Natječaj

Search form

Aktivnost 1. - Aktivni građani za Europu, mjera 1.1. Sastanci građana bratimljenih gradova

Datum završetka natječaja: 
01.06.2013.
Status: 
Budžet: 
minimalno 5.000,00 € maksimalno 25.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Sastanci građana pobratimljenih gradova sastoje se od okupljanja širokog kruga građana iz pobratimljenih gradova, uz korištenje dobrobiti partnerstava između gradova/općina za jačanje međusobnog poznavanja i razumijevanja među građanima i među kulturama.
Od Sastanaka građana pobratimljenih gradova očekuje se:
• Aktivno sudjelovanje građana na lokalnoj razini na temelju strukturirane suradnje s civilnim društvom. To se može postići uključivanjem lokalne zajednice u planiranje i provedbu projekata, njegovanjem građanskog sudjelovanja kroz volonterstvo, kao i davanjem aktivne uloge sudionicima tijekom događaja;
• Potaknuti građane na angažman na europskoj razini, čime se pridonosi razvoju aktivnog europskog građanstva;
• Ojačati predanost sudionika europskim integracijama - to se može postići razmjenom stajališta i iskustava o prioritetima Programa; razmjenom iskustava o konkretnim koristima europske integracije na lokalnoj i individualnoj razini; doživljavanjem kulturne različitosti i otkrivanjem zajedničke kulturne baštine u Europi; prikazivanjem solidarnosti i razvijanjem osjećaja pripadnosti istoj zajednici u Europi kao cjelini.
Kriteriji prihvatljivosti:
• Prijavitelji i partneri moraju biti: grad/općina ili neprofitna organizacija ili odbor za bratimljenje s pravnim statusom (pravnom osobnošću), smješteni u istom gradu/općini koju predstavljaju. Napomena: Isti grad/općina može primiti samo jednu bespovratnu financijsku potporu godišnje.
• Projekt mora uključivati gradove/općine iz najmanje 2 zemlje sudionice Programa, od kojih barem jedna mora biti zemlja članica Europske unije.
•Projekt mora uključivati najmanje 25 pozvanih sudionika. „Pozvani sudionici“ su međunarodni sudionici poslani od strane projektnog partnera. Najmanje polovica sudionika ne bi smjela obuhvaćati zastupnike u predstavljačkim tijelima lokalnih vlasti ili gradske/općinske dužnosnike.
Pri izradi projektnog prijedloga mora se poštivati minimalni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava po projektu.
Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 5.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 25.000,00 EUR
Maksimalno trajanje sastanka je 21 dan.
Rokovi: 1.2.2013., 1.6.2013., 1.9.2013.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php