Natječaj

Search form

Aktivnost 1. - Aktivni građani za Europu, mjera 2.1. Projekti građana

Datum završetka natječaja: 
01.06.2013.
Status: 
Budžet: 
minimalno 100.000,00 € maksimalno 250.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Podržava raznovrsne projekte s transnacionalnom i međusektorskom dimenzijom, koji izravno uključuju građane. Ti projekti bi trebali okupiti građane iz različitih društvenih sredina, koji će djelovati zajedno ili raspravljati o zajedničkim europskim pitanjima na lokalnoj i europskoj razini.
Projekti građana bi trebali:
• Prikupljati mišljenja građana o ključnim budućim europskim izazovima
• Baviti se istraživanjem novih metodologija koje mogu promicati aktivnu interakciju i raspravu među građanima o pitanjima koja su povezana s politikama Europske unije koje utječu na njihov svakodnevni život;
• Stvarati mehanizme koji europskim građanima omogućuju razvijanje građanske kompetencije, kako bi oblikovali svoje poglede i mišljenja o procesu europskih integracija u obliku preporuka za donosioce političkih odluka na europskoj razini;
• Poticati dijalog između europskih građana i institucija Europske unije, osnažujući građane spram politika Europske unije i njihova učinka
U tom pogledu, traži se da najmanje 30% sudionika projekta dolazi iz zemalja koje nisu domaćin događanja.
Kriteriji prihvatljivosti:
• Vrsta organizacije: Organizacije civilnog društva – OCD ili lokalne vlasti
• Projekt mora uključivati organizacije/institucije iz najmanje 5 zemalja sudionica Programa, od kojih je najmanje jedna zemlja članica Europske unije.
• Projekt mora uključivati najmanje 200 sudionika.
Pri izradi projektnog prijedloga mora se poštivati minimalni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava po projektu.
Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 250.000,00 EUR
Bespovratna sredstva ne mogu biti veća od 60% prihvatljivih troškova pojedinog projekta u skladu s tim, najmanje 40% ukupnih predviđenih prihvatljivih troškova mora se financirat iz izvora izvan proračuna Europske unije.
Najdulje trajanje projekta jest 12 mjeseci.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php