upravo traje, zato mladi koji su radili na projektu koji promiče europsko zajedništvo ili još rade na njemu (ili razmišljaju o njegovu pokretanju) imaju dodatni poticaj. Naime, do 20.

Program EU za smanjenje zdravstvene nejednakosti i promicanje inovacija u zdravstvu

Temeljem dogovora Odbora stalnih predstavnika Vijeća Europske unije (COREPER I), odobren je konačan tekst o dogovoru oko programa Europske unije koji će od 2014. do 2020. godine biti namijenjen sektoru zdravstva.

U Parizu održana konferencija o Jamstvima za mlade

Europska unija je u borbi s tim problemom nezaposlenosti mladih osmislila shemu Jamstvo za mlade u obliku preporuka da se svakoj mladoj osobi do 25 godina osigura kvalitetna ponuda posla, nastavak školovanja ili stažiranja u roku od 4 mjeseca po odlasku iz škole ili gubitku zaposlenja. Svaka zemlja članica Europske unije prihvatila je načelo Jamstva za mlade, a njihova je zadaća da do kraja ove godine podnesu plan provedbe Jamstva za mlade kojim se utvrđuje način kako će se sustav primjenjivati u praksi i kako će se financirati.

Otvoren natječaj za voditelja Zajedničkog tehničkog tajništva Transnacionalnog programa Jugoistočne Europe

Zajedničko tehničko tajništvo (JTS) odgovorno je za upravljanje Transnacionalnim programom Jugoistočne Europe, a njegova je svrha pružanje informacija potencijalnim prijaviteljima, davanje savjeta tijekom procesa prijave te praćenje projekata do njihovog završetka. Tajništvo daje potporu i nadzornom odboru, upravnom tijelu i tijelu za ovjeravanje. 

Fulbright-Schuman - program za stipendiranje državljana Europske unije

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj objavilo je natječaj za stipendije Programa Fulbright-Schuman koji administrira Povjerenstvo za obrazovnu razmjenu između Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Belgije, a zajednički financira Vlada SAD-a i Uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije. Program financira diplomske i poslijediplomske studije, istraživanja i predavačke projekte u području odnosa između SAD-a i EU, politike i institucija EU za zainteresirane državljane SAD-a i zemalja članica EU.

Hrvatskoj 8 milijardi eura u sklopu kohezijske politike

Odbor za regionalni razvoj Europskog parlamenta podržao je prošlog tjedna dogovor postignut sa zemljama članicama o kohezijskoj politici koja će u razdoblju od 2014. do 2020. godine imati na raspolaganju 325 milijardi eura, što će za dobar dio zemlja članica Unije biti glavni izvor investicija. 

Besplatna publikacija o problemima ruralnih područja Hrvatske

Izvješće UNDP-a o ruralnom razvoju Plodno tlo za razvoj - Kako najbolje iskoristiti članstvo u Europskoj uniji za ruralna područja Hrvatske, rezultat je rada nezavisnih stručnjaka i bavi se problemima koji trenutno opterećuju ruralne zajednice u Hrvatskoj te mogućnostima za poboljšanje izgleda tih zajednica koje pruža članstvo u Europskoj uniji i pristup njenim specijaliziranim fondovima.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS