A biomedical research centre for Central Europe

Search form

A biomedical research centre for Central Europe
O projektu: 

CEPT će krenuti razvijati suradnju s poslovnim subjektima zainteresiranim za primjenu i komercijalizaciju istraživačkih rezultata. Posebno će provesti analizu tržišta za znanstvene i poslovne rezultate svog rada. Analiza će se usredotočiti i na ugovoru o istraživanjima i eksploataciji inovativnih rješenja u poslovanju i istraživanju. Cilj je optimizirati izvedbu R & D infrastrukture, kako bi se povećala gospodarska i istraživačka prednosti. Projekcije pokazuju da će do 2018. biti između 150 i 200 projekata koji koriste izgrađenu infrastrukturu, a taj se broj diže se između 300 i 400 u 2023.godini. Procjenjuje se da će se 25 do 35 proizvoda i procesa inovacija provoditi unutar poslovanja kao rezultat suradnje s CEPT-om, 2018., a predviđa se da će broj porasti na između 50 i 70 do 2023. Očekuje se da će broj poljskih znanstvenika mlađih od 30.godina zaposlenih u centru biti između 50 i 80 do 2018, te od 100 do 160 od 2023.godine.

Prijavitelji: 

The Centre of Preclinical Research and Technology (CePT) in Warsaw

Poljska

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

izgradnja

Iznos ugovora: 
91.437.659,00 €
EU sufinanciranje: 
77.722.010,00 € (85%)
Sektor: