Natječaj

Search form

Build Up Skills 2013 - kvalifikacije i programi osposobljavanja (2. stup)

Referenca: 
CIP-IEE-PROMO-BWI
Datum završetka natječaja: 
28.11.2013.
Status: 
Sektor: 
Kratak opis natječaja: 
Build Up Skills spada u Inicijativu inteligentne energije u Europi, a cilj je povećati broj kvalificiranih radnika u ukupnoj građevinskoj radnoj snazi u Europi. Pomoću Build Up Skills inicijative, doprinijet će se ciljevima dvaju vodećih ciljeva unutar strategije Europske komisije - Europa 2020 – „resursno – učinkovita Europa“ i „Agenda za nove vještine i poslove“ kao i Planu za Energetsku Učinkovitost (Energy Efficiency Plan). Isto tako, planira se poboljšati interakcija između postojećih struktura i instrumenata financiranja poput Europskog socijalnog fonda (ESF) i Programa za cjeloživotno obrazovanje (LLP). 
Prijedlozi moraju demonstrirati prioritete u skladu sa nacionalnim smjernicama razrađenim pod Stupom I ili im moraju odgovarati. Prioritet se daje podupiranju aktivnosti novoosnovanih ili unaprijeđenih masovnih kvalifikacijskih programa i programa osposobljavanja koji su bazirani na preporukama iz smjernica. 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Razvoj novih i/ili poboljšanje postojećih tečajeva (uključujući razvoj materijala, edukacija trenera)
 • Koordinacijske aktivnosti za postavljanje/unapređenje i upravljanje masovnim obrazovnim programima (što uključuje uspostavu dobrovoljnih sporazuma, mehanizme akreditacije i certifikacije, financijske aranžmane) 
 • Promotivne/komunikacijske aktivnosti

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Mala i srednja poduzeća
 • Velika poduzeća
 • Udruge
 • Udruge poslodavaca
 • Sindikati
 • Zadruge
 • Instituti
 • Fakulteti
 • Razvojne agencije
 • Poduzetnički inkubatori
 • Klasteri
 • Osnovne škole
 • Srednje škole
 • Ustanove 
Dokumenti: