Natječaj

Search form

1. Poziv za pripremu projekata u sektoru prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.10
Datum objave: 
31.03.2014.
Datum završetka natječaja: 
30.04.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
153.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog poziva je osigurati učinkovito i djelotvorno korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa dodijeljenih kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije za projekte koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020. Pod time se podrazumijeva izrada financijsko-ekonomske, tehničke i natječajne dokumentacije za projekte iz sektora prometa, koji će pomoći provedbi OP-a Promet. Također, cilj je povećati kvalitetu pripremljenosti projekata u sektoru prometa te osigurati stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Ovaj ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja, u skladu sa OP-om "Promet". Unaprijed definirani prijavitelji ovog poziva su: 

 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (sve Uprave unutar ministarstva isključujući Sektor za fondove EU unutar Uprave za Prometnu infrastrukturu i fondove EU)
 • Cestovni sektor: Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Županijske uprave za ceste (Zakon o cestama NN, br. 84/11, br. 22/13, br.54/13, br.148/13), koncesionari Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., BINA Istra d.d., te Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine
 • Pomorski sektor: Državne lučke uprave, Županijske lučke uprave, Plovput d.o.o., (Zakon o Plovputu NN, br.073/1997), Hrvatski Hidrografski Institut
 • Zračni sektor: Zračne luke u kojima Republika Hrvatska ima svoj udio (Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Zračna luka Osijek d.o.o., Zračna luka Pula d.o.o., Zračna luka Split d.o.o., Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Zračno pristanište Mali Lošinj, d.o.o., Aerodrom Brač d.o.o.). (Zakon o zračnim lukama NN, br.19/98, br.14/11)
 • Željeznički sektor: HŽ – Infrastruktura d.o.o. (Zakon o željeznici NN, br.094/2013, br.148/2013), HŽ Putnički prijevoz, HŽ Cargo, Agencija za sigurnost željezničkog prometa 
Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada projektnih dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, Master planova, projektnih aplikacija
 • Nabava ili najam i opremanje uredskog prostora (fiksni troškovi, uredski namještaj, uredska i komunikacijska oprema) za potrebe vanjskih stručnjaka
 • Održavanje prostora, režijski troškovi, telekomunikacijski i troškovi interneta za potrebe stručnjaka
 • Putni troškovi i smještaj, vezano za službena putovanja angažiranih stručnjaka
 • Usluge transporta (gorivo, najam vozila, usluge prijevoza, korištenje javnog prijevoza), za službena putovanja angažiranih stručnjaka
 • Organizacija konferencija i sastanaka vezano za izradu studija temeljem prihvatljivih aktivnosti
 • Informiranje i publicitet vezani uz izradu studija, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.)
 • Upravljanje projektom i administracija 
Iznos sufinanciranja: 

Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja od strane Ministarstva za jednog prijavitelja po pojedinom projektom prijedlogu može iznositi maksimalno 10.000.000,00 kuna (desetmilijuna kuna) s PDV-om. 

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog Projekta. Preostali iznos troškova projekta, iznad iznosa potpore koja se dodjeljuje u okviru ovog Poziva, mora biti financiran od strane korisnika iz vlastitih sredstava. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.31 MB