Search form

Potpredsjednik Grčić i ministar Vrdoljak najavili ProInvest: Želimo predstaviti mogućnosti, ali i čuti sugestije s terena

U Banskim dvorima je održano predstavljanje ključnih mjera za poticanje investicija i restrukturiranje gospodarstva, „ProInvest“, koje će se održati u Splitu, 25. veljače, Osijeku, 11. ožujka, Varaždinu, 25. ožujka, Rijeci, 8. travnja, te Zagrebu 22. travnja 2013. godine. Potpredsjednik Grčić rekao je da Vlada ima dva osnovna cilja u tom smislu, a to je sačuvati postojeća radna mjesta i privući investicije, kako domaće tako i strane.

Potpredsjednik Mimica na konferenciji u Berlinu: Hrvatski ulazak u EU predstavlja jasan poticaj za europsku perspektivu regije

Potpredsjednik Neven Mimica boravio je u razdoblju od 20.-21. veljače u Berlinu gdje je sudjelovao na konferenciji pod nazivom "Balkan u europskoj budućnosti: Uloga Srbije." Govorio je o hrvatskim iskustvima u pregovorima sa Europskom unijom i stavovima Hrvatske u pogledu proširenja Unije na zemlje jugoistočne Europe. Naglasio je kako hrvatski ulazak u EU predstavlja jasan poticaj za europsku perspektivu regije te doprinosi uvjerljivosti procesa proširenja, temeljenog na uvjetovanosti i ispunjavanju kriterija.

Održano predstavljanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (ESGO)

U Informacijskom centru Europske unije, održano je predstavljanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i razgovor o budućem članstvu hrvatskih organizacija civilnog društva u EGSO-u. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). EGSO na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva.

Objavljen natječaj u okviru programa LIFE +

Europska komisija objavila je na svojim web stranicama (http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm) poziv na natječaj za prijavu projekata u zaštiti okoliša i prirode u okviru programa LIFE+. Rok za podnošenje elektronskih prijava Europskoj komisiji putem nadležnog nacionalnog tijela (Ministarstva zaštite okoliša i prirode, nacionalna kontakt točka: biserka.puc@mzoip.hr ) je 25. lipnja 2013., do 16 sati.

Javna rasprava o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za javnu raspravu o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“

‘Erasmus za sve’ dobio 19 milijardi eura

Gotovo pet milijuna ljudi svih uzrasta i razina obrazovanja, dvostruko više nego do sada, uskoro bi moglo dobiti priliku učiti ili se obučavati u inozemstvu uz sredstva iz programa “Erasmus for all”. Riječ je o novom programu EU namijenjenom obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu koji je predložila Europska komisija, a zamijenio bi postojećih sedam programa za obrazovanje (Program za cjeloživotno učenje, Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama). Ovaj program započeo bi 2014.

Zajmovi EU za malo poduzetništvo

Europska unija (EU) daje financijsku potporu za tvrtke malog poduzetništva (tvrtke malog i srednjeg poduzetništva, poznate i kao MSP) kako bi im pomogla u pokretanju poslovanja ili razvoju. EU daje potporu kroz Okvirni program konkurentnosti i inovacija (CIP) za razdoblje 2007. – 2013. Sredstva iz CIP-a koriste se kao jamstvo za zajam MSP-u, kojeg daju brojne financijske institucije uključene u kreditiranje MSP-a. Sredstva CIP-a također su dostupna zemljama kandidatkinjama za pristup u EU

Uređuje se Glavni kolodvor u Zagrebu sredstvima iz EU fondova

Na Glavnome kolodvoru u tijeku su radovi na projektu zamjene sustava signalno-sigurnosnih uređaja koji se koriste od 1936. i 1940., te je tako zastarjeli sustav postao preprekom normalnom funkcioniranju prometa preko Glavnoga kolodvora u Zagrebu, zato je u studenome 2010. HŽ Infrastruktura pokrenula projekt zamjene sustava signalno-sigurnosnih uređaja. Projekt se financira sredstvima EU-ova Instrumenta pretpristupne pomoći IPA IIIa. Vrijednost radova je 10,4 milijuna eura, s time da 85% vrijednosti čine nepovratna sredstva EU-a, a 15% se financira iz državnog proračuna.

Novi PRAG - radionica

Radionica na temu promjena u novom PRAGU održati će se 25.2. u Maloj vijećnici Osječko - baranjske županije u Osijeku. U ožujku su predviđene radionice u Splitu i u Zagrebu.
U PRAGU-u se uglavnom opisuju kompleksne procedure podugovaranja koje se trebaju primjenjivati kako bi korisnici EU sredstava u okviru svojih projekata uspješno i na prihvatljiv način podugovorili radove, usluge, nabavu robe, a također se definiraju načini financiranja, upute povezane s izradom proračuna, procedure selekcije projekata...

Ministarstvo gospodarstva - nacionalni koordinator za Informacijski sustav unutarnjeg tržišta EU

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta služi državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora (EU, Norveška, Island, Lihtenštajn) za elektroničku administrativnu suradnju. To je elektronički sustav razvijen od strane Europske komisije. Koristi se u području raspoređivanja radnika u okviru pružanja usluga (Direktiva 96/71/EZ o raspoređivanju radnika u okviru pružanja usluga). Uskoro će se početi primjenjivati i u području prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (Direktiva 2011/24/EU o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi).

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS