Search form

Tourism-IT - Portal Europske komisije namijenjen podršci poslovanju u turizmu

Riječ je o portalu kojeg financira Europska komisija, a njegova je namjena podrška poslovanju. Projekt ima za cilj razvijati referentnu online i IT platformu za tvrtke koje se bave turizmom (osobito mala i srednja poduzeća), nudeći im tako pozdane, korisne i najnovije informacije koje bi im omogućile njihov daljnji razvoj u svih 28 zemalja članica Europske unije. Također, portal će pružati cjelovit pregled dostupnih informacija, kao i alate koje mogu koristiti kompanije, organizacije ili pojedinci u domeni turističke djelatnosti. 

Vodič o korisnim ulaganjima kohezijske politike u prirodu i zelenu infrastrukturu

Kohezijska politika uvijek je bila aktivan partner u pomoći regijama u očuvanju i osiguravanju održivog upravljanja prirodnim sredstvima. Diljem Europske unije, sufinancirani su projekti u sklopu područja Natura 2000, kao što su primjerice obnova močvara i poplavnih dolina, razvitak zelenih koridora i potpora informacijskom sustavu za praćenje bioraznolikosti. Slične investicije planiraju se i za razdoblje od 2014. do 2020. godine. 

EIB odobrio Hrvatskoj 250 milijuna eura za financiranje malih i srednjih poduzeća

Europska investicijska banka (EIB) odobrila je zajam Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu 250 milijuna EUR za financiranje malog i srednjeg poduzetništva i Mid-Cap poduzeća, malih i srednje velikih infrastrukturnih projekata u javnom sektoru kao i investicija u sektoru industrije ograničene veličine u područjima ekonomije znanja, energetike, zaštite okoliša, zdravstva i obrazovanja u Hrvatskoj. 

U Zagrebu otvoren Centar za mlade

U Područnom uredu Zagreb, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, otvoren je Centar za mlade koji će se baviti aktivnostima pripreme za zapošljavanje i planiranje karijere mladih, suradnjom s poslodavcima i svim zainteresiranim partnerima na lokalnom području u cilju definiranja i provedbe aktivne politike zapošljavanja mladih. Centar za mlade je ključno mjesto pružanja podrške u provedbi programa „Garancija za mlade“ koji mladima pomaže u kvalitetnom i učinkovitom uključivanju na tržište rada. 

MRRFEU objavilo iznose sredstava ostvarenih iz programa IPA

Od ukupno dodijeljenih sredstava Republici Hrvatskoj do 19. srpnja 2013. ugovoreno je 82,6%, odnosno 766,8 milijuna eura, kroz IPA program ugovoreno je 79,6% dodijeljenih sredstava, to jest 502,7 milijuna eura. Od ukupno dodijeljenih sredstava ukupno je isplaćeno 58,4%, odnosno 542,7 milijuna eura, a kroz IPA program isplaćeno je 47,8% dodijeljenih sredstava, to jest 302,1 milijuna eura. U sljedećem kvartalu očekuje se porast ukupno dodijeljenih sredstava radi pribrajanja godišnjih alokacija za 2012. i 2013.

Eurostars - program EU namjenjen isključivo malim i srednjim poduzećima

Program Eurostars prvi je europski fond i program potpore koji je posebno posvećen istraživanju malih i srednjih poduzeća, a sufinanciran je od strane Europske komisije i 33 zemlje članice EUREKA-e. Zalaže se za zatvaranje jaza između istraživanja s jedne i komercijalizacije s druge strane kako bi se olakšao pristup podršci i financiranju. Program Eurostars mora biti suradnički pa stoga mora uključivati najmanje dva sudionika od kojih je jadan od njih malo ili srednje inovativno poduzeće.

Ljetno izdanje magazina Social Agenda

Novo izdanje ovog magazina bavi se temom nedavnog prijedloga da se konačno pomogne radnicima u EU koji se žele preseliti, ili su se već preselili, unutar jedinstvenog europskog tržišta. Iako zakonodavstvo u EU o slobodi kretanja datira još iz 1968. godine, pravo na jednako postupanje s radnicima iz zemlje domaćina još uvijek nije dobro poznato, uključujući nacionalne i lokalne državne službenike. U ovom izdanju piše se i o zapošljavanju i socijalnoj uključenosti unutar proračunskog okvira do 2020.

"Languages meet sport" - projekt unutar Programa za cjeloživotno učenje

Riječ je o projektu koji je podržan od strane Programa za cjeloživotno učenje, a cilj mu je koristiti komunikativne strane sporta za promoviranje jezične raznolikosti i višejezičnosti. Od 2009. godine, održana su tri festivala u sklopu projekta koja su okupila više od 100 europskih projekata koji kombiniraju učenje stranih jezika i sport - dva moćna alata za obrazovanje, međusobno razumijevanje i interkulturalni dijalog. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS