Search form

Europska komisija otvorila natječaje za informiranje i promociju poljoprivrednih proizvoda "Uživajte, to je iz Europe"

Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za programe promocije europskih poljoprivrednih proizvoda u svijetu i unutar EU s ciljem podizanja razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda i visokim standardima koji se primjenjuju u proizvodnji, povećanju konkurentnosti i potrošnji europskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Naziv "Slavonski med" registriran na EU razini

U Službenom listu Europske unije, L 17 od 23. siječnja 2018. objavljena je: PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/95 od 9. siječnja 2018.o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Slavonski med“- ZOI). Time je Republika Hrvatska, pored ostalih poznatih proizvoda, zaštitila i registrirala na zajedničkom EU tržištu naziv još jednog tradicionalnog proizvoda provjerene i priznate kvalitete.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za provedu projekta „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“

Potpisan je Ugovor za projekt vrijedan 12.856.124,93 kune. Odluku o financiranju projekta donijelo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, a projekt će se provoditi u partnerstvu s Fakultetom elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

Obavijest o pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Slijedom većeg broja upita potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, objavljuje sljedeću obavijest vezano za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentnog broja: KK.03.2.1.08.

2017. rekordna godina u korištenju EU fondova

Rezultati iskorištenosti EU sredstava tijekom 2017. u odnosu na prethodne tri godine 2014. – 2016.:

  • Korisnicima je na raspolaganje putem natječaja stavljeno ukupno 2,8 milijardi eura – 26% ukupne alokacije;
  • Vrijednost ugovorenih projekata s 985 milijuna eura na 3,7 milijarde eura – porast 277%;

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore, Pravilnik o izmjenama, Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ („Narodne novine“, broj 5/2018).

63 od 88 projektnih prijava je administrativno ispravno i prihvatljivo

U okviru trećeg roka javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, koji je zaključen 27. rujna 2017. godine, zaprimljeno je 88 projektnih prijava. Rezultat prve faze ocjenjivanja je 63 projektnih prijava sukladnih s administrativnim kriterijima i kriterijima prihvatljivosti.  Tih 63 projektnih prijava sada je predmet ocjenjivanja kvalitete.

31. siječnja 2018. – zadnji dan za podnošenje Zahtjeva za podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Obavještavamo potencijalne korisnike da 31. siječnja 2018. istječe mogućnost za podnošenje Zahtjeva za potporu za podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.   

Predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD sustavu i sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ). 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS