Search form

Ulaganje u znanost i inovacije - izmjena roka za dostavu projektnih prijedloga

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta "Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv", referentna oznaka: KK.01.1.1.04., izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga s 01.09.2017. godine na 02.10.2017. godine.

Uskoro 20 mil. eura iz mjere 5 Programa ruralnog razvoja za požarom uništena poljoprivredna gospodarstva

Zbog šteta uzrokovanih požarima Ministarstvo poljoprivrede donosi Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 – obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Pravilnik je u završnoj fazi pripreme i očekuje se da će u ponedjeljak, 24. srpnja 2017. godine biti objavljen u Narodnim novinama.

Odluka o financiranju operacije “Unaprjeđenje sustava pružanja usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere jačanjem uloge Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u Republici Hrvatskoj”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” objavilo je Odluku o financiranju operacije “Unaprjeđenje sustava pružanja usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere jačanjem uloge Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u Republici Hrvatskoj” koja se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Započelo izdavanje Odluka o prihvatljivosti za operaciju 8.6.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 8.6.1. "Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima".

Na ovaj natječaj, vrijedan 53,5 milijuna kuna, zaprimljena su 42 zahtjeva.

U Rijeci predstavljeni razvojni projekti Luke Rijeka i Riječkog prometnog pravca

U Rijeci su predstavljeni razvojni projekti koje provode Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura, a koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije iz Instrumenta za povezivanje (Connecting Europe Facility – CEF). Riječ je o ukupno devet projekata koji se nalaze na Riječkom prometnom pravcu, a za čije je financiranje odobreno gotovo 2,6 milijarde kuna.

Radionice pisanja projektnih prijedloga za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u programu Erasmus+, za natječaj 2018.

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizira ciklus dvodnevnih radionica za pisanje projektnih prijedloga u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao pripremu za nadolazeći natječaj Erasmus+ u 2018. godini.

Sklopljen ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofoto karata vrijedan 2,7 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državna geodetska uprava (DGU) usuglasile su zajedničku potrebu za obnovom, usklađenjem i razmjenom prostornih podataka stoga su partnerski sklopile Ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) za 50% područja Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 2.745.060,36 kuna. 

Javna rasprava prijedloga pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19

Prijedlog pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. pušten je u javnu raspravu na portalu e – Savjetovanja.

Sudjelujte u raspravi o Nacrtu pravilnika za mjeru 16 “Suradnja”

Putem portala e-savjetovanje, u javnu raspravu je pušten Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 16 “Suradnja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Zainteresirani dionici pozvani su da dostave svoje konstruktivne prijedloge kojima bi oplemenili konačnu inačicu Pravilnika po kojem će se provoditi već prvi sljedeći natječaj.

Potpisani ugovori za navodnjavanje iz mjere 4.3.1. i mjere 7.2.1. Programa ruralnog razvoja vrijedni gotovo 169 milijuna kuna

U Poreču je danas potpisan Ugovor o financiranju ulaganja u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (CN ČERVAR PORAT – BAŠARINKA) koji je sufinanciran iz mjere 4.3.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u vrijednosti 104 milijuna kuna.   

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS