Search form

Europska unija i brodogradnja

„Hrvatski brodograditelji koji nisu u procesu restrukturiranja u budućnosti će moći računati na relativno izdašne državne potpore za pojedine projekte. Naime, EU pravila o dodjeli potpora u toj industriji predviđaju potpore za inovacije u visini od 20 posto opravdanih troškova, dok za inovativne projekte u brodogradnji koji unapređuju ekološku zaštitu na način da premašuju ekološke standarde EU intenzitet potpore može biti i 30 posto.

Drugi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske

Drugi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske donijet je za razdoblje do kraja 2013. godine kao preduvjet za ispunjenje EU cilja 20 postotnog smanjenja potrošnje primarne energije do 2020. godine u usporedbi s temeljnim scenarijem koji je usklađen sa strateškim i zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske - Nacionalnim programom energetske učinkovitosti Republike Hrvatske (RH) za razdoblje 2008.-2016., Strategijom energetskog razvoja RH (Narodne novine br. 130/09) i Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine br.

Prijedlog Europske komisije za pripremu i prioritete programskih dokumenata

U Zagrebu je u siječnju predstavljen ,,Position paper'' ili Prijedlog Europske komisije za pripremu i prioritete programskih dokumenata. To je polazna točka za otvaranje dijaloga oko sadržaja Partnerskog sporazuma i Operativnih programa koje će Hrvatska podnijeti Europskoj komisiji za potrebe sufinanciranja investicijskih prioriteta u okviru novog sedmogodišnjeg proračunskog razdoblja EU.

Kvota LAG-ova za mjeru 202

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o kvoti LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa temeljem alokacije sredstava 2010.- 2012. Raspoloživa sredstva potpore za provedbu mjere 202 ,,Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja'' iznose 3.688.139,00 EUR od čega EU sudjeluje s 80% udjela, a RH s 20% udjela. Temeljem raspoloživih sredstava potpore za provedbu mjere 202 kvota LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa je 30 LAG-ova.

JAVNI POZIV - Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma u 2013. godini

Ministarstvo turizma dodjeljuje bespovratna novčana sredstva temeljem ovog Programa s ciljem poticanja razvoja i unapređenja turističke ponude Republike Hrvatske kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija kao glavnog motiva dolaska u turističku destinaciju te u cilju povećanja ugostiteljskog i drugog turističkog prometa posebice u razdobljima izvan glavne turističke sezone. Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može odobriti je do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije.

JAVNI POZIV - Program poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama HOTSPOT CROATIA

Ministarstvo turizma dodjeljuje bespovratna sredstva temeljem ovog Programa sa ciljevima:
1. podizanja konkurentnosti turizma Republike Hrvatske omogućavanjem korištenja besplatnog bežičnog pristupa internetu putem naprednih tehnoloških uređaja (pametni telefoni, tableti i sl.) na turistički najfrekventnijim otvorenim površinama koje nude javne turističke sadržaje,
2. poticanja turističke potrošnje u destinaciji kroz veću dostupnost informacija,
3. poticanja e-marketinga i e-prodaje turističke ponude Republike Hrvatske,

Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima

Datum objave: 
22.02.2013.
Status: 
Regija: 

Radionica za CBC Hrvatska-BiH u Županji

Kao dio pripremnih aktivnosti za nadolazeći natječaj u drugom kvartalu 2013. godine, a s ciljem jačanja kapaciteta potencijalnih prijavitelja za sudjelovanje u natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013., u organizaciji Zajedničkog tehničkog tajništva (ZTT), te uz potporu programskih Operativnih struktura i lokalne zajednice, održat će se „Radionice za pripremu prekograničnih projektnih prijedloga“. Tijekom ožujka i travnja 2013.

Održavanje konferencije Sustainable Energy Finance and Investment Summit Croatia 2013

Cilj je prepoznati načine i izvore financiranja energetskih projekata, a posebno obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, kao i približiti aktualne teme vezane uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju - iskorištavanje sredstava iz strukturnih i kohezijskog fonda. Konferencija će naglasiti važnost investiranja u projekte energetske učinkovitosti i mogućnosti te prednosti regionalne suradnje. održat će se i posebna radionica - Kako pripremiti projekt da bude prihvatljiv sa sufinanciranje? čiji je suorganizator Zagrebačka banka.

Započinje informativna kampanja o načinu ostvarivanja potpora u poljoprivredi za 2013. godinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i ove godine provodi informativnu kampanju koja će u okviru prezentacija za poljoprivrednike u svim hrvatskim županijama, pružiti informacije o načinu ostvarenja potpora za izravna plaćanja i određene mjere ruralnog razvoja za 2013. godinu te dobivanju bespovratnih sredstava potpore iz IPARD programa.Od ove godine Zajednička poljoprivredna politika Europske unije zamjenjuje dosadašnji nacionalni sustav potpora u poljoprivredi.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS