BICIKLOM ZA TURIZAM BEZ GRANICA

Search form

O projektu: 
Opći cilj projekta bio je pridonijeti integraciji i revitalizaciji gospodarstva prekograničnog područja s ciljem poticanja održivog razvoja. Specifični ciljevi projekta uključivali su: poboljšanje konkurentnosti lokalnog turizma prekograničnog područja kroz poboljšanje atraktivnosti turističke ponude u regiji, poboljšanje kapaciteta interesnih grupa u turističkom sektoru i promidžba prekograničnog područja. Projektom se doprinijelo umrežavanju dionika u turizmu dvaju područja te prijenosa znanja i iskustava. Uspostavljen partnerski odnos prekograničnih dionika je temelj za suradnju koja se već ostvaruje između Parka prirode Lonjsko polje i hotel u Bosni i Hercegovini.
Partneri: 
Funkcionalni vodeći partner: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.
Vodeći partner BiH: Agencija za ekonomski razvoj općine Prijedor PREDA-PD
Partneri: Republika Hrvatska (Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Grad Hrvatska Kostajnica, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora Sisak) i Bosna i Hercegovina (Nacionalni park Kozara, Turistička organizacija Prijedor, Turistička organizacija općine Kozarska Dubica)
Aktivnosti: 
 • Uređenje i označavanje biciklističkih staza u prekograničnom području
 • Edukacija turističkih djelatnika u prekograničnom području
 • Instalacija Internet kioska u prekograničnom području
 • Organizacija Demo biciklističke ture za predstavnike medija i specijalizirane izvjestitelje iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine
 • Širenje informacija o projektu i promoviranje EU financiranja

Konkretni rezultati projekta su sljedeći:

(1) Poboljšana biciklistička infrastruktura unutar prekograničnog područja

 • Djelomična sanacija reg. puta R477a Mrakovica – Moštanica (NP Kozara) – 30 km
 • Uređenje odmorišta uz rute ( 5 PP Lonjsko polje i 3 NP Kozara)
 • Uređenje izvora pitke vode (3 BiH)
 • Rent-a-bike stanice (2) - ukupno 30 bicikala i 2* prikolice za prijevoz bicikala (Park prirode Lonjsko polje)
 • Označavanje ruta biciklističkom signalizacijom – 340 km  (310 km Sisačko-moslavačka županija i 30 km NP Kozara)

(2) Poboljšana znanja turističkih djelatnika i suradnja u prekograničnom području u cilju razvoja selektivnog turizma (HRV/BiH)

 • Trodnevna radionica za turističke djelatnike (NP Kozara) – 52 sudionika prekograničnog područja
 • Dvodnevno studijsko putovanje u PP Lonjsko polje – više od 80 sudionika prekograničnog područja
 • Završna konferencija u Kutini - 50 sudionika prekograničnog područja

(3) Povećana informiranost javnosti o zajedničkim turističkim potencijalima prekograničnog područja (HRV/BiH)

 •     Nabavka i postavljanje internet kioska (4 Sisačko-moslavačka županija i 3 BiH)
 •     Inventarizacija turističkih resursa i potencijala prekograničnog područja
 •     Organizacija DEMO TOUR-a – Promocija biciklističkih ruta prekograničnog područja (preko 80 sudionika od čega 10 predstavnika medija)
 •     Širenje informacija o projektu - projekt je kontinuirano promoviran u lokalnim i nacionalnim medijima uključujući specijaliziranim magazinima za turizam i biciklizam.
 •     Biciklističke karte Biciklistički vodiči
 •     DVD Demo Tour – 100 komada
Trajanje: 
31.12.2010 - 31.12.2012
Iznos ugovora: 
192.689,45 EUR
EU sufinanciranje: 
151.126,34 EUR