Kalendar događaja

Search form

06 September 2017

„Tool Fair Hrvatska – Sajam metoda i alata neformalnog učenja“

Kategorija: 
Trajanje: 
Od 6. rujna do 8. rujna 2017.
Mjesto: 
Orahovica
Ciljana skupina polaznika: 
Osobe koje rade s mladima, a zainteresirane su za otkrivanje novih i inovativnih metoda i alata neformalnog učenja