Search form

Javno savjetovanje u sklopu Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027., otvoreno do 16. travnja 2021.

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027. slijednik je Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2014. – 2020. te u teritorijalnom smislu obuhvaća 27 država članica EU, Norvešku i Švicarsku, dok je Upravljačko tijelo Programa smješteno u Lilleu, Francuska.

Objavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina

Ciljevi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje vina, te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Nova Uputa za obveznike javne nabave u natječajima iz Programa ruralnog razvoja i popis najčešćih pogrešaka

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novu Uputu za korisnike koji su obveznici javne nabave u natječajima za dodjelu potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka nabave i izvršenja ugovora financiranih temeljem sklopljenih ugovora o financiranju.

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga:“ Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“
Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. 

Komisija pokreće Europsko vijeće za inovacije za poticanje pretvaranja znanstvenih ideja u revolucionarne inovacije

Europska komisija danas je, putem internetskog događanja, pokrenula Europsko vijeće za inovacije (EIC), s ciljem poticanja revolucionarnih inovacija. Proračun EIC-a za razdoblje 2021. – 2027. (prema tekućim cijenama) iznosi više od deset milijardi eura.

Od 29. ožujka započinje tjedan mrežnih seminara za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

U organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU u razdoblju od 29. ožujka do 1. travnja 2021., nakon videokonferencije "Novi početak za bolje sutra" kojom u petak 26.3. svečano predstavljamo novu generaciju programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti za sedmogodišnje razdoblje (2021.-2027.), kreće niz mrežnih seminara (webinara) namijenjenih potencijalnim prijaviteljima projekata u okviru oba navedena programa.

Završna konferencija programa Europa za građane 2014-2020 - Aktivni građani- temeljna vrijednost Europske unije

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira online završnu konferenciju programa Europa za građane 2014 – 2020 dana 30. ožujka 2021. s početkom u 10h, kojom se obilježava djelovanje Ureda kao kontakt točke Programa u Hrvatskoj u programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine. Konferencija će obuhvatiti predstavljanje glavnih postignuća programa u Hrvatskoj, promociju uspješnih korisnika putem kratkog promotivnog filma te najavu budućeg programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti u okviru kojega će se u novom programskom razdoblju 2021.

Obavijest o obustavi za Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.15) objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga za navedenu Grupu predme

Izmjena natječaja za tip operacije 4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 17. ožujka 2021. treću izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir“ iz podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, koja se odnosi na ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju te sada iznosi 115.000.000,00 kuna.

Zagrebačka županija daje 2 milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije

Zagrebačka županija putem javnog poziva u vrijednosti 2 milijuna kuna sufinancirati će u 2021. godini troškove izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i ostalih izvora.
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 2. studenoga 2021. godine.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS