Agri-environment supports organic farmers in Sardinia

Search form

Agri-environment supports organic farmers in Sardinia
O projektu: 

Ciljevi su usredotočiti se na korištenje RDP potpore za održavanje svoga zemljište u državi koja omogućuje da i njegova stoka bude službeno klasificirana kao organska od strane talijanskog nacionalnog tijela. Ova klasifikacija omogućava mu da proda svoje proizvode po premium cijeni, jer ljudi znaju da je to kvalitetan i siguran proizvod nastao na farmi koja se brine i poštuje prirodne resurse.

Prijavitelji: 

Andrea Loche

Italija

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

izmjena krmnog bilja, tako da različiti usjevi rastu u različitim područjima svake godine

Trajanje: 
od 09/2008 do 10/2012.
Iznos ugovora: 
11.000,00 €
EU sufinanciranje: 
4.840,00 € (44%)