Borba protiv nasilja (Daphne III)

Search form

Kratki opis: 

Dana 20. lipnja 2007. godine Europski parlament i Vijeće zajednički su usvojili Odluku br. 779/2007/EC, kojom se za razdoblje od 2007. do 2013. godine uspostavlja specifičan program za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama te za zaštitu žrtava i rizičnih skupina, Daphne III Program, kao dio Općeg programa „Temeljna prava i pravosuđe“. 
Opći cilj Programa je doprinos zaštiti djece, mladih osoba i žena od svih oblika nasilja i zadržavanje visoke razine zaštite zdravlja, dobrobiti i socijalne kohezije. Program će pridonijeti, osobito kad se radi o djeci, mladim ljudima i ženama, razvoju EU politika, poglavito onih vezanih uz javno zdravlje, ljudska prava i ravnopravnost spolova, kao i aktivnostima usmjerenim zaštiti prava djece i borbi protiv trgovanja ljudima i seksualnog iskorištavanja. Posebna se pozornost poklanja preventivnim mjerama s ciljem zaštite djece, mladih osoba i žena od svih oblika nasilja. 
Korist od aktivnosti koje se sufinanciraju Programom imat će djeca, mlade osobe i žene, koji jesu žrtve nasilja ili su u riziku postati takvim žrtvama. Glavne ciljne skupine aktivnosti će biti, među ostalim, obitelji, stručnjaci iz područja obrazovanja, socijalnog rada, policije, zdravstva, sudstva, lokalnih, nacionalnih i vojnih vlasti, kao i nevladinih organizacija, sindikata i vjerskih zajednica. 
Organizacije iz Republike Hrvatske u razdoblju do ulaska u Europsku uniju mogu sudjelovati u Programu Daphne III u svojstvu „pridruženih partnera“ (associate partners), što znači da bi se organizacije iz Republike Hrvatske morale unaprijed povezati s prijaviteljima (apllicant, co-ordinator) i partnerima (partner, co-beneficiary) iz država članica koji bi predlagali projekte i navodili hrvatske organizacije u svojim projektima kao pridružene partnere. 
Međutim, Europska komisija je hrvatskim organizacijama, pod određenim uvjetima i sukladno EU pravilima, proširila mogućnosti sudjelovanja u pozivima za prijavu projekata za aktivnosti (calls for proposal for action grants).