Natječaj

Search form

Budućnost Interneta

Referenca: 
FP7-2013-ICT-FI
Datum objave: 
28.06.2013.
Datum završetka natječaja: 
10.12.2013.
Status: 
Budžet: 
130.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Namjera ovog poziva je stvaranje integrirajućih suradničkih projekata (IPs) velikih razmjera koji su istraživački usmjereni, a koji bi doveli do stvaranja novih znanja, uključujući nove tehnologije ili zajedničke resurse koji bi se koristili u istraživanju s ciljem poboljšanja konkurentnosti u Europi, odnosno za rješavanje zajedničkih društvenih problema. Jasno se definiraju znanstveni i tehnološki ciljevi usmereni na postizanje određenih rezultata, koji bi mogli biti primjenjivi u smislu razvoja i usavršavanja proizvoda, procesa, usluge ili politike. 
Projekti velikih razmjera imaju cjelovit pristup programu, pa tako: ukljućuju koherentne integrirane nizove aktivnosti koje se bave raznim aspektima, održavaju visok stupanj autonomije za prilagodbu partnera te ažuriraju plan rada, gdje i kada je što potrebno.
Na projektu moraju sudjelovati najmanje tri pravne osobe osnovane u različitim državama članicama EU-a i pridruženim zemljama, dok entiteti moraju biti neovisni jedni o drugima. 
Veličina, opseg i unutarnja organizacija suradničkih projekata može varirati, svisno o temi istraživanja. Obično broj sudionika na IPs projektima varira između 10 i 20, s ukupnim doprinosom između 4 i 25 milijuna eura, odnosno s prosjekom oko 10 milijuna eura.
IPs projekti prosječno traju tri do pet godina, ali ne postoji formalno minimalno ili maksimalno trajanje projekata. 

Prihvatljive aktivnosti: 

  • istraživanje i tehnološki razvoj koji odražavaju temeljne aktivnosti projekta
  • demonstracijske aktivnosti dizajnirane tako da dokazuju održivost onih tehnologija koje nude potencijalnu ekonomsku prednost, a ne mogu se izravno komercijalizirati (npr. testiranje proizvoda i prototipovi)
  • aktivnosti za širenje rezultata istraživanja i priprema za njihovo usvajanje i uporabu, uključujući i upravljanje znanjem i zaštitu prava intelektualnog vlasništva 
  • aktivnosti upravljanja, neovisno o tehničkom upravljanju pojedinih radnih paketa te povezivanje svih komponenti projekta i održavanje komunikacije s Komisijom
  • osposobljavanje istraživača i ključnog osoblja, uključujući istraživanja menadžera i industrijskih rukovoditelja (posebice za mala i srednja poduzeća i potencijalne korisnike znanja koji su generirani projektom)
  • druge aktivnosti, ako je potrebno 
Prihvatljivi prijavitelji:

  • pravne osobe koje su osnovane u državi članici ili pridruženoj zemlji 
  • međunarodne europske interesne organizacije
  • pravne osobe koje su osnovane u međunarodnoj partnerskoj zemlji programa FP7
  • bilo koja druga pravna osoba ako zadovoljava kriterije 
Dokumenti: 
AttachmentSize
documentation.zip7.37 MB