Natječaj

Search form

Ativnost 1. - Aktivni građani za Europu, mjera 2.2. Mjere potpore

Datum završetka natječaja: 
01.06.2013.
Status: 
Budžet: 
minimalno 30.000,00 € maksimalno 100.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

U cilju razvijanja i jačanja svih programskih aktivnosti potrebno je razviti mjere potpore u svrhu razmjene dobrih praksi i sakupljanja iskustava različitih dionika Programa s ciljem promicanja aktivnog građanstva u Europi. Ova mjera ima za cilj podržati aktivnosti koje mogu dovesti do uspostavljanja dugotrajnih partnerstava i mreža koje dopiru do značajnog broja različitih dionika koji promiču aktivno europsko građanstvo i time pridonose boljem odazivu ciljevima Programa i maksimiziranju cjelokupni učinak i učinkovitost Programa.
Podržane su sljedeće aktivnosti:
• Treninzi pomoću kojih će se potencijalnim prijaviteljima Programa omogućiti razvijanje znanja i vještina za provedbu kvalitetnih projekata.
• Informativne radionice kojima će se promicati Program ili njegove specifične mjere i omogućiti razmjena iskustava i dobrih praksi između sadašnjih i potencijalnih dionika Programa.
• Stvaranje platformi koje olakšavaju traženje partnera i umrežavanje između sadašnjih i potencijalnih dionika Programa.
Kriteriji prihvatljivosti:
• Vrste organizacija:
Udruženje ili federacija lokalnih vlasti, ili druga tijela sa specifičnim poznavanjem građanstva.
• Projekt mora uključivati organizacije iz najmanje dvije zemlje sudionice Programa, od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU-a.
• Aktivnosti projekta se mogu odvijati u bilo kojoj zemlji sudionici Programa. Treba predvidjeti najmanje 2 događanja po projektu.
Najdulje trajanje projekta jest 12 mjeseci.
Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 30,000 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100,000 EUR
Bespovratna sredstva ne mogu biti veća od 80% prihvatljivih troškova pojedinog projekta u skladu s tim, najmanje 20% ukupnih predviđenih prihvatljivih troškova mora se financirati iz izvora izvan proračuna Europske unije.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php