Natječaj

Search form

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

Datum objave: 
20.02.2018.
Datum završetka natječaja: 
03.04.2018.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
1.140.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. 

Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog natječaja su: 
 • mikro poduzetnici, 
 • mali i srednji poduzetnici, 
 • fizičke osobe, 
 • poljoprivredne organizacije,
 • poljoprivredni gospodarski subjekti, 
 • sveučilišta, 
 • škole, 
 • visoka učilišta, 
 • zadruge, 
 • znanstvene institucije 
 • znanstveni instituti

Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju. 

Projektna ideja ili projekt se mora odnositi na:
– primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje
– povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. 

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-161-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih...