Search form

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”. Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

eDPZ – aktivirana aplikacija za postupak revalorizacije naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je aplikaciju eDPZ namijenjenu jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu putem koje će se dostavljati dokumentacija potrebna za provođenje procesa revalorizacije naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme); pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme). Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Izmijenjen Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Objavljen je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativni godišnji plan sadrži popis poziva i rokova te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Europska komisija daje potporu slobodi medija i istraživačkom novinarstvu

Europska komisija ulaže četiri milijuna eura u potporu slobodi medija i istraživačkom novinarstvu. Financijsku podršku dobit će tri djelovanja.

  • Prvom inicijativom uspostavit će se sveeuropski mehanizam za reagiranje na povrede i slabljenje slobode tiska i medija u državama članicama te njihovo ublažavanje (1,4 milijuna eura),
  • drugom inicijativom osnovat će se fond za potporu prekograničnom istraživačkom novinarstvu u EU-u (1,5 milijuna eura),

Jačanje vladavine prava na temelju bolje osviještenosti, godišnjeg ciklusa praćenja i učinkovitije provedbe

Komisija je danas, na temelju iskustava stečenih od 2014. i savjetovanja održanih od travnja ove godine, donijela odluku o nizu mjera za daljnje jačanje vladavine prava u Europi. Komisija se tijekom proteklih pet godina morala suočiti s nizom izazova povezanih s vladavinom prava u Europskoj uniji. Europski projekt temelji se na kontinuiranom poštovanju vladavine prava. To je preduvjet da građani uživaju prava koja su im zajamčena pravom Unije i za uzajamno povjerenje među državama članicama. 

StandICT.eu: Osmi otvoreni natječaj za potpore u području ICT standardizacije

U okviru StandICT.eu projekta (Supporting European Experts Presence in International Standardisation Activities) otvorene su prijave za financijske potpore u području standardizacije ICT-ja (informacijskih i komunikacijskih tehnologija). Uspješni prijavitelji mogu dobiti sredstva u iznosu od 1.000 € do 5.000 €, ovisno o podnesenom tipu prijedloga (One-Shot ili Short-Term Contributions).

JAVNI POZIV ZA GOSPODARSKE SUSRETE: EUREKA Konferencija povezivanja gospodarskih subjekata – Kreiranje ekosustava za inovacije

HAMAG-BICRO organizira javni poziv za odlazak na gospodarske susrete u sklopu EUREKA Konferencije za povezivanje gospodarskih subjekata iz područja inovacija (Matchmaking Stakeholder Conference) u Amsterdamu (Nizozemska) koja se održava 5. rujna 2019. godine. EUREKA Konferencija namijenjena je poslovnom povezivanju mikro, malih i srednjih poduzeća koji se bave inovacijama iz različitih tehnoloških područja i industrija. Sudionici će imati priliku susresti se s tvrtkama i organizacijama iz više od 40 zemalja EUREKA mreže.

Obavijest o produljenju obustave Poziva "Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice"

Produljuje se obustava Poziva "Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice" do 30. kolovoza 2019. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Europska komisija analizira odnose s nacionalnim parlamentima

Europska komisija donijela je godišnje izvješće o odnosima s nacionalnim parlamentima te o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Izvješće sadržava sveobuhvatan prikaz intenzivnih i plodnih odnosa između nacionalnih parlamenata te Komisije i drugih institucija EU-a. Velika većina nacionalnih parlamenata vrlo aktivno surađuje s Komisijom, a mnogi od njih poslali su izaslanstva u Bruxelles na prošlogodišnji sastanak s članovima Komisije.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS