Search form

Ministarstvo poljoprivrede počinje s isplatom druge rate u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od utorka, 18. travnja 2017. godine započinje s isplatom druge rate izravnih plaćanja u iznosu od 1 milijarde kuna poljoprivrednicima. Poljoprivrednicima će ovom isplatom, koja započinje 18. travnja, biti isplaćen ostatak iznosa za izravna plaćanja te kompletan iznos za IAKS mjere ruralnog razvoja (Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima) sukladno jedinstvenom zahtjevu podnesenom za 2016.

Potpisani sporazumi sa 7 velikih gradova za zajedničko upravljanje s 345,3 milijuna eura bespovratnih sredstava ESI fondova

Potpisan Sporazum između Ministarstva regionalnog razvoja, fondova Europske unije i gradova Osijeka, Pule, Rijeke, Slavonskog Broda, Splita, Zadra i Zagreba, središta urbanih područja u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam).

Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura 54+“

Europski socijalni fond objavio je najavu poziva na dostavu projektnih prijedloga "Umjetnost i kultura 54+". Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina.

Iznimno velik interes za potpore mladim i malim poljoprivrednicima

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom informirala je javnost o prijavama na nedavno završene natječaje u sklopu Mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”. Drugi natječaj za operaciju 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” bio je otvoren do 24. veljače 2017. godine, a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila je 813 zahtjeva za potporu u iznosu tražene potpore od 306.370.920,00 kuna.

Jedinicama lokalne samouprave nove isplate iz programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za ulaganje u sklopu mjere 7.1. Potpora za sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete N2020. i druga područja visoke prirodne vrijednosti. Do sada je korisnicima unutar operacije 7.1.1. za prihvatljiva ulaganja isplaćeno 8,48 milijuna kuna.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«

U Narodnim novinama broj 33 od 7. travnja 2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

9,5 milijuna kuna za poboljšanje uvjeta primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

U ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine je potpisan ugovor o sufinanciranju projekta za poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u iznosu od 9,5 milijuna kuna, od čega je ukupno 8,1 milijuna kuna bespovratnih sredstava financiranih iz fondova Europske unije.

Održan drugi Godišnji sastanak Hrvatsko-švicarskog programa suradnje

U Zagrebu, 07. travnja 2017. godine, održan je drugi Godišnji sastanak Hrvatsko-švicarskog programa suradnje. Tijekom sastanka, predstavnici MRRFEU-a informirali su prisutne o napretku provedbe programa tijekom 2016. godine, a predstavljen je i plan aktivnosti do kraja 2017. godine. Na završetku sastanka okupljeni sudionici izrazili su međusobno zadovoljstvo visokom razinom suradnje te su se složili da Hrvatsko-švicarski program suradnje izvrsno napreduje te da će kroz provedbu projekata dalje nastaviti jačati bilateralne odnose dviju država.

Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelja Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u znanost i inovacije

Objavljen je nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u znanost i inovacije. Predmet Poziva odnosi se na ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije. Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije, specifičan cilj će doprinijeti inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologije širenjem rezultata u znanstvenoj i poslovnoj zajednici.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS