Search form

Odluka o financiranju projekata – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije – Grupa 1

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ – Grupa 1 (rok za prijavu 10. rujna 2018.) nakon provedenog postupka ocjenjivanja i odabira projekata donosi Odluku o financiranju 13 projekata u ukupnom iznosu 4.763.785,21 kn.
 

Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu s beskućnicima da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ove natječajne dokumentacije.

Produljenje obustave Grupe 5 – Vukovar u okviru Poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“

Dana 28. veljače 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je produljenje obustave za svih 5 grupa: Grupa 1 – Knin; Grupa 2 – Beli Manastir i općina Darda; Grupa 3 – Benkovac; Grupa 4 – Petrinja i Grupa 5 – Vukovar, u okviru otvorenog trajnog poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ (UP.02.1.2.01) do 15.

Otvoreno Savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Ministarstvo turizma pokrenulo je provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem aplikacije e-Savjetovanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ u okviru Specifičnog cilja 10.iv.1.: „Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje“.

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza; pitanja i odgovori

Objavljeni je dvadeset i treći set pitanja i odgovora u okviru poziva "Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza". Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

„Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ - produljenje obustave Poziva

Dana 26. veljače 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 30. travnja 2019. godine do kraja dana.

Sve relevantne informacije vezane za Poziv dostupne su putem sljedeće poveznice.

Budućnost plavog planeta: Konferencija na visokoj razini o oceanima

Oceani su od ključne važnosti za Europsku uniju i svijet. Čisti oceani dom su bogatoj biološkoj raznolikosti, djeluju kao regulatori klime, nude sigurnost hrane i doprinose europskom gospodarstvu s prometom od 566 milijardi eura, osiguravajući radna mjesta za gotovo 3,5 milijuna ljudi.

„Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ - produljenje obustave Poziva

Dana 26. veljače 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 31. ožujka 2019. godine do kraja dana.

Sve relevantne informacije vezane za Poziv dostupne su putem sljedeće poveznice.

Objavljena 28. Odluka o financiranju projekta u sklopu ESF Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je dvadeset i osmu Odluku o financiranju za 1 projekt u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija i Odluka o financiranju nalaze se ovdje.

Izvješće Standardnog Eurobarometra za Hrvatsku

Europska komisija objavila je nacionalno izvješće Standardnog Eurobarometra za Hrvatsku – javno mnijenje u Europskoj uniji za jesen 2018. godine. 
U Hrvatskoj je istraživanje provedeno u razdoblju od 8. do 19. studenoga 2018. godine na reprezentativnom uzorku građana starijih od 15 godina koji je u Hrvatskoj obuhvatio 1011 građana. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS