Search form

Vrijednost ugovorenih projekata za Slavoniju, Baranju i Srijem dosegla iznos od 5,5 milijardi kuna

Održana je 4. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, čije su glavne teme bile gospodarstvo i poljoprivreda. Na sjednici je navedeno kako je od listopada 2016. ugovoreno je 5,5 milijardi kuna projekata koji se odnose na Slavoniju, a nastavlja se i izrada Razvojnog sporazuma za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, kojem je cilj usuglasiti prioritete razvoja državne i županijske razine, odrediti strateške projekte te utvrditi financijska sredstva za provedbu tih projekata.

Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održana je uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru Poziva Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini te Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolni

Javna rasprava o EU fondovima

Europska komisija će 2018. godine podnijeti sveobuhvatne prijedloge za sljedeću generaciju financijskih programa za višegodišnji financijski okvir nakon 2020. godine, što je dugoročni proračun EU-a. Prijedlozi Komisije bit će osmišljeni kako bi se EU orijentirala na ono što je najvažnije na područjima gdje može postići više od država članica koje djeluju same. To zahtijeva pažljivu procjenu onoga što je funkcioniralo dobro u prošlosti i što bi se moglo poboljšati u budućnosti. 

Svečanost uručivanja prvih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1 organiziralo je Svečanost uručivanja prvih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje. Svečanost uručivanja održana je u petak, 16. veljače 2018. godine u prostorijama Ministarstva zdravstva, s početkom u 11 sati.

Odluka o financiranju operacije „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstva financija za dostavu prijedloga donijelo je drugu Odluku o financiranju operacije Ministarstva financija pod nazivom „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“. 

Objavljena deveta Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je devetu Odluku o financiranju za 1 projekt u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) donešen je Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”.

Odgoda radionica za tipove operacije 4.1.1. i 6.2.1.

Zbog vremenskih neprilika odgađaju se radionice za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” planirane za održavanje sljedećeg tjedna u Splitu (27.02.2018., Velika dvorana Sveučilišne knjižnice).

Odgoda radionica za pripremu i provedbu postupka javne nabave za korisnike operacije 7.2.2. s kojima su potpisani ugovori

Zbog vremenskih neprilika i sve većeg broja upita korisnika odgađaju se radionice za javnu nabavu koje su se trebale održati 27. i 28. veljače 2018. godine s početkom u 10 sati u kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. 

O novom terminu održavanja radionica korisnici će biti obaviješteni u najkraćem roku.

Slika: Google Images

OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

LAG Moslavina je 22. veljače 2018. godine, prvi od 54 odabrana LAG-a na području Republike Hrvatske, objavio LAG natječaj za tip operacije iz lokalne razvojne strategije LAG-a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”iz Programa za ruralni razvoj Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS