Natječaj

Search form

1. Poziv za pripremu projekata u području biciklističkog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.17
Datum objave: 
13.03.2015.
Datum završetka natječaja: 
20.03.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
204.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Riječ je o ograničenom pozivu čiji je cilj osigurati učinkovito i djelotvorno dodjeljivanje i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Poziv je namijenjen isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije za unaprijed definirani projekt u području biciklističkog prometa u svrhu postizanja održive gradske i regionalne mobilnosti, koji se planira sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. - 2020. Pozivom je uključena izrada financijsko-ekonomske, tehničke, dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije za unaprijed definirani projekt iz područja biciklističkog prometa u svrhu postizanja održive gradske i regionalne mobilnosti.

Prihvatljivi prijavitelj:

Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja, u skladu sa Operativnim programom „Promet“. Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva je: Grad Zagreb, a unaprijed definirani projekt za ovaj ograničeni poziv je Izrada studije izvodljivosti za projekt "Greenway - državna glavna biciklistička ruta br. 2".

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada financijsko-ekonomskih studija i planova koji dokazuju prihvatljivost i opravdanost projekta (npr. Studije izvodivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA) , Studije predizvodivosti, Master planovi i sl.),
  • Pregled i dopuna postojećih financijsko-ekonomskih studija i planova koji dokazuju prihvatljivost i opravdanost projekta (npr. Studije izvodivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA), studije predizvodivosti, Master planovi i sl.),
  • Izrada tehničke dokumentacije (projektna dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, istraživanja, projektnih aplikacija),
  • Pregled i dopuna tehničke dokumentacije (projektna dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, projektnih aplikacija),
  • Izrada dokumentacije za nadmetanje,
  • Pregled, izmjena i dopuna dokumentacije za nadmetanje. 
Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja projekta je 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.04 MB