Search form

Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima

Referenca: 
EuropeAid/130882/D/SER/HR
Datum objave: 
15.01.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 

Nabava opreme za jačanje kapaciteta institucija za krv, tkiva i stanice

Referenca: 
EuropeAid/133631/D/SUP/HR
Datum objave: 
24.10.2012.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Nabava opreme za intergrirano upravljanje granicom

Referenca: 
EuropaAid/131492/D/SUP/HR
Datum objave: 
27.12.2012.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS