Search form

Plan za poticanje kulturnog i kreativnog sektora

Tisuće ljudi koji rade u kulturi, glazbi, izvedbenoj umjetnosti, baštini i srodnih područja, diljem Europe će imati koristi od povećane potpore EU pod novim programom 'Kreativna Europa ". Uz predloženi proračun 1.8 milijardi € za razdoblje 2014-2020, Kreativna Europa će promicati i štititi kulturnu i jezičnu raznolikost i biti prijeko potreban poticaj za europske kulturne i kreativne sektore, koje su glavni izvor radnih mjesta i uvelike doprinijeti socijalnom uključivanju. Novi program će se sastojati od tri linije: jedan za kulturu, jedan za medije i jedan za trans-sektorsku suradnju.

Suradnja EU pozitivno percipirana od susjednih zemalja

Građani u Europskom susjedskom području su uglavnom pozitivni o odnosima njihove zemlje s Europskom unijom, pokazuju rezultati. Ovo mišljenje je jako zastupljeno u južnom susjedstvu, gdje više od polovice anketiranih opisuju odnose kao dobre. U stvari, EU ima pozitivan imidž za građane iz 16 zemalja partnera u Europskom susjedskom području, navodeći 'ljudska prava' i 'solidarnosti' kao obilježje koje najbolje predstavlja EU u istočnim i južnim zemljama partnerima.

Predstavljanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

U informacijskom centru Europske unije, održano je predstavljanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i razgovor o budućem članstvu hrvatskih organizacija civilnog društva u EGSO-u. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). EGSO na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva.

Komisija predlaže pravila kako bi inicijativa za zapošljavanje mladih postala stvarnost

Inicijativa mladih za zapošljavanje je predložena od Europskog vijeća s proračunom od 6 milijardi € za razdoblje 2014-20. Inicijativa za zapošljavanje mladih bi podupirala mlade ljude koji nisu u području obrazovanja, zapošljavanja i osposobljavanja do njihove integracije u tržište rada u regijama s stopom nezaposlenosti mladih iznad 25% u 2012.

Podizanje znanja i mogućnosti

Regionalna poslovna udruga u Portugalu nudi specijalizirane tečajeve za podizanje vještina i kvalifikacija. Trening u računovodstvu, oporezivanju i marketingu, i napredni tečaj u administrativnim operacijama, samo su neki od specijaliziranih tečajeva iz ponude Regionalne poslovne udruge Santarém' u Portugalu. Događaji treninga se odvijaju u radnim satima na različitim lokacijama u Santarém četvrti i sufinancira ga ESF. Inicijativa je usmjerena na radnike i tražitelje posla koji zadovoljavaju minimalne obrazovne zahtjeve.

Znanost za okoliš 2013

Sveučilište Aarhus iz Danske i Partnerstvo za europsko istraživanje okoliša (Peer) pozivaju znanstvenike u Aarhus 2-4 listopada, 2013, kako bi mogli procjenjivati ​​znanstveni napredak ka rješavanju sveukupnih ekoloških izazova, kao što je navedeno u Horizon 2020: Klimatske akcije, učinkovitost resursa i sirovina. Glavna svrha konferencije je identificirati znanja i buduće potrebe istraživanja unutar izazova u Horizon 2020, i dostaviti prikupljene savjete konferenciji Europske komisije.
Tri glavne teme:
Klimatske akcije: ublažavanja i prilagodbe

Povjerenica Damanaki poziva na potporu nacionalnih parlamenata

Povjerenica Damanaki je navela da je interes za održivost ribarstva dvojak: s jedne strane, ribolovne aktivnosti podupiru gospodarstvo duž obale, a s druge, ribolovna područja zahtijevaju zaštitu i pravilno upravljanje. Balansiranje tih često odvojenih interesa nije lako, ali to je zajednička odgovornost svih razina vlasti. Reforma ribarstva se kreće naprijed. Vijeće ministara i Europski parlament su izrazili potporu ključnim principima koje je iznijela Komisija.

Prema sigurnoj trgovini između Kanade i EU

EU i Kanada pristali su pristali na bolju surađnjui ​​kako bi se osigurala sigurnost njihovih nabavnih lanaca. Sporazum se temelji na postojećem carinskom sporazumu o suradnji s Kanadom, a proširuje se da uključuje sigurnost opskrbnog lanca i pitanja o rizicima upravljanja. To će omogućiti bolju suradnju između dviju stranaka, s ciljem da se osigura visoku razinu sigurnosti i olakša zakonita trgovina između EU-a i Kanade.

Zamjenik ministrice Klisović na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU-a u Dublinu

Teme razgovora bile su aktualna vanjskopolitička i sigurnosna pitanja s osvrtom na političku situaciju u Siriji, u kontekstu čega se očekuju daljnje rasprave radi pronalaženja političkoga rješenja, zaustavljanja krvoprolića i ublažavanja katastrofalne humanitarne situacije. Razmatran je i dosadašnji rad Europske službe za vanjske poslove (European External Action Service - EEAS), s posebnom pozornošću usmjerenom na poboljšanja koja bi se, između ostaloga, odnosila na unutarnju organizaciju te njezin odnos s ostalim institucijama Europske unije i suradnju s državama članicama EU-a.

Završetak twinning light projekta Ministarstva pravosuđa

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Centar za međunarodnu pravnu suradnju Kraljevine Nizozemske, obilježili su službeni dovršetak IPA 2009 twinning light projekta “Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske”. Od kolovoza 2012.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS