Natječaj

Search form

Aktivnost 2. - Aktivno civilno društvo u Europi, mjera 3. Potpora projektima organizacija civilnog društva

Datum završetka natječaja: 
01.02.2013.
Status: 
Budžet: 
minimalno 10.000,00 € maksimalno 150.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove mjere je pružiti potporu suradnji na konkretnim projektima organizacija civilnoga društva iz različitih zemalja sudionica koji se tiču specifičnih tema povezanih s ciljevima i prioritetima Programa. Mogu biti uključene različite organizacije, uspostavljene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Cilj mjere je pružiti potporu konkretnim projektima organizacija civilnoga društva iz različitih zemalja sudionica Programa koje su aktivne na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini na pitanjima od zajedničkog interesa povezanim s programskim prioritetima i ciljevima. Projekti u sklopu ove mjere moraju biti usmjereni na teme od općeg europskog interesa te posvetiti posebnu pažnju utjecaju na europske politike. Očekuje se da projekti unutar ove mjere uključuju aktivnosti kao što su konferencije, seminari, debate, radionice, TV/radijske emisije, proizvodnja audiovizualnih materijala, ispitivanja javnog mnijenja, primjene novih informacijskih tehnologija itd., kao i ostale aktivnosti koje daju mjesta inovacijama, uključuju širu javnost te imaju jasnu strategiju širenja informacija.
S ciljem poticanja više strukturiranih projekata, najviši iznos bespovratnih sredstava je povećan s 55.000,00 na 150.000,00 eura, a najduže moguće trajanje projekta produženo je s 12 na 18 mjeseci. Ove promjene bi trebale omogućiti više prostora za inovacije, uključivanje više vrsta ciljane publike i bolje strategije širenja informacija.
Kriteriji prihvatljivosti:
● Vrsta organizacije: organizacije civilnog društva
● Projekt mora uključivati najmanje dvije zemlje sudionice Programa, od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU-a.
Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 10.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 150.000,00 EUR
Bespovratna sredstva ne mogu biti veća od 70% prihvatljivih troškova aktivnosti projekta. U skladu s tim, najmanje 30% ukupno predviđenih prihvatljivih troškova mora se financirati iz izvora izvan proračuna Europske unije.
Najdulje trajanje projekta jest 18 mjeseci.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php