Search form

Regionalni dani EU fondova u Biogradu na Moru

Regionalni dani EU fondova održat će se 21. lipnja 2018. u kongresnoj dvorani hotela Ilirija (Tina Ujevića 7) s početkom u 10 sati. U sklopu manifestacije održat će se i besplatne edukacije o korištenju EU fondova. Prijava na edukacije moguća je putem sljedeće poveznice

Proračun EU-a: program InvestEU za podupiranje zapošljavanja, rasta i inovacija u Europi

Za sljedeći dugoročni proračun Unije (2021. – 2027.) Komisija predlaže uspostavu programa InvestEU, čime se financiranje iz proračuna Unije u obliku kredita i jamstava objedinjuje. U okviru programa InvestEU povezat će se velik broj trenutačno dostupnih financijskih programa i proširiti primjena uspješnog modela Plana ulaganja za Europu, poznatog kao Junckerov plan. Programom InvestEU Komisija će dodatno potaknuti otvaranje radnih mjesta, ulaganje i inovacije.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II; informativna radionica

Druga info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Razvoj usluge osobne asistencije za osobe sa invaliditetom- faza II ” održat će se 21. lipnja 2018. godine u Zadru, u prostoru IMPACT-a, Europski centar za međusektorsku suradnju, Ulica dr. F. Tuđmana 24/B  s početkom u 10 sati.

Proračun EU-a: sredstva za sigurnost u visini od 4,8 milijardi EUR za Europu koja štiti

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a od 2021. do 2027. Komisija predlaže da se trenutačna sredstva za sigurnost znatno povećaju – s 3,5 milijardi EUR na 4,8 milijardi EUR.

E-Savjetovanje o Uputama za prijavitelje – “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

Obavještavamo sve zainteresirane osobe da je danas, 14. lipnja 2018. godine, otvoreno e-Savjetovanje o dokumentu Upute za prijavitelje ograničenog poziva “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. E-Savjetovanje je otvoreno do 13.07.2018. Objava izvješća o rezultatima e-Savjetovanja planirana je za 28.07.2018. godine.

Informativni dani o Programu podrške 2018 Zaklade "Kultura nova" u Sisku i Varaždinu

U nastojanju da se javni pozivi, koje je Zaklada "Kultura nova" objavila 7. lipnja 2018. u okviru Programa podrške 2018., kao i mogućnosti financiranja kroz različita programska područja što kvalitetnije predstave zainteresiranoj javnosti te organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, Zaklada i ove godine organizira informativne dane o Programu podrške 2018 u nekoliko hrvatskih gradova.  
  

Aktivnosti i publikacije mreže Eurydice u prvoj polovini 2018. godine

Eurydice je europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja, čime pruža podršku europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Produženje roka za prijavu i prva izmjena dokumentacije: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Objavljena je prva izmjena dokumentacije otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, K.K.01.1.1.07, čime je produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga za navedeni poziv do 27. srpnja 2018.

Izmijenjena dokumentacija objavljena je na poveznici središnje stranice EU fondova.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS