Natječaj

Search form

Aktivnost 1. - Aktivni građani za Europu, mjera 1.2. Mreže bratimljenih gradova

Datum završetka natječaja: 
01.09.2013.
Status: 
Budžet: 
minimalno 10.000,00 € maksimalno 150.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Lokalne vlasti redovito se suočavaju s novim problemima i uključene su u provedbu različitih politika koje su često povezane s razvojem politika na europskoj razini. Umrežavanje među gradovima/općinama oko pitanja od zajedničkog interesa je važno sredstvo koje može omogućiti stvaranje informiranih rasprava i razmjenu dobrih praksi.
Od projekata u sklopu Tematskog umrežavanja pobratimljenih gradova očekuje se da:
• Integriraju niz aktivnosti oko predmeta od zajedničkog interesa o kojima bi trebalo raspravljati u kontekstu prioriteta Programa i važnosti za europske integracije;
• Proizvode komunikacijske alate u kontekstu tih događanja s ciljem promicanja strukturiranog i održivog tematskog umrežavanja i širenja rezultata aktivnosti;
• Definiraju ciljane skupine za koje su odabrane teme posebno važne i uključuju članove zajednice aktivne u tom području (tj. stručnjake, lokalne udruge, građane i skupine građana izravno pogođene temom, itd);
• Služe kao podloga za buduće inicijative i aktivnosti među uključenim gradovima na kojima će se baviti raspravljanim temama ili drugim temama od zajedničkog interesa
Kriteriji prihvatljivosti:
• Vrsta organizacije: gradovi/općine ili njihovi odbori ili mreže za bratimljenje; druge razine lokalnih/regionalnih vlasti; federacije/udruženja lokalnih vlasti; neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalne vlasti
• Projekt mora uključivati gradove/općine iz najmanje 4 zemlje sudionice Programa, od kojih barem jedna mora biti zemlja članica Europske unije.
• Projekt mora uključivati najmanje 30 pozvanih sudionika. „Pozvani sudionici“ su međunarodni sudionici koje je poslala partnerska organizacija.
• Potrebno je predvidjeti najmanje 3 događanja po projektu.
Pri izradi projektnog prijedloga mora se poštivati minimalni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava po projektu.
Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 10.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 150.000,00 EUR
Primjenjuje se predfinanciranje koje iznosi 50% od ukupne svote bespovratnih sredstava
Najdulje trajanje projekta je 24 mjeseci.
Najdulje trajanje svakog pojedinog događanja je 21 dan.
Rokovi: 1.2.2013 i 1.9.2013.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php