Natječaj

Search form

1. Poziv za pripremu projekta za modernizaciju i razvoj javnog prijevoza Grada Osijeka - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.22
Datum objave: 
04.11.2015.
Datum završetka natječaja: 
27.11.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
246.500,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Ovaj ograničeni poziv otvoren je s ciljem osiguranja učinkovite i djelotvorne dodjele i korištenja sredstava namijenjenih pripremi projekata u sektoru prometa kroz Operativni program Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Poziv je namijenjen isključivo izradi studijske dokumentacije za izradu analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek), a koja će dovesti do projektnih prijedloga koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020.
 
Prihvatljivi prijavitelj:

Na ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga može se prijaviti unaprijed definirani prijavitelj - Grad Osijek. 

Prihvatljivi troškovi:

U sklopu Poziva prihvatljivi su sljedeći troškovi: 

  • Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek) 
  • Informiranje i publicitet vezani uz izradu analize, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.), 
  • Upravljanje projektom i administracija (do maksimalno 10% ukupne vrijednosti projekta). 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalan iznos potpore u sklopu ograničenog poziva je 85% ukupnih prihvatljivih troškova projektnog prijedloga. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.27 MB