Search form

EU i svjetska trgovina

Razvoj Europske unije oduvijek je povezan s promicanjem trgovine, ali ne radi se samo o uklanjanju prepreka na zajedničkom unutarnjem tržištu, već i o razvoju trgovinskih odnosa sa drugim zemljama u svijetu. U 2016. izvoz EU-a predstavljao je 15,6 posto globalnog izvoza, a uvoz 14,8 posto globalnog uvoza, što čini EU jednim od najvećih globalnih trgovaca uz SAD i Kinu.

EU trenutno ima 116 trgovinskih sporazuma u provedbi i u postupku sklapanja.

Informativni dan Obzor 2020. za područje Svemir

Tematski Informativni dan za područje Svemir u programu Obzor 2020. održat će se 06.09.2018. (četvrtak) u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb.

Prezentacije o preostalim natječajima u području Svemir i o svemirskoj strategiji Europe za budući sedmogodišnji period 2021-2027 Horizon Europa održat će gospodin Mats Ljungqvist iz Europske komisije.

Hrvatska: poboljšana vodno-komunalna infrastruktura u Rijeci zahvaljujući sredstvima EU-a

Na zapadu Hrvatske, u Primorsko-goranskoj županiji, u poboljšanje sustava vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Rijeke ulaže se 163 milijuna € iz Kohezijskog fonda. Najvažniji su ciljevi radova opskrbiti čišćom vodom 190 000 stanovnika, zamijeniti dotrajalu vodoopskrbnu infrastrukturu, poboljšati spojenost domova i poduzeća sa sustavom javne kanalizacijske mreže te osigurati bolje pročišćavanje otpadnih voda.

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; odluka o financiranju

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, donijelo je 3. Odluku o financiranju u vrijednosti 102.748.154,69 kn, od ukupnog iznosa programa dodjele bespovratnih sredstava 300.000.000,00 kn.  

Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.04. Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine te donijelo Odluku o financiranju osam projekata u ukupnome iznosu od 8.398.419,98 kuna.

Poziv na konferenciju „Smart Factory: Digitalna Hrvatska“

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Europskom poduzetničkom mrežom (EEN) i Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB) poziva Vas na svečanu konferenciju „Smart Factory: Digitalna Hrvatska“ povodom predstavljanja pametnih rješenja hrvatskih poduzetnika u sklopu projekta Smart Factory Hub.

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP.-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT); obustava poziva

Kako je dana 28. kolovoza 2018. iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP.-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), sukladno Uputama za prijavitelje, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Horizon 2020 Info dan

Info dan i Brokerage Event za Društveni izazov 5 – „Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine“ (pozivi za 2019. godinu), održat će se 11-12. rujna 2018. u Bruxellesu, Belgija, u Europskoj komisiji (Charlemagne Building), rue de la Loi 170.

Ova događanja namijenjena su potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga za pozive za 2019. godinu u okviru Društvenog izazova 5 (Klimatska aktivnost).

Kako ublažiti klimatske promjene: Rješenja Europske unije

Ublažavanje posljedica klimatskih promjena jedno je od temeljnih pitanja kojima se bavi Europski parlament. Europska je unija treći najveći izvor stakleničkih plinova na svijetu nakon Kine i SAD-a. Energetski sektor odgovoran je za 78 posto emisija u 2015. U 2018. EU je postavio cilj za rezanje emisija za 20 posto u usporedbi s razinama zabilježenim 1990. 

Revitalizacija brownfield lokacija; izmjena prijavnog obrasca

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Revitalizacija brownfield lokacija“, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenja samo sadržaj Prijavnog obrasca u sustavu eFondovi.

Prijavni obrazac, u kartici „Projekt“, se nadopunjuje sljedećim sekcijama:

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS