Search form

Voditelj za izradu i provedbu EU projekata

Trajanje: 
150 sati - 19.03.2013 ponedjeljak i utorak od 17:15 sati
Mjesto: 
Zagreb, Draškovićeva 55
Cijena: 
15.000,00 Kn - avansno plaćanje odobravamo 20 % na cijenu školarine
Ciljana skupina polaznika: 
Poduzetnici i menadžeri, voditelji projekata, tijela državne uprave

Projektni menadžer EU fondova

Trajanje: 
druga polovica listopada 2013. g., 162 sati, petkom od 17:00 do 21:00 sat i subotom od 09:00 do 13:00 sati.
Mjesto: 
Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
Cijena: 
22.000,00 kn

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS