Kalendar događaja

Search form

17 September 2017

Jačanje digitalnih kompetencija u području obrazovanja i osposobljavanja

Kategorija: 
Trajanje: 
17. - 20. rujna 2017. godine
Mjesto: 
Tallinn, Estonija
Cijena: 
Sudionik snosi dio troškova puta te fiksni iznos od 450,00 kuna.
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani